Die TED-Website arbeitet ab heute (2.11.2022) mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Dienstleistungen - 99298-2021

Submission deadline has been amended by:  158135-2021
26/02/2021    S40

Dänemark-Kopenhagen: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2021/S 040-099298

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Udviklingsselskabet By & Havn I/S
Nationale Identifikationsnummer: 30823702
Postanschrift: Nordre Toldbod 7
Ort: København K
NUTS-Code: DK01 Hovedstaden
Postleitzahl: 1259
Land: Dänemark
Kontaktstelle(n): Thomas Larsen
E-Mail: thomas.larsen@twobirds.com
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/33dd42b1-6f04-46b8-a096-ac247c53538b/homepage
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/33dd42b1-6f04-46b8-a096-ac247c53538b/publicMaterial
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/33dd42b1-6f04-46b8-a096-ac247c53538b/homepage
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
Im Rahmen der elektronischen Kommunikation ist die Verwendung von Instrumenten und Vorrichtungen erforderlich, die nicht allgemein verfügbar sind. Ein uneingeschränkter und vollständiger direkter Zugang zu diesen Instrumenten und Vorrichtungen ist gebührenfrei möglich unter: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/33dd42b1-6f04-46b8-a096-ac247c53538b/homepage
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Kontrakt om totalrådgivning i forbindelse med udviklingsselskabet By & Havn I/S' renovering og ombygning af Pakhus 47 og 53 til erhvervslejemål

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Udviklingsselskabet By & Havn I/S udbyder en kontrakt om totalrådgivning i forbindelse med renovering og ombygning af Pakhus 47 og 53 til erhvervslejemål.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 24 000 000.00 DKK
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71200000 Dienstleistungen von Architekturbüros
71300000 Dienstleistungen von Ingenieurbüros
71500000 Dienstleistungen im Bauwesen
71400000 Stadtplanung und Landschaftsgestaltung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: DK01 Hovedstaden
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Udviklingsselskabet By & Havn I/S udbyder en kontrakt om totalrådgivning i forbindelse med renovering og ombygning af Pakhus 47 og 53 til erhvervslejemål. Pakhus 47 er opført i 1946 og består af et samlet renoveringsareal på ca. 19 000 kvm fordelt på kælder, stue, 1. sal, 2. sal og 3. sal. Pakhus 53 er opført i 1955 og består af et samlet renoveringsareal på ca. 4 800 kvm på 1. sal samt muligheden for at etablere en helt ny 2. sal på ca. 3 000 kvm. Pakhusene er blevet renoveret og ombygget af flere omgange og fremstår idag som lager- og kontorbygninger. Udviklingsselskabet By & Havn I/S har sideløbende med nærværende totalrådgiverudbud iværksat et udbud af miljøsanering og rydning af Pakhus 47, jf. udbudsbekendtgørelse 2021/S 015-029850 med senere ændringer. Dette arbejde forventes igangsat i foråret 2021.

Pakhus 47 og 53 skal hver renoveres og ombygges til en whitebox-løsning, der er klar til indretning af erhvervslejemål. Whitebox-løsningen skal indeholde bygningsfacader samt grundmoduler til opdelingen af erhvervslejemålene.

Totalrådgivningen består i hovedtræk af følgende rådgivningsydelser:

— Projekteringsledelse

— Udarbejdelse af dispositions- og projektforslag

— Udarbejdelse af myndighedsprojekt

— Varetagelese af myndighedsbehandling

— Udarbejdelse af udbudsmateriale

— Biståelse med udbudsforretning.

Udbuddet indeholder endvidere følgende optioner:

— Byggeledelse, fagtilsyn og projektopfølgning under udførelsen

— Byggeledelse, fagtilsyn og projektopfølgning i forbindelse med afleveringen

— Indretning af erhvervslejemål.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Organisation og bemanding / Gewichtung: 30 %
Qualitätskriterium - Name: Tidsplan og procesbeskrivelse / Gewichtung: 30 %
Preis - Gewichtung: 40 %
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 24 000 000.00 DKK
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 30
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.9)Angabe zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
Geplante Anzahl der Bewerber: 3
Objektive Kriterien für die Auswahl der begrenzten Zahl von Bewerbern:

Er der flere end 3 ansøgere, som opfylder mindstekravene til egnethed, jf. punkt III.1.2) - III.1.3), og som ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene, jf. punkt VI.3), vil udviklingsselskabet By & Havn I/S foretage udvælgelsen på baggrund af følgende objektive og ikkediskriminerende kriterier:

