Lieferungen - 119128-2021

09/03/2021    S47

die Slowakei-Bratislava: Eisenbahn- und Straßenbahnlokomotiven und rollendes Material sowie zugehörige Teile

2021/S 047-119128

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2021/S 023-056716)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Nationale Identifikationsnummer: 00492736
Postanschrift: Olejkárska
Ort: Bratislava-mestská časť Staré Mesto
NUTS-Code: SK Slovensko
Postleitzahl: 814 52
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): PhDr. Kristína Juhászová
E-Mail: juhaszova.kristina@dpb.sk
Telefon: +421 259501427
Fax: +421 259501300
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://dpb.sk
Adresse des Beschafferprofils: http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/6484

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Konsignačný sklad – Náhradné diely električiek typu 29T, 30T

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34600000 Eisenbahn- und Straßenbahnlokomotiven und rollendes Material sowie zugehörige Teile
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmetom verejného obstarávania je v súlade s § 3 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní v príslušnom gramatickom tvare) civilná zákazka na dodanie tovaru náhradných dielov pre električky.

Predmetom zákazky je uzatvorenie Rámcovej dohody na dodanie tovaru a zmluvy o zriadení konsignačného skladu s úspešným uchádzačom v súlade s ustanovením § 56 a § 99 zákona o verejnom obstarávaní, predmetom ktorej bude záväzok úspešného uchádzača ako predávajúceho zriadiť u obstarávateľskej organizácii ako kupujúceho konsignačný sklad a s tým spojený záväzok dodávať do konsignačného skladu tovar náhradné diely v súlade so zmluvou.

Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
04/03/2021
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2021/S 023-056716

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Anstatt:
Tag: 15/03/2021
Ortszeit: 09:00
muss es heißen:
Tag: 31/03/2021
Ortszeit: 09:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Podmienky na otváranie ponúk
Anstatt:
Tag: 15/03/2021
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 31/03/2021
Ortszeit: 10:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: