Lieferungen - 121287-2019

15/03/2019    S53    - - Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Ungarn-Nyíregyháza: Gedruckte Bücher, Broschüren und Faltblätter

2019/S 053-121287

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár
EKRSZ_50103687
Szabadság Tér 2.
Nyíregyháza
4400
Ungarn
Kontaktstelle(n): Tomasovszki Anita
Telefon: +36 42598888
E-Mail: titkarsag@mzsk.hu
Fax: +36 42598888
NUTS-Code: HU323

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.mzsk.hu

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000252232019/reszletek
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000252232019/reszletek
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Freizeit, Kultur und Religion

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Nyomtatott könyvdokumentumok beszerzése

Referenznummer der Bekanntmachung: EKR000252232019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
22100000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Szállítási szerződés a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár részére nyomtatott könyvdokumentumok beszerzése könyvtári ellátás céljából.

Magyar és idegen nyelvű könyvek beszerzése és szállítása a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár részére.

I. rész: Jelzeteléssel ellátott könyvek (raktári jelzet és cutter)

Érték: nettó 56 190 500 HUF + 20 % eltérés lehetséges

II. rész: Jelzetelés nélküli könyvek

Érték: nettó 17 143 000 HUF + 20 % eltérés lehetséges

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 1.00 HUF
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Jelzeteléssel ellátott könyvek

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
22100000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU323
Hauptort der Ausführung:

4400-Nyíregyháza, Szabadság tér 2.

Balázs József Városi Könyvtár, 4800 Vásárosnamény, Szabadság tér 5.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Szállítási szerződés a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár részére nyomtatott könyvdokumentumok beszerzése könyvtári ellátás céljából.

Magyar és idegen nyelvű könyvek beszerzése és szállítása a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár részére.

I. rész: Jelzeteléssel ellátott könyvek (raktári jelzet és cutter)

Érték: nettó 56 190 500 HUF + 20 % eltérés lehetséges

(Becsült mennyiség: 18 730 darab)

A beszerzéssel kapcsolatos további ajánlatkérői elvárásokat a dokumentáció tartalmazza.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Szállítási határidő (munkanap) / Gewichtung: 5
Qualitätskriterium - Name: Elektronikus ügyintézési felület elérése a rendelések, számlák, reklamációk követésére / Gewichtung: 5
Preis - Gewichtung: 70
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 1.00 HUF
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 26/04/2019
Ende: 31/12/2019
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

A becsült érték kizárólag a feladhatóság miatt lett 1 HUF-ban meghatározva. Az ár szempontjából az értékelési szempont helyesen: A bruttó kiskereskedelmi árhoz képest biztosított kedvezmény mértéke, azaz a kedvezmény mértéke kerül értékelésre.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Jelzetelés nélküli könyvek

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
22100000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU323
Hauptort der Ausführung:

4400-Nyíregyháza, Szabadság tér 2.

Balázs József Városi Könyvtár, 4800 Vásárosnamény, Szabadság tér 5.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Szállítási szerződés a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár részére nyomtatott könyvdokumentumok beszerzése könyvtári ellátás céljából.

Magyar és idegen nyelvű könyvek beszerzése és szállítása a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár részére.

II. rész: Jelzetelés nélküli könyvek

Érték: nettó 17 143 000 HUF + 20 % eltérés lehetséges

(Becsült mennyiség 5700 db)

A beszerzéssel kapcsolatos további ajánlatkérői elvárásokat a dokumentáció tartalmazza.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Szállítási határidő (munkanap) / Gewichtung: 5
Qualitätskriterium - Name: Elektronikus ügyintézési felület elérése a rendelések, számlák, reklamációk követésére / Gewichtung: 5
Preis - Gewichtung: 70
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 1.00 HUF
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 26/04/2019
Ende: 31/12/2019
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

A becsült érték kizárólag a feladhatóság miatt lett 1 HUF-ban meghatározva. Az ár szempontjából az értékelési szempont helyesen: A bruttó kiskereskedelmi árhoz képest biztosított kedvezmény mértéke, azaz a kedvezmény mértéke kerül értékelésre.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben foglalt kizáró okok valamelyike fennáll, figyelemmel a Kbt. 62. § (3)-(5), 63. § (3) bek.-ben foglaltakra. A Kbt. 74. §(1) bek. alapján ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, amely részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

A megkövetelt igazolási mód:

Ajánlattevő vonatkozásában:

Előzetes igazolás: a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban:321/2015. Kr.) 1. § (1) bek. és a 3. § (1)-(3) alapján ajánlattevőnek ajánlata benyújtásakor az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben előírt kizáró okok hatálya alá.

Kizáró okok igazolása: ajánlattevőnek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatala előtt, Ajánlatkérő erről szóló felhívását követően a 321/2015.Kr. 8.,10.,12-13.§,15-16.§ szerinti igazolások, nyilatkozatok benyújtásával kell igazolnia, hogy vele szemben nem állnak fenn a Kbt. 62.§(1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok.

Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet (ideértve az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozót is) vonatkozásában: A Kbt. 65. § (7) bek. alkalmazása esetén az ajánlathoz csatolandó a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet adataival a 321/2015. Kr. 15.§ alapján a Kr. II. fejezete szerint kitöltött ESPD, mely igazolja, hogy a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben előírt kizáró okok hatálya alá.

Ajánlattevőnek a 321/2015. Kr. 15. § alapján az ajánlatában a Kbt. 67. § (4) bek. szerint nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.

Ajánlatkérő az eljárásból kizárja azt az ajánlattevőt, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be. Adott esetben a Kbt. 64. § szerint a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata benyújtása szükséges, öntisztázás igazolására.

Ajánlatkérő nem alkalmazza a 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenséget.

Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (2) bekezdése alapján kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani, illetve azt az ajánlattevőt, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

A 321/2015. Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek.

Ajánlatkérő e körben elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz az ESPD IV. Rész „α: Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” szakaszát kell kitölteni, a további részeket nem. A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:

P/1. A 321/2015. Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján ajánlattevő csatolja az előző három, mérlegforduló nappal lezárt üzleti évre vonatkozó, a közbeszerzés tárgyából (könyvek értékesítése) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozat évenkénti bontásban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a közös ajánlattevők a P/1 alkalmassági feltételeknek együttesen is megfelelhetnek.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. Korm. rendelet 19. § (6)-(7) bekezdéseiben foglaltak alkalmazására, illetve a 19. § (3) bekezdésben foglaltak fennállása esetén az ott leírtak szerint kell eljárni.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlatot tevők), ha:

P/1. I. és II. rész esetén is: az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, a közbeszerzés tárgya (könyvek értékesítése) szerinti tevékenységből származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem érte el összesen legalább a 10 millió forintot.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

M. 1. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja továbbá a 321/2015. (X.30.) Kormány Rendelet 1. §, 5. § (1) bekezdés, 21. § (1) bek. a) pontja és a 21/A. § - a alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 év legjelentősebb szállításairól, a 321/2015. (X. 30.) Kormány Rendelet 22. § (1)-(2) bekezdésének megfelelő módon. Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdésre tekintettel Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő(ke)t az igazolások benyújtására. A referencia-nyilatkozatnak vagy igazolásnak tartalmaznia kell legalább a szerződést kötő másik fél megnevezését, a szállítás tárgyát olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassága megállapítható legyen, a szállítás mennyiségét, a teljesítés idejét (a kezdési és befejezési határidő - legalább év és hónap - megjelölésével), továbbá nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Amennyiben a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, a referenciaigazolásban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen százalékos arányban vett részt.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

M.1. Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik az I. és a II. rész tekintetében is a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdése szerint az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 éven belül (36 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, minimum 4250 db könyv értékesítéséről szóló szerződésszerű teljesítést igazoló referenciával, ezen alkalmassági minimum követelmény teljesíthető több referenciával is.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Ajánlatkérő előleget nem fizet. A nyertes ajánlattevő minden szállítmánnyal együtt megküldi az adott szállítmányhoz kapcsolódó számláját.

Kifizetésre számla szerint, a Kbt. 135. §-a szerint, a szerződésben meghatározott, leigazolt összegű, szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák és mellékleteik kézhezvételét követően 30 napon belül kerülhet sor.

A számlán fel kell tüntetni a tételesen a könyvek címét, bruttó díjat, kedvezmény mértékét.

Fizetési feltételekre vonatkozó jogszabályi rendelkezés az előbbieken túl: a Polgári Törvénykönyv 6:130 § (1) bekezdése. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a forint.

A dokumentációban foglalt feltételek esetén a nyertes ajánlattevő késedelmi és meghiúsulási kötbért köteles fizetni.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 17/04/2019
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Ungarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 1 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 17/04/2019
Ortszeit: 12:00
Ort:

Az ajánlatok bontása elektronikusan történik az EKR-ben. Az ajánlati kötöttség időtartama 30 nap, kizárólag a hirdetmény feladhatóságára tekintettel lett az 1 hónap időtartam meghatározva. Az elektronikus bontási eljárásra a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: EKR rendelet) 15. § (2), (4), (5), (6) és (7) bekezdéseinek, valamint - üzemzavar esetén - 16. §-ának rendelkezései az irán

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

a.) Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos és kamarai jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.

b.) Az ajánlattevőnek csatolnia kell ajánlatában az ajánlatot aláíró, cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányának (aláírás-mintájának) egyszerű másolati példányát. A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállalók esetében szükséges a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó teljes bizonyító erejű írásos meghatalmazás.

c.) Az eljárás során az ajánlattétel és a kapcsolattartás hivatalos nyelve magyar. Idegen nyelvű dokumentum, irat benyújtása esetén, az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak felelős magyar nyelvű fordítása is benyújtandó. Felelős fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő a felelős.

d.) Folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet, és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

e.) A Kbt.71.§ (6) bekezdése alapján az ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatában korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.

f.) Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el.

g.) Az ajánlatkérő nem teszi lehetővé a nyertes ajánlattevő számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.

h.) Az ajánlatkérő az eljárás nyertesével köti meg a szerződést, vagy a nyertes visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásos összegezésében megjelölte.

i.) A bírálat tekintetében a pontkiosztás módszere a dokumentációban kerül meghatározásra, az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során az adható pontszám alsó és felső határa valamennyi részszempont estében 1-10.

j.) Eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Serfőző Andrea (lajstromszám: 00160), levelezési címe: 4400-Nyíregyháza, Zrínyi I. u. 9. email címe: serfozoandrea@t-online.hu.

k.) A különböző devizák forintra történő átszámításával összefüggésben a felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni.

l.) Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az érvényes ajánlattétel feltétele, hogy a bruttó kiskereskedelmi árhoz képest biztosított kedvezmény mértéke vonatkozásában ajánlattevők legalább 30 %-os kedvezményre tehetnek ajánlatot.

Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az érvényes ajánlattétel feltétele, hogy a szállítási határidő vonatkozásába ajánlattevők legalább 1 (egy) munkanapra legfeljebb 25 (huszonöt) munkanapra tehetnek ajánlatot. Egy munkanap, mint megajánlott szállítási határidő az értékelés során a ponthatár felső határával azonos számú pontot kap, az ezt meghaladó időtartamú megajánlás is csak a ponthatár felső határával azonos számú pontot kap.

m.) A közbeszerzés eljárás lebonyolítása a Kbt. 40. § (1) bek.-re tekintettel az EKR-ben történik, az EKR rendelet szabályai szerint. Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az EKR rendelet 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. végzi (http://nekszt.hu). Az EKR használatával kapcsolatos útmutató az aláb

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Ungarn
Telefon: +36 18828592
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Ungarn
Telefon: +36 18828592
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/03/2019