Lieferungen - 123177-2019

15/03/2019    S53    - - Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Verhandlungsverfahren 

Dänemark-Valby: Markierungspfosten für Bushaltestellen

2019/S 053-123177

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Trafikselskabet Movia
29896569
GL. Køge Landevej 3
Valby
2500
Dänemark
Kontaktstelle(n): Andreas Knop
Telefon: +45 41888004
E-Mail: ank@moviatrafik.dk
NUTS-Code: DK02

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://permalink.mercell.com/100481306.aspx

Adresse des Beschafferprofils: http://www.moviatrafik.dk/omos/Pages/Omos.aspx

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://permalink.mercell.com/100481306.aspx
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://permalink.mercell.com/100481306.aspx
I.6)Haupttätigkeit(en)
Städtische Eisenbahn-, Straßenbahn-, Oberleitungsbus- oder Busdienste

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Holscher-standere

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34928440
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Ved nærværende udbud ønsker ordregiver at indhente tilbud på renovering m.v. af eksisterende dele til stoppestedsstandere samt produktion af nye dele til stoppestedsstandere, jf. delaftalerne nedenfor.

Kravene til ydelsen er detaljeret beskrevet i den tekniske specifikation.

Udbuddet er opdelt i 2 delaftaler:

— Delaftale 1: Komponent- og håndteringspakke,

— Delaftale 2: Alu-pakke.

Tryk her https://permalink.mercell.com/100481306.aspx

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 12 400 000.00 DKK
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Delaftale 1. Komponent- og håndteringspakke

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34928440
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: DK02
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Denne delaftale omhandler leverance af nye dele og systemer, såvel som renovering af komponenter.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 8 080 000.00 DKK
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 60
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

36 mdr. Se rammeaftalens pkt. 4.

II.2.9)Angabe zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
Geplante Anzahl der Bewerber: 4
Objektive Kriterien für die Auswahl der begrenzten Zahl von Bewerbern:

Ordregiver vil prækvalificere 4 ansøgere. Udvælgelsen af ansøgere finder sted på grundlag af, hvilke egnede ansøgere, der dokumenterer den mest relevante og største erfaring vedrørende:

1) Håndtering af produktleverancer med et stort antal emner (antal forskellige varenumre) i samme kontrakt;

2) Levering af pulverlakerede emner i et højt kvalitetsniveau målt på andelen af returvarer.

Elementerne 1-2 ovenfor vægter lige.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Udbuddet indeholder en option, hvorefter ordregiver, inklusive den egentlige estimerede værdi, kan foretage indkøb på op til 1 600 000 DKK ex. moms i henhold til rammeaftalen. Den af ordregiver fastsatte option er alene udtryk for en nødvendig ramme som følge af usikkerheden af rækkevidden af EU-Domstolens udtalelser i dom af 19.12.2018, C-216/17 vedrørende mængde angivelse og angivelse af maksimal værdi. Optionen er medtaget i den anslåede samlede værdi, jf. udbudsbekendtgørelsens pkt. II.1.5

Såfremt der ikke måtte følge en sådan forpligtelse på relevante tidspunkt, er Movia ikke forpligtet af optionens beløbsangivelse.

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Det er vores vurdering, at den anslåede værdi af rammeaftalen for delaftale 1 og delaftale 2 tilsammen alene udgør 10 000 000 DKK ex. moms, idet optionen på i alt 2 400 000 DKK ex. moms alene skyldes usikkerheden af rækkevidden af EU-Domstolens udtalelser i dom af 19.12.2018, C-216/17, vedrørende mængde angivelse og angivelse af maksimal værdi, jf. udbudsbekendtgørelsens pkt. II.1.5.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Delaftale 2. Alu-pakke

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
44210000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: DK02
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

- Aluminiumsprofiler.,

- Ekstruderingsværktøjer.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 4 320 000.00 DKK
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 60
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

36 mdr. Se rammeaftalens pkt. 4.

II.2.9)Angabe zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
Geplante Anzahl der Bewerber: 3
Objektive Kriterien für die Auswahl der begrenzten Zahl von Bewerbern:

Ordregiver vil prækvalificere 3 ansøgere. Udvælgelsen af ansøgere finder sted på grundlag af, hvilke egnede ansøgere, der dokumenterer den mest relevante og største erfaring vedrørende:

1) Levering af forarbejdet aluminium af højt kvalitetsniveau, dvs. med lavest mulige antal returvarer;

2) Flest mulige gentagende leverancer af alu-dele til samme kunde.

Elementerne 1 og 2 ovenfor vægter lige.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Udbuddet indeholder en option, hvorefter ordregiver, udover den estimerede værdi, kan foretage indkøb på op til 800 000 DKK ex. moms i henhold til rammeaftalen. Den af ordregiver fastsatte option er alene udtryk for en nødvendig ramme som følge af usikkerheden af rækkevidden af EU-Domstolens udtalelser i dom af 19.12.2018, C-216/17 vedrørende mængdeangivelse og angivelse af maksimal værdi. Optionen er medtaget i den anslåede samlede værdi, jf. udbudsbekendtgørelsens pkt. II.1.5" Såfremt der ikke måtte følge en sådan forpligtelse på relevante tidspunkt, er Movia ikke forpligtet af optionens beløbsangivelse.

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Det er vores vurdering, at den anslåede værdi af rammeaftalen for delaftale 1 og delaftale 2 tilsammen alene udgør kr. 10 000 000 DKK ex. moms, idet optionen på i alt 2 400 000 DKK ex. moms alene skyldes usikkerheden af rækkevidden af EU-Domstolens udtalelser i dom af 19.12.2018, C-216/17, vedrørende mængdeangivelse og angivelse af maksimal værdi, jf. udbudsbekendtgørelsens pkt. II.1.5.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Egnethedskravene til økonomisk/finansiel formåen er gældende, uanset om ansøger søger om prækvalifikation på delaftale 1, delaftale 2 eller begge delaftaler.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

For delaftale 1 & 2 gælder: Min. årsomsætning i gennemsnit på 2 000 000 DKK i de foregående 3 regnskabsår. Min. egenkapital på 250 000 DKK i seneste offentliggjorte regnskabsår.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Delaftale 1: Ordregiver vil prækvalificere 4 ansøgere. Udvælgelsen af ansøgere finder sted på grundlag af, hvilke egnede ansøgere, der dokumenterer den mest relevante og største erfaring vedrørende:

1) Håndtering af produktleverancer med et stort antal emner (antal forskellige varenumre) i samme kontrakt;

2) Levering af pulverlakerede emner i et højt kvalitetsniveaumålt på andelen af returvarer.

Elementerne 1-2 ovenfor vægter lige.

Delaftale 2: Ordregiver vil prækvalificere 3 ansøgere. Udvælgelsen af ansøgere finder sted på grundlag af, hvilke egnede ansøgere, der dokumenterer den mest relevante og største erfaring vedrørende:

1) Levering af forarbejdet aluminium af højt kvalitetsniveau, dvs. med lavest mulige antal returvarer;

2) Flest mulige gentagende leverancer af alu-dele til samme kunde.

Elementerne 1 og 2 ovenfor vægter lige.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

For delaftale 1 gælder:

Ansøger skal angive mindst 3 referencer som vedrører mindst 1 af følgende, idet referencerne samlet set skal omfatte alle opgaverne: omfattende:

Overfladebehandling og farvegivning af aluminiumskomponenter.

Håndtering af en produktleverance med sammenlagt over 100 forskellige emner.

Levering af pulverlakerede emner i et højt kvalitetsniveau (defineret ved maksimalt 5% af de leverede emner sendt retur, idet referencen skal omfatte ordrer på min 100 enheder).

Opgaverne skal være udført indenfor de seneste 3 år regnet fra ansøgningsfristen (afslutningstidspunktet, medmindre opgaven ikke er afsluttet).

For delaftale 2 gælder:

Ansøger skal angive mindst 3 referencer for opgaver omfattende: Levering af forarbejdet aluminium i form af mindst 20 leveringer til den samme kunde.

Opgaverne skal være udført indenfor de seneste 3 år regnet fra ansøgningsfristen (afslutningstidspunktet, medmindre opgaven ikke er afsluttet).

Tilbudsgiver angiver referencerne i eESPD i Mercell. Såfremt Movia måtte ønske at kontakte referencer skal oplyses kontaktdata til kontaktperson hos referencerne.

III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
Auflistung und kurze Beschreibung der Regeln und Kriterien:

Opgaverne skal være for opgaver udført inden for de seneste 3 år fra ansøgningsfristen. Der må alene indsendes 10 referencer for hver delaftale for ansøgere og eventuelle forpligtende underleverandører tilsammen. Indsendes der flere end 10 referencer, vil alene de 10 første blive lagt til grund. Referencerne skal indeholde oplysninger om kunden, den leverede ydelse, tidspunktet for levering samt returprocent. På delaftale 1 skal oplysninger også indeholde antallet af emner i samme kontrakt. For delaftale 2 desuden skal oplysninger også indeholde antallet af gentagende leverancer til samme kunde.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:
III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:
III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Verhandlungsverfahren mit vorherigem Aufruf zum Wettbewerb
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 11/04/2019
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
Tag: 16/04/2019
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Dänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 6 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Ansøgere, der befinder sig under omstændigheder som anført i udbudslovens § § 135, stk. 1 og 3, 136 og 137, stk. 1, nr. 1, 2 og 6, er udelukket fra at deltage i udbuddet. En ansøger, der på et hvilket som helst tidspunkt under udbuddet bliver omfattet af en af udelukkelsesgrundende § § 135, stk. 1 og 3, 136 og 137, stk. 1, nr. 1, 2 og 6, vil blive udelukket fra udbuddet, medmindre den pågældende inden for en af ordregiver fastsat rimelig frist fremlægger dokumentation, der viser tilbudsgiverens pålidelighed, jf. udbudslovens § 138.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Dänemark
Telefon: +45 35291000
E-Mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internet-Adresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Dänemark
Telefon: +45 41715000
E-Mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internet-Adresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/03/2019