Lieferungen - 130469-2020

18/03/2020    S55

Polska-Piekary Śląskie: Produkty farmaceutyczne

2020/S 055-130469

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 033-077046)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich
Adres pocztowy: Bytomska 62
Miejscowość: Piekary Śląskie
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 41-940
Państwo: Polska
E-mail: sekretariat@urazowka.piekary.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: https://urazowka.ezamawiajacy.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa produktów farmaceutycznych – leków dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich

Numer referencyjny: SZP.270-2/2020
II.1.2)Główny kod CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów farmaceutycznych – leków dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. Dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich, zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 5 pakietów:

— pakiet nr 1 – dostawa produktów farmaceutycznych 1,

— pakiet nr 2 – dostawa produktów farmaceutycznych 2,

— pakiet nr 3 – dostawa produktów farmaceutycznych 3,

— pakiet nr 4 – dostawa produktów farmaceutycznych 4,

— pakiet nr 5 – dostawa produktów farmaceutycznych 5.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/03/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 033-077046

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II
Część nr: 1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: II.2.1) Nazwa; II.2.4) Opis zamówienia; II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Zamiast:

II.2.1) Nazwa:

Pakiet nr 1 - Dostawa produktów farmaceutycznych – leków dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich. Pakiet obejmuje 101 pozycji.

Część nr: 1

II.2.4) Opis zamówienia:

Pakiet nr 1 - Dostawa produktów farmaceutycznych – leków dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich. Pakiet obejmuje 101 pozycji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 30.00

Kryterium jakości - Nazwa: Warunki realizacji dostaw / Waga: 10.00

Cena - Waga: 60.00

Powinno być:

II.2.1) Nazwa:

Pakiet nr 1 – Dostawa produktów farmaceutycznych – leków dla Samodzielnego Publicznego WojewódzkiegoSzpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich. Pakiet obejmuje 100 pozycji.

Część nr: 1

II.2.4) Opis zamówienia:

Pakiet nr 1 – Dostawa produktów farmaceutycznych – leków dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich. Pakiet obejmuje 100 pozycji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości – Nazwa: Termin płatności / Waga: 40.00

Cena – Waga: 60.00

Numer sekcji: II
Część nr: 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: II.2.1) Nazwa; II.2.4) Opis zamówienia; II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Zamiast:

II.2.1) Nazwa:

Pakiet nr 2 - Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów farmaceutycznych – leków dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich, zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 5 pakietów. Pakiet obejmuje 55 pozycji.

Część nr: 2

II.2.4) Opis zamówienia:

Pakiet nr 2 - Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów farmaceutycznych – leków dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich, zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 5 pakietów. Pakiet obejmuje 55 pozycji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 30.00

Kryterium jakości - Nazwa: Warunki realizacji dostaw / Waga: 10.00

Cena - Waga: 60.00

Powinno być:

II.2.1) Nazwa:

Pakiet nr 2 - Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów farmaceutycznych – leków dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich, zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 5 pakietów. Pakiet obejmuje 52 pozycji.

Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

33600000

II.2.4) Opis zamówienia:

Pakiet nr 2 – Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów farmaceutycznych – leków dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich, zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 5 pakietów. Pakiet obejmuje 52 pozycje.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości – Nazwa: Termin płatności / Waga: 40.00

Cena – Waga: 60.00

Numer sekcji: II
Część nr: 3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: II.2.1) Nazwa; II.2.4) Opis zamówienia; II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Zamiast:

II.2.1) Nazwa:

Pakiet nr 3 - Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów farmaceutycznych – leków dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich, zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 5 pakietów.Pakiet obejmuje 559 pozycji.

Część nr: 3

II.2.4) Opis zamówienia:

Pakiet nr 3 - Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów farmaceutycznych – leków dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich, zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 5 pakietów.Pakiet obejmuje 559 pozycji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 30.00

Kryterium jakości - Nazwa: Warunki realizacji dostaw / Waga: 10.00

Cena - Waga: 60.00

Powinno być:

II.2.1) Nazwa:

Pakiet nr 3 - Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów farmaceutycznych – leków dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich, zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 5 pakietów. Pakiet obejmuje 555 pozycji.

Część nr: 3

II.2.4) Opis zamówienia:

Pakiet nr 3 – Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów farmaceutycznych – leków dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich, zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 5 pakietów. Pakiet obejmuje 555 pozycji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości – Nazwa: Termin płatności / Waga: 40.00

Cena – Waga: 60.00

Numer sekcji: II
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Zamiast:

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 30.00

Kryterium jakości - Nazwa: Warunki realizacji dostaw / Waga: 10.00

Cena - Waga: 60.00

Powinno być:

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości – Nazwa: Termin płatności / Waga: 40.00

Cena – Waga: 60.00

Numer sekcji: II
Część nr: 5
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Zamiast:

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 30.00

Kryterium jakości - Nazwa: Warunki realizacji dostaw / Waga: 10.00

Cena - Waga: 60.00

Powinno być:

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości – Nazwa: Termin płatności / Waga: 40.00

Cena – Waga: 60.00

Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 27/03/2020
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 30/03/2020
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 27/03/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 30/03/2020
Czas lokalny: 10:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: