Dienstleistungen - 113275-2021

05/03/2021    S45

Dänemark-Kopenhagen: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2021/S 045-113275

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2021/S 040-099298)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Udviklingsselskabet By & Havn I/S
Nationale Identifikationsnummer: 30823702
Postanschrift: Nordre Toldbod 7
Ort: København K
NUTS-Code: DK01 Hovedstaden
Postleitzahl: 1259
Land: Dänemark
Kontaktstelle(n): Thomas Larsen
E-Mail: thomas.larsen@twobirds.com
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/33dd42b1-6f04-46b8-a096-ac247c53538b/homepage

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Kontrakt om totalrådgivning i forbindelse med Udviklingsselskabet By & Havn I/S' renovering og ombygning af Pakhus 47 og 53 til erhvervslejemål

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Udviklingsselskabet By & Havn I/S udbyder en kontrakt om totalrådgivning i forbindelse med renovering og ombygning af Pakhus 47 og 53 til erhvervslejemål.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
01/03/2021
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2021/S 040-099298

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: II.2.9)
Stelle des zu berichtigenden Textes: II.2.9)
Anstatt:

Forventet antal ansøgere: 3

Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Er der flere end 3 ansøgere, som opfylder mindstekravene til egnethed, jf. punkt III.1.2) - III.1.3), og som ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene, jf. punkt VI.3), vil udviklingsselskabet By & Havn I/S foretage udvælgelsen på baggrund af følgende objektive og ikkediskriminerende kriterier:

Ansøgerne med de bedste referencer baseret på en vurdering af relevansen af referencerne (jo mere relevant, jo bedre). Udviklingsselskabet By & Havn I/S' vurdering vil blive foretaget på baggrund af beskrivelsen af kontraktens hovedelementer, jf. punkt II.2.4). Her vil det blive vægtet særligt positivt, hvis referencer viser totalrådgivererfaring i relation til ombygning og/eller renovering af eksisterende ejendomme, hvor opgaven har omfattet indretning af mange erhvervslejemål i forskellige størrelser og i flere planer. Der vil endvidere blive lagt særlig positiv vægt på referencer, hvor totalrådgiveren har haft ansvaret for bæredygtighedsledelse i forhold til DGNB certificering eller på anden måde haft ansvaret for, at ejendommen har kunnet DGNB-certificeres. Kun referencer, der opfylder mindstekravet til teknisk og faglig kapacitet, jf. punkt III.1.3) vil indgå i vurderingen.

muss es heißen:

Forventet antal ansøgere: 3

Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Er der flere end 3 ansøgere, som opfylder mindstekravene til egnethed, jf. punkt III.1.2) - III.1.3), og som ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene, jf. punkt VI.3), vil udviklingsselskabet By & Havn I/S foretage udvælgelsen på baggrund af følgende objektive og ikkediskriminerende kriterier:

Ansøgerne med de bedste referencer baseret på en vurdering af relevansen af referencerne (jo mere relevant, jo bedre). Udviklingsselskabet By & Havn I/S' vurdering vil blive foretaget på baggrund af beskrivelsen af kontraktens hovedelementer, jf. punkt II.2.4). Her vil det blive vægtet særligt positivt, hvis referencer viser totalrådgivererfaring i relation til ombygning og/eller renovering af eksisterende ejendomme, hvor opgaven har omfattet indretning af mange erhvervslejemål i forskellige størrelser og i flere planer. Der vil endvidere blive lagt særlig positiv vægt på referencer, hvor totalrådgiveren har haft ansvaret for bæredygtighedsledelse i forhold til bæredygtighedscertificering eller på anden måde haft ansvaret for, at ejendommen har kunnet bæredygtighedscertificeres. DGNB-certificering vægter i den forbindelse højere end andre bæredygtighedscertificeringer. Kun referencer, der opfylder mindstekravet til teknisk og faglig kapacitet, jf. punkt III.1.3) vil indgå i vurderingen.

Abschnitt Nummer: III.1.3)
Stelle des zu berichtigenden Textes: III.1.3)
Anstatt:

Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal i ESPD'ets del IV.C oplyse ansøgers betydeligste referencer udført inden for de seneste 3 år regnet fra ansøgningsfristen.

Hver reference bør indeholde følgende oplysninger:

— Beskrivelse af den udførte opgave (Hvis der er tale om en igangværende opgave beskrives kun de dele af ydelsen, der er udført på ansøgningstidspunktet)

— Kontraktværdi

— Startdato og slutdato

— Kunden, herunder kundens kontaktoplysninger.

Ansøger kan maksimalt angive 5 referencer. Referencer herudover vil ikke blive taget i betragtning. Det gælder uanset, om ansøger er én virksomhed, en sammeslutning af virksomheder eller ansøger baserer sig på andre enheders tekniske og faglige formåen.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal inden for de seneste 3 år regnet fra ansøgningsfristen have enten mindst 1 reference på totalrådgivning i forbindelse med renovering og/eller ombygning af ejendomme til erhvervslejemål på mindst 10 000 kvm eller mindst 2 referencer på totalrådgivning i forbindelse med renovering og/eller ombygning af ejendomme til erhvervslejemål på hver mindst 5 000 kvm. Det er et krav, at mindst 1 af disse referencer vedrører en totalrådgivningsopgave, hvor ansøger har haft ansvaret for bæredygtighedsledelse i forhold til DGNB certificering eller på anden måde haft ansvaret for, at ejendommen har kunnet DGNB-certificeres. Kun referencer, der vedrører opgaver, som er udført på ansøgningstidspunktet, vil blive tillagt betydning ved vurdering af, om mindstekravet er opfyldt. Hvis der er tale om en igangværende opgave, er det således alene de dele af ydelsen, der allerede er udført på ansøgningstidspunktet, som vil indgå i vurderingen af referencen.

Såfremt ansøger udgør en sammenslutning af virksomheder, er det tilstrækkeligt, at én af virksomhederne i sammenslutningen eller virksomhederne i sammenslutningen i fællesskab opfylder mindstekravet.

Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders tekniske og faglige formåen, er det tilstrækkeligt, at de støttende enheder eller ansøger og de støttende enheder i fællesskab opfylder mindstekravet.

muss es heißen:

Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal i ESPD'ets del IV.C oplyse ansøgers betydeligste referencer udført inden for de seneste 3 år regnet fra ansøgningsfristen.

Hver reference bør indeholde følgende oplysninger:

— Beskrivelse af den udførte opgave (Hvis der er tale om en igangværende opgave beskrives kun de dele af ydelsen, der er udført på ansøgningstidspunktet)

— Kontraktværdi

— Startdato og slutdato

— Kunden, herunder kundens kontaktoplysninger.

Ansøger kan maksimalt angive 5 referencer. Referencer herudover vil ikke blive taget i betragtning. Det gælder uanset, om ansøger er én virksomhed, en sammeslutning af virksomheder eller ansøger baserer sig på andre enheders tekniske og faglige formåen.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal inden for de seneste 3 år regnet fra ansøgningsfristen have enten mindst 1 reference på totalrådgivning i forbindelse med renovering og/eller ombygning af ejendomme til erhvervslejemål på mindst 10 000 kvm eller mindst 2 referencer på totalrådgivning i forbindelse med renovering og/eller ombygning af ejendomme til erhvervslejemål på hver mindst 5 000 kvm. Det er et krav, at mindst 1 af disse referencer vedrører en totalrådgivningsopgave, hvor ansøger har haft ansvaret for bæredygtighedsledelse i forhold til bæredygtighedscertificering eller på anden måde haft ansvaret for, at ejendommen har kunnet bæredygtighedscertificeres. Kun referencer, der vedrører opgaver, som er udført på ansøgningstidspunktet, vil blive tillagt betydning ved vurdering af, om mindstekravet er opfyldt. Hvis der er tale om en igangværende opgave, er det således alene de dele af ydelsen, der allerede er udført på ansøgningstidspunktet, som vil indgå i vurderingen af referencen.

Såfremt ansøger udgør en sammenslutning af virksomheder, er det tilstrækkeligt, at én af virksomhederne i sammenslutningen eller virksomhederne i sammenslutningen i fællesskab opfylder mindstekravet.

Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders tekniske og faglige formåen, er det tilstrækkeligt, at de støttende enheder eller ansøger og de støttende enheder i fællesskab opfylder mindstekravet.

Abschnitt Nummer: IV.2.2)
Stelle des zu berichtigenden Textes: IV.2.2)
Anstatt:
Tag: 25/03/2021
Ortszeit: 12:00
muss es heißen:
Tag: 06/04/2021
Ortszeit: 12:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: