Bauleistung - 133166-2019

22/03/2019    S58    Bauleistung - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

Rumänien-Brașov: Straßenarbeiten

2019/S 058-133166

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Bauauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2018/S 247-566870)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Județul Brașov
Nationale Identifikationsnummer: 4384150
Postanschrift: Str. Eroilor nr. 5
Ort: Brașov
NUTS-Code: RO122 Braşov
Postleitzahl: 500007
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Mihaela Didona Borteș
E-Mail: andreea.radulea@judbrasov.ro, investitii@judbrasov.ro
Telefon: +40 754073237

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.judbrasov.ro

Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Modernizare DJ 102G Victoria–Viștișoara, km 0+000 – 9+900

Referenznummer der Bekanntmachung: 4384150_2018_PAAPD1026574
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45233140 Straßenarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Contractul cuprinde executia lucrarilor de modernizare a drumului judetean DJ 102G Victoria–Vistisoara intre km 0+000 si km 9+900, construirea a 2 poduri si proiectare si executie deviere/protejare retele utilitati.

Clasa tehnica a drumului, conform Ordinului MT nr. 1295 din 30.8.2017 este IV – intensitatea traficului: redusa. Parametrii tehnici ai drumului:

— Categoria de importanță: „C” — normală,

— Categoria drumului: județean — Clasa tehnică: IV (zonă deal-munte).

Valoarea estimata: 27 542 270 RON, exclusiv TVA. Contractul cuprinde si proiectare si executie deviere/protejare retele utilitati.

Orice operator economic are dreptul de a solicita clarificari sau informații suplimentare, semnate cu semnatura electronică extinsa, numai prin SEAP, cu 20 zile inainte de data limită de depunere a ofertelor, conform art. 160 alin. (1) si (2) din Legea 98/2016. In masura in care solicitarea de clarificari sau informații suplimentare au fost adresate in termenul prev [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
20/03/2019
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 247-566870

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: III.1.3)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Capacitatea tehnică şi profesională
Anstatt:

3) Asociere — informatii privind asociatii (daca este cazul): în cazul unei oferte comune depusa de mai multi operatori economici, capacitatea tehnica si/sau profesionala se va demonstra prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului (cumulat pentru toti operatorii economici semnatari ai acordului de asociere). In cazul unei asocieri a 2 sau mai multi operatori economici, condiţia privind experienţa similară se cumulează. Asocierea va fi legalizata numai in cazul castigarii licitatiei, înainte de semnarea contractului.

Se va completa DUAE, in conformitate cu Notificarea ANAP nr. 240/2016, de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire, cu informatiile aferente situatiei lor.

muss es heißen:

3) Asociere — informatii privind asociatii (daca este cazul): în cazul unei oferte comune depusa de mai multi operatori economici, capacitatea tehnica si/sau profesionala se va demonstra prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului (cumulat pentru toti operatorii economici semnatari ai acordului de asociere). In cazul unei asocieri a 2 sau mai multi operatori economici, condiţia privind experienţa similară se cumulează.

Se va completa DUAE, in conformitate cu Notificarea ANAP nr. 240/2016, de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire, cu informatiile aferente situatiei lor.

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: