Informieren Sie sich auf unserer COVID-19-Seite über Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedarf an medizinischer Ausrüstung.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Lieferungen - 130469-2020

18/03/2020    S55

Polska-Piekary Śląskie: Produkty farmaceutyczne

2020/S 055-130469

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 033-077046)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich
Adres pocztowy: Bytomska 62
Miejscowość: Piekary Śląskie
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 41-940
Państwo: Polska
E-mail: sekretariat@urazowka.piekary.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: https://urazowka.ezamawiajacy.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa produktów farmaceutycznych – leków dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich

Numer referencyjny: SZP.270-2/2020
II.1.2)Główny kod CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów farmaceutycznych – leków dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. Dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich, zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 5 pakietów:

— pakiet nr 1 – dostawa produktów farmaceutycznych 1,

— pakiet nr 2 – dostawa produktów farmaceutycznych 2,

— pakiet nr 3 – dostawa produktów farmaceutycznych 3,

— pakiet nr 4 – dostawa produktów farmaceutycznych 4,

— pakiet nr 5 – dostawa produktów farmaceutycznych 5.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/03/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 033-077046

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II
Część nr: 1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: II.2.1) Nazwa; II.2.4) Opis zamówienia; II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Zamiast:

II.2.1) Nazwa:

Pakiet nr 1 - Dostawa produktów farmaceutycznych – leków dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich. Pakiet obejmuje 101 pozycji.

Część nr: 1

II.2.4) Opis zamówienia:

Pakiet nr 1 - Dostawa produktów farmaceutycznych – leków dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich. Pakiet obejmuje 101 pozycji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 30.00

Kryterium jakości - Nazwa: Warunki realizacji dostaw / Waga: 10.00

Cena - Waga: 60.00

Powinno być:

II.2.1) Nazwa:

Pakiet nr 1 – Dostawa produktów farmaceutycznych – leków dla Samodzielnego Publicznego WojewódzkiegoSzpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich. Pakiet obejmuje 100 pozycji.

Część nr: 1

II.2.4) Opis zamówienia:

Pakiet nr 1 – Dostawa produktów farmaceutycznych – leków dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich. Pakiet obejmuje 100 pozycji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości – Nazwa: Termin płatności / Waga: 40.00

Cena – Waga: 60.00

Numer sekcji: II
Część nr: 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: II.2.1) Nazwa; II.2.4) Opis zamówienia; II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Zamiast:

II.2.1) Nazwa:

Pakiet nr 2 - Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów farmaceutycznych – leków dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich, zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 5 pakietów. Pakiet obejmuje 55 pozycji.

Część nr: 2

II.2.4) Opis zamówienia:

Pakiet nr 2 - Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów farmaceutycznych – leków dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich, zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 5 pakietów. Pakiet obejmuje 55 pozycji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 30.00

Kryterium jakości - Nazwa: Warunki realizacji dostaw / Waga: 10.00

Cena - Waga: 60.00

Powinno być:

II.2.1) Nazwa:

Pakiet nr 2 - Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów farmaceutycznych – leków dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich, zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 5 pakietów. Pakiet obejmuje 52 pozycji.

Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

33600000

II.2.4) Opis zamówienia:

Pakiet nr 2 – Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów farmaceutycznych – leków dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich, zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 5 pakietów. Pakiet obejmuje 52 pozycje.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości – Nazwa: Termin płatności / Waga: 40.00

Cena – Waga: 60.00

Numer sekcji: II
Część nr: 3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: II.2.1) Nazwa; II.2.4) Opis zamówienia; II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Zamiast:

II.2.1) Nazwa:

Pakiet nr 3 - Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów farmaceutycznych – leków dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich, zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 5 pakietów.Pakiet obejmuje 559 pozycji.

Część nr: 3

II.2.4) Opis zamówienia:

Pakiet nr 3 - Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów farmaceutycznych – leków dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich, zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 5 pakietów.Pakiet obejmuje 559 pozycji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 30.00

Kryterium jakości - Nazwa: Warunki realizacji dostaw / Waga: 10.00

Cena - Waga: 60.00

Powinno być:

II.2.1) Nazwa:

Pakiet nr 3 - Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów farmaceutycznych – leków dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich, zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 5 pakietów. Pakiet obejmuje 555 pozycji.

Część nr: 3

II.2.4) Opis zamówienia:

Pakiet nr 3 – Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów farmaceutycznych – leków dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich, zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 5 pakietów. Pakiet obejmuje 555 pozycji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości – Nazwa: Termin płatności / Waga: 40.00

Cena – Waga: 60.00

Numer sekcji: II
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Zamiast:

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 30.00

Kryterium jakości - Nazwa: Warunki realizacji dostaw / Waga: 10.00

Cena - Waga: 60.00

Powinno być:

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości – Nazwa: Termin płatności / Waga: 40.00

Cena – Waga: 60.00

Numer sekcji: II
Część nr: 5
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Zamiast:

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 30.00

Kryterium jakości - Nazwa: Warunki realizacji dostaw / Waga: 10.00

Cena - Waga: 60.00

Powinno być:

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości – Nazwa: Termin płatności / Waga: 40.00

Cena – Waga: 60.00

Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 27/03/2020
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 30/03/2020
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 27/03/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 30/03/2020
Czas lokalny: 10:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: