Bauleistung - 110165-2020

06/03/2020    S47

Belgien-Gent: Bodendekontaminationsarbeiten

2020/S 047-110165

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Bauauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2020/S 023-050225)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Abies One nv
Nationale Identifikationsnummer: BE0807510449_27401
Postanschrift: Esplanade Oscar Van de Voorde 1
Ort: Gent
NUTS-Code: BE234 Arr. Gent
Postleitzahl: 9000
Land: Belgien
Kontaktstelle(n): MG Real Estate
E-Mail: info@mgrealestate.eu
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.mgrealestate.eu
Adresse des Beschafferprofils: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=365320

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Sanering CAT-Site – Oostelijke zone

Referenznummer der Bekanntmachung: Witteveen+Bos Belgium N.V.-118828-F02_0
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45112340 Bodendekontaminationsarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Op de site gelegen aan de Luchthavenlaan te Vilvoorde (voormalige CAT/Renault site), dient, ten gevolge van de aanwezigheid van een historische verontreiniging, overgegaan te worden tot bodemsanering. Abies One is de opdrachtgever.

Op de site werd een verontreiniging vastgesteld met BTEX, zware metalen, VOCl en minerale olie. De verontreiniging is te wijten aan de uitbating van een voormalige stortplaats. Een deel van de site is in januari 2017 overgedragen naar ABIES ONE en zal kortelings herontwikkeld worden. Voorliggend bestek heeft betrekking op de uitvoering van de bodemsanering ter hoogte van Lot 1 en Lot 2a. De onderzoeklocatie beslaat 2 percelen binnen sectie H, afdeling 4 van de gemeente Vilvoorde met name percelen 98b2 en 98c2 en 1 perceel binnen sectie A, afdeling 1 van de gemeente Machelen.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
02/03/2020
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 023-050225

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

Bijkomend plaatsbezoek.