Ansøgerne med de bedste referencer baseret på en vurdering af relevansen af referencerne (jo mere relevant, jo bedre). Udviklingsselskabet By & Havn I/S' vurdering vil blive foretaget på baggrund af beskrivelsen af kontraktens hovedelementer, jf. punkt II.2.4). Her vil det blive vægtet særligt positivt, hvis referencer viser totalrådgivererfaring i relation til ombygning og/eller renovering af eksisterende ejendomme, hvor opgaven har omfattet indretning af mange erhvervslejemål i forskellige størrelser og i flere planer. Der vil endvidere blive lagt særlig positiv vægt på referencer, hvor totalrådgiveren har haft ansvaret for bæredygtighedsledelse i forhold til DGNB certificering eller på anden måde haft ansvaret for, at ejendommen har kunnet DGNB-certificeres. Kun referencer, der opfylder mindstekravet til teknisk og faglig kapacitet, jf. punkt III.1.3) vil indgå i vurderingen.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Udbuddet indeholder følgende optioner:

— Byggeledelse, fagtilsyn og projektopfølgning under udførelsen

— Byggeledelse, fagtilsyn og projektopfølgning i forbindelse med afleveringen

— Indretning af erhvervslejemål.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Ad. II.1.5) og II.2.6) Anslået værdi:

- Den anslåede værdi bygger på et skøn og er således forbundet med en vis usikkerhed.

Ad. II.2.7) Varighed af kontrakten:

- Det er forventningen, at kontrakten vil have en varighed på ca. 30 måneder.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Ansøger skal i ESPD'ets del IV.B oplyse ansøgers omsætning i det seneste afsluttede og reviderede regnskabsår.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Ansøgers omsætning i henhold til det seneste afsluttede og reviderede regnskabsår skal udgøre mindst 10 mio. DKK.

Såfremt ansøger udgør en sammenslutning af virksomheder, beregnes omsætningen som virksomhederne i sammenslutningens samlede omsætning.

Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, beregnes omsætningen som ansøgers og de støttende enheders samlede omsætning.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Ansøger skal i ESPD'ets del IV.C oplyse ansøgers betydeligste referencer udført inden for de seneste 3 år regnet fra ansøgningsfristen.

Hver reference bør indeholde følgende oplysninger:

— Beskrivelse af den udførte opgave (Hvis der er tale om en igangværende opgave beskrives kun de dele af ydelsen, der er udført på ansøgningstidspunktet)

— Kontraktværdi

— Startdato og slutdato

— Kunden, herunder kundens kontaktoplysninger.

Ansøger kan maksimalt angive 5 referencer. Referencer herudover vil ikke blive taget i betragtning. Det gælder uanset, om ansøger er én virksomhed, en sammeslutning af virksomheder eller ansøger baserer sig på andre enheders tekniske og faglige formåen.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Ansøger skal inden for de seneste 3 år regnet fra ansøgningsfristen have enten mindst 1 reference på totalrådgivning i forbindelse med renovering og/eller ombygning af ejendomme til erhvervslejemål på mindst 10 000 kvm eller mindst 2 referencer på totalrådgivning i forbindelse med renovering og/eller ombygning af ejendomme til erhvervslejemål på hver mindst 5 000 kvm. Det er et krav, at mindst 1 af disse referencer vedrører en totalrådgivningsopgave, hvor ansøger har haft ansvaret for bæredygtighedsledelse i forhold til DGNB certificering eller på anden måde haft ansvaret for, at ejendommen har kunnet DGNB-certificeres. Kun referencer, der vedrører opgaver, som er udført på ansøgningstidspunktet, vil blive tillagt betydning ved vurdering af, om mindstekravet er opfyldt. Hvis der er tale om en igangværende opgave, er det således alene de dele af ydelsen, der allerede er udført på ansøgningstidspunktet, som vil indgå i vurderingen af referencen.

Såfremt ansøger udgør en sammenslutning af virksomheder, er det tilstrækkeligt, at én af virksomhederne i sammenslutningen eller virksomhederne i sammenslutningen i fællesskab opfylder mindstekravet.

Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders tekniske og faglige formåen, er det tilstrækkeligt, at de støttende enheder eller ansøger og de støttende enheder i fællesskab opfylder mindstekravet.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

ABR18 med udviklingsselskabet By & Havn I/S' fravigelser og tilpasninger.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Verhandlungsverfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.5)Angaben zur Verhandlung
Der öffentliche Auftraggeber behält sich das Recht vor, den Auftrag auf der Grundlage der ursprünglichen Angebote zu vergeben, ohne Verhandlungen durchzuführen
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 25/03/2021
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Dänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 3 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Ansøger skal som ansøgning om prækvalifikation aflevere et udfyldt ESPD. ESPD'et er offentliggjort som en del af udbudsmaterialet, jf. punkt I.3). ESPD'et skal udfyldes via Ethics. Ansøger skal udfylde ESPD'et med de oplysninger, der er angivet i udbudsbekendtgørelsen, herunder Del II.A, II.C, III.A, III.B. III.C, IV.B, IV.C og V:

— Del II.A: Ansøger skal oplyse navn, CVR-nr., postadresse, kontaktperson, hvorvidt ansøger er en mikro-, lille eller mellemstor virksomhed samt hvorvidt ansøger deltager i udbudsproceduren sammen med andre (som et konsortium eller lignende).

— Del II.C: Ansøger skal oplyse, om ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle og/eller tekniske og faglige formåen.

— Del III: Ansøger skal oplyse, om ansøger er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § § 135 og 136 samt 137, stk. 1, nr. 1, 2 og 5. Såfremt ansøger er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § § 135 og 136 samt 137, stk. 1, nr. 1, 2 og 5, vil ansøger blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, medmindre ansøger kan fremlægge tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig, jf. udbudslovens § 138.

— Del IV.B: Ansøger skal beskrive sin økonomiske og finansielle formåen, jf. punkt III.1.2).

— Del IV.C: Ansøger skal beskrive sin tekniske og faglige formåen, jf. punkt III.1.3).

— Del V: Ansøger skal oplyse, om ansøger opfylder de objektive- og ikkediskriminerende kriterier for udvælgelse, jf. punkt II.2.9).

Såfremt ansøger udgør en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium) skal hver enkelt virksomhed i sammenslutningen udfylde et særskilt ESPD.

Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen og/eller tekniske og faglige formåen skal også hver enkelt støttende enhed udfylde et særskilt ESPD.

Såfremt samme juridiske enhed er en del af eller på anden måde deltager i flere ansøgninger, skal ansøgerne sikre, at samme juridiske enheds deltagelse ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige ansøgninger. Det samme gælder, hvis samme juridiske enhed er en del af eller på anden måde deltager i flere tilbud.

Forud for tildelingsbeslutningen indhenter udviklingsselskabet By & Havn I/S dokumentation for oplysninger afgivet i ESPD'et, jf. udbudslovens § § 151-155. Udviklingsselskabet By & Havn forbeholder sig retten til at indhente dokumentationen på et tidligere tidspunkt i udbudsprocessen, hvis udviklingsselskabet By & Havn I/S vurderer det nødvendigt for at gennemføre udbuddet korrekt. Der henvises desuden til udbudsbetingelsernes afsnit 16.

Al kommunikation med udviklingsselskabet By & Havn om udbuddet skal ske via Ethics. Spørgsmål, der modtages inden den i tidsplanen (jf. udbudsbetingelsernes afsnit 19) fastsatte frist for spørgsmål til udbudsmaterialet vil blive besvaret. Spørgsmål, der modtages efter fristen for spørgsmål til udbudsmaterialet vil blive besvaret i det omfang, det kan lade sig gøre senest 6 dage før udløbet af tilbudsfristen.

Interesserede bedes holde sig orienteret om udbuddet via Ethics. Såfremt ansøger/tilbudsgiver måtte få tekniske problemer ved anvendelsen af Ethics, kan ansøger/tilbudsgiver fra kl. 09.00 til kl. 16.00 på arbejdsdage rette telefoniske henvendelse til Ethics Support på telefon +45 7022 7007. Såfremt et teknisk problem antages at ville berøre flere ansøgere/tilbudsgivere, vil der blive offentliggjort information herom via Ethics.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Klagenævnet for Udbud
Postanschrift: Toldboden 2
Ort: Viborg
Postleitzahl: 8800
Land: Dänemark
E-Mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internet-Adresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postanschrift: Carl Jacobsens Vej 35
Ort: Valby
Postleitzahl: 2500
Land: Dänemark
E-Mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internet-Adresse: www.kfst.dk
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
22/02/2021