Lieferungen - 112837-2018

14/03/2018    S51    - - Lieferungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Katowice: Violinen

2018/S 051-112837

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
PL
ul. Zacisze 3
Katowice
40-025
Polen
Kontaktstelle(n): Katarzyna Wójtowicz
Telefon: +48 327792111
E-Mail: zamowienia@am.katowice.pl
Fax: +48 327792124
NUTS-Code: PL22A

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.am.katowice.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Uczelnia Publiczna
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa instrumentów muzycznych dla Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach – skrzypce (1 sztuka)

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP/AM/9/2017
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
37313400
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę 1 sztuki nowych lub używanych współczesnych skrzypiec lutniczych wykonanych nie wcześniej niż w 2001 roku, o następujących parametrach:

1.1. Grubość płyt powyżej 2 mm,

1.2. Grubość płyt w centrum między narożnikami powyżej 2,6mm,

1.3. Szerokość szyjki 23,5-24 mm,

1.4. Instrument nie może być polakierowany mechanicznie,

1.5. Instrument nie może posiadać znamion obróbki mechanicznej,

1.6. Instrument nie może posiadać ekscentrycznych kształtów ani kolorów,

1.7. Instrument nie może być wykończony w sposób rozmyślnie imitujący wygląd starych instrumentów,

1.8. Instrument nie może być zbudowany z innych materiałów niż drewno.

2. Dodatkowe wymagania Zamawiającego względem przedmiotu zamówienia zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 81 660.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę 1 sztuki nowych lub używanych współczesnych skrzypiec lutniczych wykonanych nie wcześniej niż w 2001 roku, o następujących parametrach:

1.1. Grubość płyt powyżej 2 mm,

1.2. Grubość płyt w centrum między narożnikami powyżej 2,6mm,

1.3. Szerokość szyjki 23,5-24 mm,

1.4. Instrument nie może być polakierowany mechanicznie,

1.5. Instrument nie może posiadać znamion obróbki mechanicznej,

1.6. Instrument nie może posiadać ekscentrycznych kształtów ani kolorów,

1.7. Instrument nie może być wykończony w sposób rozmyślnie imitujący wygląd starych instrumentów,

1.8. Instrument nie może być zbudowany z innych materiałów niż drewno.

2. Dodatkowe wymagania Zamawiającego względem przedmiotu zamówienia zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Jakość –ocena ekspercka / Gewichtung: 80
Preis - Gewichtung: 20
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz: POIS.08.01.00-00-0013/16-00
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Kryterium nr 2: Jakość –ocena ekspercka -dzieli się na następujące podkryteria.

1. Poziom wykonania technicznego - waga podkryterium – 50 %

2. Barwa dźwięku – waga podkryterium – 18 %

3. Siła dźwięku – waga podkryterium – 12 %

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2017/S 185-378625
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa instrumentów muzycznych dla Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach – skrzypce (1 sztuka)

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
02/03/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Lorenzo Frignani
IT
Via Paolo Gadaldino 12
Modena (I)
41124
Italien
NUTS-Code: IT
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 81 660.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 85 000.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polen
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,

2. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/03/2018