Lieferungen - 121913-2019

15/03/2019    S53    - - Lieferungen - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

Polen-Biała Podlaska: Medizinische Geräte

2019/S 053-121913

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2019/S 026-057307)

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej
ul. Terebelska 57-65
Biała Podlaska
21-500
Polen
Kontaktstelle(n): Diana Radomińska
Telefon: +48 834147296
E-Mail: zam.publ@szpitalbp.pl
Fax: +48 834147297
NUTS-Code: PL811

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.szpitalbp.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa do WSzS w Białej Podlaskiej aparatu RTG z wyposażeniem wraz z projektem i opisem osłon stałych oraz wykonaniem budowlanych robót adaptacyjnych

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP.3520/9/19
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33100000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Dostawa do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej aparatu RTG z wyposażeniem wraz z projektem i opisem osłon stałych oraz wykonaniem budowlanych robót adaptacyjnych.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/03/2019
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 026-057307

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: II.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Anstatt:

Okres w dniach: 60

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

muss es heißen:

Okres w dniach: 90

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Abschnitt Nummer: II.2.14
Stelle des zu berichtigenden Textes: Informacje dodatkowe
Anstatt:

1. Składając ofertę każdy wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 12 000,00 PLN, słownie zł: dwanaście tysięcy.

2. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie zaoferowanym przez wykonawcę w formularzuofertowym, jednak nie dłuższym niż 60 dni od daty zawarcia umowy.

muss es heißen:

1. Składając ofertę każdy wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 12 000,00 PLN słownie zł: dwanaście tysięcy.

2. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie zaoferowanym przez wykonawcę w formularzu ofertowym, jednak nie dłuższym niż 90 dni od daty zawarcia umowy.

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 14/03/2019
Ortszeit: 12:00
muss es heißen:
Tag: 29/03/2019
Ortszeit: 12:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 14/03/2019
Ortszeit: 12:30
muss es heißen:
Tag: 29/03/2019
Ortszeit: 12:30
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: