Bauleistung - 121218-2019

15/03/2019    S53    - - Bauleistung - Änderung einer Konzession/eines Auftrags während ihrer/seiner Laufzeit - Nicht offenes Verfahren 

die Slowakei-Bratislava: Bauarbeiten

2019/S 053-121218

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
35919001
Mlynské nivy 45
Bratislava-Ružinov
821 09
Slowakei
Kontaktstelle(n): Iveta Mucsková
Telefon: +421 258311774
E-Mail: iveta.mucskova@ndsas.sk
NUTS-Code: SK010

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.ndsas.sk

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Diaľnica D1 Budimír - Bidovce

Referenznummer der Bekanntmachung: DZM/2016/0348/0004
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45000000
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Diaľnica D1 Budimír - Bidovce

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45233100
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK042
Hauptort der Ausführung:

Predmetná líniová stavba je vedená Košickým samosprávnym krajom, katastrálnymi územiami: Budimír, Kráľovce, Vajkovce, Rozhanovce, Ďurďošík, Bidovce, Svinica, Beniakovce, Vyšný Olčvár, Hrašovík.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags:

Navrhovaná diaľnica D1 Budimír-Bidovce vrátane časti úseku rýchlostnej cesty R2/R4 je súčasťou základného komunikačného systému Slovenskej republiky a je zaradená do siete diaľnic a rýchlostných ciest SR. Diaľnica D1 Budimír-Bidovce je na začiatku napojená v križovatke Budimír na jestvujúcu komunikačnú sieť tvorenú cestou I/68 severne od mesta Košice s napojením severného privádzača smerom do Košíc.

Na konci je diaľnica napojená mimoúrovňovou križovatkou Bidovce budovanou etapovite na cestu II/576 Bidovce - Ďurkov. Diaľnica D1 Budimír - Bidovce je kategórie D 26,5/120 s navrhovanou dĺžkou 14,400 km.

Predmetná stavba bude realizovaná v zmysle FIDIC Zmluvné podmienky na výstavbu pre stavebné a inžinierske diela projektované objednávateľom (ďalej len červený FIDIC alebo červená kniha) prvé vydanie 1999, vydané Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov (FIDIC), slovenský preklad SACE 2008.

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Tagen: 1126
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Operačný Program Integrovaná infraštruktúra 2014-2020

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2016/S 178-319109

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Diaľnica D1 Budimír - Bidovce

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:
25/08/2016
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Skanska SK a.s.
31611788
Krajná 29
Bratislava
821 04
Slowakei
NUTS-Code: SK010
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)
Gesamtwert der Beschaffung: 197 444 061.02 EUR

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/03/2019

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
45000000
VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45233100
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK042
Hauptort der Ausführung:

Predmetná líniová stavba je vedená Košickým samosprávnym krajom, katastrálnymi územiami: Budimír, Kráľovce, Vajkovce, Rozhanovce, Ďurďošík, Bidovce, Svinica, Beniakovce, Vyšný Olčvár, Hrašovík.

VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

Navrhovaná diaľnica D1 Budimír-Bidovce vrátane časti úseku rýchlostnej cesty R2/R4 je súčasťou základného komunikačného systému Slovenskej republiky a je zaradená do siete diaľnic a rýchlostných ciest SR. Diaľnica D1 Budimír-Bidovce je na začiatku napojená v križovatke Budimír na jestvujúcu komunikačnú sieť tvorenú cestou I/68 severne od mesta Košice s napojením severného privádzača smerom do Košíc.

Na konci je diaľnica napojená mimoúrovňovou križovatkou Bidovce budovanou etapovite na cestu II/576 Bidovce - Ďurkov. Diaľnica D1 Budimír - Bidovce je kategórie D 26,5/120 s navrhovanou dĺžkou 14,400 km.

Predmetná stavba bude realizovaná v zmysle FIDIC Zmluvné podmienky na výstavbu pre stavebné a inžinierske diela projektované objednávateľom (ďalej len červený FIDIC alebo červená kniha) prvé vydanie 1999, vydané Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov (FIDIC), slovenský preklad SACE 2008.

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Tagen: 1126
VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 197 444 061.02 EUR
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Skanska SK a.s.
31611788
Krajná 29
Bratislava
821 04
Slowakei
NUTS-Code: SK010
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.1)Beschreibung der Änderungen
Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

Dodatok č. 04 k ZM/2016/0348

Uzatvorený v súlade s § 18 ods.1 písm. a) týkajúceho sa valorizácie za január až december 2017 a s § 18 ods.1 písm. b) týkajúceho sa PnZ č.3, SO 001-00 Všeobecné položky - navýšenie plochy potrebnej pre realizáciu pyrotechnického prieskumu s vyčísleným vplyvom na cenu Diela: navýšenie o 90 744,03 EUR bez DPH a s § 18 ods. 1 písm. c) týkajúceho sa lehoty ukončenia uzlového bodu č.4 o 122 dní.

Predchádzajúce zmeny: Pokyn na zmenu č. 3, 2, 1, 5, 4, 6, 7, 8, 9, 11.

VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit zusätzlicher Bauarbeiten, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer/Konzessionär (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der wirtschaftlichen oder technischen Gründe und der Unannehmlichkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten, durch die ein Auftragnehmerwechsel verhindert wird:

Uvedené práce predstavujú práce na rozostavaných objektoch, z tohto dôvodu ich nie je možné zadať inému zhotoviteľovi.

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 197 444 061.02 EUR
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 197 444 061.02 EUR