Bauleistung - 112398-2018

14/03/2018    S51    - - Bauleistung - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

Polen-Krakau: Bauarbeiten für Straßenbahnlinien

2018/S 051-112398

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Bauauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2018/S 008-012876)

Legal Basis:

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
ul. Centralna 53
Kraków
31-586
Polen
Kontaktstelle(n): siedziba zamawiającego
Telefon: +48 126167416
E-Mail: sekretariat@zikit.krakow.pl
Fax: +48 126167417
NUTS-Code: PL213

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://kzdwk.home.pl/zikit/sprawy-urzedowe/przetargi

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Przebudowa ciągu ulic Królewska, Podchorążych, Bronowicka w Krakowie wraz z przebudową torowiska tramw., sieci trakcyjnej, odwodnieniem, ośw. i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej

Referenznummer der Bekanntmachung: 5/I/2018
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45234126
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przed. zam. jest robota budowlana polegająca na przebudowie ulic Królewskiej, Podchorążych, Bronowickiej w Krakowie obejmująca odcinek od skrzyżowania ulic: al. Mickiewicza, al. Słowackiego, Karmelicka, Królewska wraz z tarczą skrzyżowania do skrzyżowania z ul. Rydla wraz z pętlą tramwajową w rejonie skrzyżowania ulic Bronowicka, Rydla. Wymagany okres gwarancji: na przedmiotowe roboty bud. wykonawca zob. jest udzielić 48 lub 72 miesięcy gwarancji. Umowa o podw., której przedmiotem są roboty budowlane, powinna być zgodna z zał. 2 do SIWZ, tj. wzorem umowy. Niespełnienie warunków dotyczących podw. zawartych we wzorze umowy spowoduje zgłoszenie przez Zam. odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu. Termin wyk. zam.: 12 miesięcy od dnia przekazania terenu budowy, z zastrzeżeniem że uzyskanie przejezdności torowiska dla ruchu tramwajowego nastąpi w terminie 10 lub 11 lub 12 miesięcy od dnia przekazania terenu budowy – w zależności od term. zadeklarowanego przez Wykonawcę w ofercie.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
09/03/2018
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 008-012876

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 15/03/2018
Ortszeit: 12:00
muss es heißen:
Tag: 27/03/2018
Ortszeit: 12:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 15/03/2018
Ortszeit: 13:00
muss es heißen:
Tag: 27/03/2018
Ortszeit: 13:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: