Dienstleistungen - 119823-2023

27/02/2023    S41

Česko-Ostrava: Úklidové služby

2023/S 041-119823

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Služby

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2023/S 025-071341)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Ostravská univerzita
Národní identifikační číslo: 61988987
Poštovní adresa: Dvořákova 7
Obec: Ostrava
Kód NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj
PSČ: 701 03
Země: Česko
Kontaktní osoba: Ing. Lucie Fialová
E-mail: lucie.fialova@osu.cz
Tel.: +420 597091023
Internetové adresy:
Hlavní adresa: www.osu.cz
Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.osu.cz

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Zajištění služeb úklidu a recepce v budovách Ostravské univerzity

Spisové číslo: OU-4803/90-2023
II.1.2)Hlavní kód CPV
90910000 Úklidové služby
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb souvisejících v zajištění úklidu a recepčních služeb v budovách Ostravské univerzity, blíže specifikovaných v odst. 4.3. této zadávací dokumentace, dle aktuálních provozních potřeb zadavatele po dobu 36 měsíců. Popis požadovaných služeb, množství, specifikace a další požadavky jsou uvedeny pro každou část zvlášť, v Příloze č. 1 - Popis objektů a rozsah požadovaných služeb, v Příloze č. 2 - Specifikace požadovaných služeb, v Příloze č. 3 - Ceník požadovaných služeb a v Příloze č. 4 - Ceník ročních a mimořádných úklidových služeb, které jsou nedílnou součástí této zadávací dokumentace.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
22/02/2023
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2023/S 025-071341

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2)
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 09/03/2023
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 15/03/2023
Místní čas: 10:00
Číslo oddílu: IV.2.7)
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 09/03/2023
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 15/03/2023
Místní čas: 10:00
VII.2)Další dodatečné informace: