Dienstleistungen - 122996-2019

15/03/2019    S53    - - Dienstleistungen - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

Polen-Zawoja: Photogrammetrische Dienstleistungen

2019/S 053-122996

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2019/S 030-067326)

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Babiogórski Park Narodowy z siedzibą w Zawoi
Zawoja 1403
Zawoja
34-222
Polen
Kontaktstelle(n): Gabriela Ficek
Telefon: +48 338775110
E-Mail: zamowienia@bgpn.pl
Fax: +48 338775554
NUTS-Code: PL

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://bgpn.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pozyskanie danych i przeprowadzenie analiz z wykorzystaniem nowoczesnych technologii teledetekcyjnych.

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP-1/2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71355100
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie usługi polegającej na:

a) Pozyskaniu i dostarczeniu dla Babiogórskiego Parku Narodowego aktualnych oraz archiwalnych materiałów fotolotniczych, chmur punktów LiDAR, zobrazowań teledetekcyjnych satelitarnych (średnio i wysokorozdzielczych) i lotniczych (zobrazowania hiperspektralne i termalne) oraz przeprowadzenie referencyjnych pomiarów terenowych.

b) Przeprowadzeniu na podstawie zgromadzonych geodanych inwentaryzacji wybranych zasobów przyrodniczych oraz wykonaniu analiz przestrzenno-czasowych niezbędnych do monitorowania i zarządzania Babiogórskim Parkiem Narodowym.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających i dodatkowych.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/03/2019
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 030-067326

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Anstatt:
Tag: 26/03/2019
Ortszeit: 08:00
muss es heißen:
Tag: 28/03/2019
Ortszeit: 08:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Anstatt:
Tag: 26/03/2019
Ortszeit: 08:30
muss es heißen:
Tag: 28/03/2019
Ortszeit: 08:30
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

Zamawiający - Babiogórski Park Narodowy informuje, iż w ogłoszeniu o zamówieniu uległy zmianie warunki udziału w postępowaniu opisane w Sekcji III ogłoszenia o zamówieniu.

Wszelkie informacje o zmianie ogłoszenia dostępne są na stronach Zamawiającego: www.bgpn.pl/przetargi oraz www.bip.malopolska.pl/bgpn.

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami w ogłoszeniu.