Dienstleistungen - 62335-2022

04/02/2022    S25

Dänemark-Kopenhagen: Fährtransport

2022/S 025-062335

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Transportministeriet
Nationale Identifikationsnummer: 43265717
Postanschrift: Frederiksholms Kanal 27 F
Ort: København K
NUTS-Code: DK01 Hovedstaden
Postleitzahl: 1220
Land: Dänemark
E-Mail: trm@trm.dk
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.trm.dk
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=322643&B=KA
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=322643&B=KA
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Kontrakt vedrørende færgedrift af ruten Bøjden-Fynshav

Referenznummer der Bekanntmachung: 2022-843
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
60610000 Fährtransport
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Samfundsbegrundet færgebetjening af ruten Bøjden-Fynshav i 10 år fra 1. september 2024. Med mulighed for at forlænge kontrakten i op til 12 måneder.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 550 000 000.00 DKK
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
60610000 Fährtransport
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: DK03 Syddanmark
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Samfundsbegrundet færgebetjening af ruten Bøjden-Fynshav i 10 år fra 1. september 2024. Med mulighed for at forlænge kontrakten i op til 12 måneder.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Emissioner / Gewichtung: 60 %
Qualitätskriterium - Name: Frekvens / Gewichtung: 20 %
Qualitätskriterium - Name: Reduktion af maksimale billetpriser / Gewichtung: 10 %
Qualitätskriterium - Name: Overfartstid / Gewichtung: 10 %
Preis - Gewichtung: 00
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 550 000 000.00 DKK
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 120
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Kontrakten kan forlænges med op til 12 måneder.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Kontrakten kan forlænges med op til 12 måneder.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Der konkurreres kun på kvalitative parametre da Operatøren modtager et fast årligt tilskud. Pris er derfor angivet med en vægtning på 0 i punkt II.2.5).

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Der stilles krav til tilbudsgivers generelle og rederispecifikke omsætning i de seneste 3 år og Tilbudsgivers egenkapital.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver de seneste 3 tilgængelige regnskabsår har haft en omsætning på over 50 mio. DKK årligt i 2022-prisniveau. Såfremt tilbudsgiver er et konsortium, er det tilstrækkeligt, at konsortiedelta-gerne samlet set har haft en omsætning på over 50 mio. DKK årligt i 2022-prisniveau.

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver som minimum har haft positiv egenkapital hvert år i de seneste 3 tilgængelige regnskabsår. Såfremt tilbudsgiver er et konsortium er det tilstrækkeligt, at konsortiedeltagerne samlet set har haft positiv egenkapital i de seneste 3 tilgængelige regnskabsår.

Tilbudsgiver skal kunne dokumentere en rederispecifik omsætning for rederidrift med transport af passagerer og gods i de seneste 3 tilgængelige regnskabsår, og tilbudsgivers omsætning til denne rederidrift med transport af passagerer og gods skal have udgjort mindst 10 mio. DKK årligt i 2022-pris-niveau i hvert af de tilgængelige regnskabsår.

I det omfang der foreligger færre end 3 årsrapporter, skal dokumentationen suppleres af en revisionspåtegnet erklæring om virksomhedens omsætning og egenkapital for de seneste 3 år eller siden virksomhedens etablering.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 15/08/2022
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Dänisch, Englisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 6 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 15/08/2022
Ortszeit: 12:00
Ort:

Det vil ikke være muligt at overvære åbning af tilbud.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: ja
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Klagenævnet for Udbud
Postanschrift: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Ort: Viborg
Postleitzahl: 8800
Land: Dänemark
E-Mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internet-Adresse: https://klfu.naevneneshus.dk/
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbuds-givere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postanschrift: Carl Jacobsens Vej 35
Ort: Valby
Postleitzahl: 2500
Land: Dänemark
E-Mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internet-Adresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2022