Services - 100534-2021

26/02/2021    S40

Pays-Bas-Rotterdam: Services de santé et services sociaux

2021/S 040-100534

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2021/S 030-073247)

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Gemeente Rotterdam
Numéro national d'identification: 24483298 0003
Adresse postale: Wilhelminakade 179
Ville: Rotterdam
Code NUTS: NL NEDERLAND
Code postal: 3002 AN
Pays: Pays-Bas
Point(s) de contact: Jennyfer Spencer
Courriel: j.spencer@rotterdam.nl
Téléphone: +31 610636594
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.rotterdam.nl
Adresse du profil d’acheteur: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=170077

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

WMO Rotterdam Deel 6: consultatie bekostiging ondersteuning beschermd wonen en tussenvoorziening

Numéro de référence: 6-D-99031-20
II.1.2)Code CPV principal
85000000 Services de santé et services sociaux
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Op 16.2.2021, 17.2.2021 en 2.3.2021 organiseren wij een vervolg op de Digiloog WMO Rotterdam Deel 3 die op 26 januari j.l. heeft plaatsgevonden.

Consultatie bekostiging ondersteuning beschermd wonen en tussenvoorziening op 2.3.2021

Uit de vorige digiloog-sessies is gebleken dat er behoefte is om door te praten over de bekostiging van de ondersteuning overdag bij cliënten die behoefte hebben aan beschermende of nabije ondersteuning. Hier organiseren we een sessie voor om beelden en ideeën uit te wisselen: hoe kunnen we de bekostiging van de ondersteuningsbehoefte overdag het beste vormgeven?

In de bijlage vindt u de uitnodiging met aanvullende informatie en het voorbereidingsdocument.

Aanmelding is verplicht

Meld u uiterlijk maandag 22 februari 9:00 aan via ZorgWelzijnJeugdhulpMO@rotterdam.nl

Vermeld naam, organisatie, e-mailadres, naam sessie en eventuele aanvullende vraagstukken die u zou willen bespreken.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
22/02/2021
VI.6)Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 030-073247

Section VII: Modifications

VII.1)Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: II.1.4)
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Korte beschrijving
Au lieu de:

Op 16.2.2021, 17.2.2021 en 2.3.2021 organiseren wij een vervolg op de Digiloog WMO Rotterdam Deel 3 die op 26 januari j.l. heeft plaatsgevonden.

Consultatie bekostiging ondersteuning beschermd wonen en tussenvoorziening op 2.3.2021.

Uit de vorige digiloog-sessies is gebleken dat er behoefte is om door te praten over de bekostiging van de ondersteuning overdag bij cliënten die behoefte hebben aan beschermende of nabije ondersteuning. Hier organiseren we een sessie voor om beelden en ideeën uit te wisselen: hoe kunnen we de bekostiging van de ondersteuningsbehoefte overdag het beste vormgeven?

In de bijlage vindt u de uitnodiging met aanvullende informatie.

Ter voorbereiding op de sessie ontvangt u informatie en vraagstukken.

Aanmelding is verplicht

Meld u uiterlijk maandag 22 februari 9:00 aan via ZorgWelzijnJeugdhulpMO@rotterdam.nl

Vermeld naam, organisatie, e-mailadres, naam sessie en eventuele aanvullende vraagstukken die u zou willen bespreken.

Lire:

Op 16.2.2021, 17.2.2021 en 2.3.2021 organiseren wij een vervolg op de Digiloog WMO Rotterdam Deel 3 die op 26 januari j.l. heeft plaatsgevonden.

Consultatie bekostiging ondersteuning beschermd wonen en tussenvoorziening op 2.2.2021.

Uit de vorige digiloog-sessies is gebleken dat er behoefte is om door te praten over de bekostiging van de ondersteuning overdag bij cliënten die behoefte hebben aan beschermende of nabije ondersteuning. Hier organiseren we een sessie voor om beelden en ideeën uit te wisselen: hoe kunnen we de bekostiging van de ondersteuningsbehoefte overdag het beste vormgeven?

In de bijlage vindt u de uitnodiging met aanvullende informatie en het voorbereidingsdocument.

Aanmelding is verplicht

Meld u uiterlijk maandag 22 februari 9:00 aan via ZorgWelzijnJeugdhulpMO@rotterdam.nl

Vermeld naam, organisatie, e-mailadres, naam sessie en eventuele aanvullende vraagstukken die u zou willen bespreken.

Numéro de section: VI.3)
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Nadere inlichtingen
Au lieu de:

Op 16.2.2021, 17.2.2021 en 2.3.2021 organiseren wij een vervolg op de Digiloog WMO Rotterdam Deel 3 die op 26 januari j.l. heeft plaatsgevonden.

Consultatie bekostiging ondersteuning beschermd wonen en tussenvoorziening.

Uit de vorige digiloog-sessies is gebleken dat er behoefte is om door te praten over de bekostiging van de ondersteuning overdag bij cliënten die behoefte hebben aan beschermende of nabije ondersteuning. Hier organiseren we een sessie voor om beelden en ideeën uit te wisselen: hoe kunnen we de bekostiging van de ondersteuningsbehoefte overdag het beste vormgeven?

In de bijlage vindt u de uitnodiging met aanvullende informatie.

Ter voorbereiding op de sessie ontvangt u informatie en vraagstukken.

Aanmelding is verplicht

Meld u uiterlijk maandag 22 februari 9:00, aan via ZorgWelzijnJeugdhulpMO@rotterdam.nl

Vermeld naam, organisatie, e-mailadres, naam sessie en eventuele aanvullende vraagstukken die u zou willen bespreken.

Lire:

Op 16.2.2021, 17.2.2021 en 2.3.2021 organiseren wij een vervolg op de Digiloog WMO Rotterdam Deel 3 die op 26 januari j.l. heeft plaatsgevonden.

Consultatie bekostiging ondersteuning beschermd wonen en tussenvoorziening

Uit de vorige digiloog-sessies is gebleken dat er behoefte is om door te praten over de bekostiging van de ondersteuning overdag bij cliënten die behoefte hebben aan beschermende of nabije ondersteuning. Hier organiseren we een sessie voor om beelden en ideeën uit te wisselen: hoe kunnen we de bekostiging van de ondersteuningsbehoefte overdag het beste vormgeven?

In de bijlage vindt u de uitnodiging met aanvullende informatie en het voorbereidingsdocument.

Aanmelding is verplicht

Meld u uiterlijk maandag 22 februari 9:00, aan via ZorgWelzijnJeugdhulpMO@rotterdam.nl

Vermeld naam, organisatie, e-mailadres, naam sessie en eventuele aanvullende vraagstukken die u zou willen bespreken.

VII.2)Autres informations complémentaires: