Bauleistung - 121175-2019

15/03/2019    S53    - - Bauleistung - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

Polen-Krakau: Bauarbeiten

2019/S 053-121175

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Bauauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2019/S 038-084419)

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
ul. Reymonta 20
Kraków
30-059
Polen
Kontaktstelle(n): ZZM w Krakowie przy ul. Reymonta 20
Telefon: +48 122010240
E-Mail: przetargi@zzm.krakow.pl
NUTS-Code: PL213

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.zzm.krakow.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych na podstawie opracowanych dokumentacji projektowych dla budowy wodnego placu zabaw wraz z amfiteatrem w Parku Jordana oraz rewitalizacji Parku Jordana etap I, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

Referenznummer der Bekanntmachung: 8/2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45000000
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych na podstawie opracowanych dokumentacji projektowych dla budowy wodnego placu zabaw wraz z amfiteatrem w Parku Jordana oraz rewitalizacji Parku Jordana etap I, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 8/2019.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/03/2019
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 038-084419

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: II.2.4
Anstatt:

3. Wykonawca musi dołączyć do oferty obliczenie ceny oferty dla całości zamówienia wyliczonej w oparciu o własną kalkulację, a przedstawić w formie tabelarycznej odpowiednio do wzoru kalkulacji ceny oferty załączonej do SIWZ (1 plik w formacie excel – tabela pomocnicza do ustalenia kosztów inwestycji). Cena musi uwzględniać wymagania i zapisy niniejszej SIWZ oraz jej załączników, w szczególności dokumentacji projektowej i STWiOR. Wymieniony załączniki należy podpisać przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

muss es heißen:

3. Wykonawca musi dołączyć do oferty obliczenie ceny oferty dla całości zamówienia wyliczonej w oparciu o własną kalkulację, a przedstawić w formie tabelarycznej odpowiednio do wzoru kalkulacji ceny oferty załączonej do SIWZ (1 plik w formacie excel – tabela pomocnicza do ustalenia kosztów inwestycji). Cena musi uwzględniać wymagania i zapisy niniejszej SIWZ oraz jej załączników, w szczególności dokumentacji projektowej i STWiORB. Wymieniony załączniki należy podpisać przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Anstatt:
Tag: 27/03/2019
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 29/03/2019
Ortszeit: 10:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Anstatt:
Tag: 27/03/2019
Ortszeit: 11:00
muss es heißen:
Tag: 29/03/2019
Ortszeit: 11:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

Zmiany zostały wprowadzone do odpowiedniej dokumentacji przetargowej.