Lieferungen - 116042-2016

Kompaktansicht anzeigen

05/04/2016    S66

die Tschechische Republik-Prag: Schienen und Zubehör

2016/S 066-116042

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, 00005886, Sokolovská 217/42, Rowan Legal, advokátní kancelář s.r.o., se sídlem Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4, Zu Händen von: Barbora Kaprálová, Praha 190 22, Tschechien. E-Mail: VZ_DPP@rowanlegal.com

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 23.3.2016, 2016/S 058-098628)

Betr.:
CPV:34941000 Schienen und Zubehör

Schienen und Zubehör

Anstatt: 

IV.3.3) Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů:

6.5.2016 (10:00)

IV.3.4) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast:

6.5.2016 (10:00)

IV.3.7) Podmínky pro otevírání nabídek:

6.5.2016 (10:30)

VI.3) Další informace:

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení bez udání důvodu v souladu s § 84 odst. 5 ZVZ.

Zadavatel zrušil předchozí zadávací řízení vedená pod ev. č. 497147 a pod ev. č. 507551, a to v souladu s § 84 odst. 1 písm. e) ZVZ, resp. v souladu s § 84 odst. 5 ZVZ.

Zadávací podmínky byly oproti předchozím řízením upraveny (aktuální zadávací podmínky jsou obsaženy v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky).

Doplnění požadavků zadavatele na technickou způsobilost dle čl. III.2.3 tohoto oznámení:

Část B

Uchazeč prokáže technické kvalifikační předpoklady dle ustanovení § 63 odst. 1 zákona v části B veřejné zakázky takto:

Seznam významných dodávek (podrobnosti viz odst. 4.8.2 zadávací dokumentace).

— za významnou dodávku přitom zadavatel považuje takovou dodávku, jejímž předmětem byla dodávka kolejnicového materiálu izolačních a tlumících prvků kolejnic typu skupiny B, blíže specifikovaného v příloze č. 2b zadávací dokumentace. Z předloženého seznamu a osvědčení významných dodávek musí vyplývat, že dodavatel realizoval v uvedeném období alespoň jednu (1) významnou dodávku, a to v celkové hodnotě min. 5 000 000 CZK bez DPH za jeden rok pro jednoho dodavatele.

Část C

Uchazeč prokáže technické kvalifikační předpoklady dle ustanovení § 63 odst. 1 zákona v části C veřejné zakázky takto:

Seznam významných dodávek (podrobnosti viz odst. 4.8.3 zadávací dokumentace).

— za významnou dodávku přitom zadavatel považuje takovou dodávku, jejímž předmětem byla dodávka kolejnicového materiálu drobného kolejiva typu skupiny C, blíže specifikovaného v příloze č. 2c zadávací dokumentace. Z předloženého seznamu a osvědčení významných dodávek musí vyplývat, že dodavatel realizoval v uvedeném období alespoň jednu (1) významnou dodávku, a to v celkové hodnotě min. v hodnotě min. 1 000 000 CZK bez DPH za jeden rok pro jednoho dodavatele.

—.

—.

—.

muss es heißen: 

IV.3.3) Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů:

20.5.2016 (10:00)

IV.3.4) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast:

20.5.2016 (10:00)

IV.3.7) Podmínky pro otevírání nabídek:

20.5.2016 (10:30)

VI.3) Další informace:

Vzhledem k ukončení poskytování služeb elektronického nástroje Softender ke dni 31.3.2016 lze očekávat, že profil zadavatele https://www.softender.cz/home/profil/2730587 nebude od 1.4.2016 z technických důvodů dostupný. Od 11.4.2016 bude profil zadavatele nově dostupný na adrese https://www.tenderarena.cz/profily/DPP

Změna profilu bude rovněž oznámena ve Věstníku VZ. Z uvedeného důvodu přistupuje zadavatel k preventivnímu prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení bez udání důvodu v souladu s § 84 odst. 5 ZVZ.

Zadavatel zrušil předchozí zadávací řízení vedená pod ev.č. 497147 a pod ev. č. 507551, a to v souladu s § 84 odst. 1 písm. e) ZVZ, resp. v souladu s § 84 odst. 5 ZVZ. Zadávací podmínky byly oproti předchozím řízením upraveny (aktuální zadávací podmínky jsou obsaženy v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky).

Doplnění požadavků zadavatele na technickou způsobilost dle čl. III.2.3) tohoto oznámení:

Část B

Uchazeč prokáže technické kvalifikační předpoklady dle ustanovení § 63 odst. 1 zákona v části B veřejné zakázky takto:

Seznam významných dodávek (podrobnosti viz odst. 4.8.2 zadávací dokumentace).

Za významnou dodávku přitom zadavatel považuje takovou dodávku, jejímž předmětem byla dodávka kolejnicového materiálu izolačních a tlumících prvků kolejnic typu skupiny B, blíže specifikovaného v příloze č. 2b zadávací dokumentace. Z předloženého seznamu a osvědčení významných dodávek musí vyplývat, že dodavatel realizoval v uvedeném období alespoň jednu (1.) významnou dodávku, a to v celkové hodnotě min. 5 000 000 CZK bez DPH za jeden rok pro jednoho dodavatele.

Část C

Uchazeč prokáže technické kvalifikační předpoklady dle ustanovení § 63 odst. 1 zákona v části C veřejné zakázky takto:

Seznam významných dodávek (podrobnosti viz odst. 4.8.3 zadávací dokumentace).

Za významnou dodávku přitom zadavatel považuje takovou dodávku, jejímž předmětem byla dodávka kolejnicového materiálu drobného kolejiva typu skupiny C, blíže specifikovaného v příloze č. 2c zadávací dokumentace. Z předloženého seznamu a osvědčení významných dodávek musí vyplývat, že dodavatel realizoval v uvedeném období alespoň jednu (1) významnou dodávku, a to v celkové hodnotě min. v hodnotě min. 1 000 000 CZK bez DPH za jeden rok pro jednoho dodavatele.

I.1) Název, adresa a kontaktní místo/místa:

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, 00005886, Sokolovská 217/42, Rowan Legal, advokátní kancelář s.r.o., se sídlem Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4, Zu Händen von: Barbora Kaprálová, 190 22 Praha, CZ. E-Mail: VZ_DPP@rowanlegal.com. Internet-Adresse(n): http://www.dpp.cz/

I.1) Další informace lze získat:

Rowan Legal, advokátní kancelář s.r.o., 28468414, Na Pankráci 1683/12, Zu Händen von: Barbora Kaprálová, 140 00 Praha 4, CZ. Telefon: +420 224216212. E-Mail: VZ_DPP@rowanlegal.com.

I.1) Zadávací dokumentaci a další dokumenty (včetně dokumentů k dynamickému nákupnímu systému) lze získat:

Rowan Legal, advokátní kancelář s.r.o., 28468414, Na Pankráci 1683, Zu Händen von: Barbora Kaprálová, 140 00 Praha 4, CZ. Telefon: +420 224216212. E-Mail: VZ_DPP@rowanlegal.com.