Lieferungen - 115377-2022

04/03/2022    S45

Česko-Praha: Defibrilátor

2022/S 045-115377

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Dodávky

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2021/S 246-649369)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, příspěvková organizace
Národní identifikační číslo: 75030926
Poštovní adresa: Vančurova 1544
Obec: Praha 5
Kód NUTS: CZ020 Středočeský kraj
PSČ: 15021
Země: Česko
Kontaktní osoba: Bc. Dana Rylichová
E-mail: rylichovad@kr-s.cz
Tel.: +420 257280199
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.zachranka.cz/
Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/contract_display_9337.html

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Transportní defibrilátory

II.1.2)Hlavní kód CPV
33182100 Defibrilátor
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem veřejné zakázky je uzavření Kupní smlouvy na dodávku 12 ks transportních defibrilátorů které jsou vhodné pro sanitní vozidla RLP a RZP dle specifikace.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
28/02/2022
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2021/S 246-649369

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2)
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:

01.03.2022

Má být:

04.03.2022

Číslo oddílu: IV.2.7)
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:

01.03.2022

Má být:

04.03.2022

VII.2)Další dodatečné informace: