Dienstleistungen - 133184-2022

14/03/2022    S51

Ungarn-Budapest: Hausmeisterdienste

2022/S 051-133184

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nationale Identifikationsnummer: 12154481444
Postanschrift: Akácfa Utca 15.
Ort: Budapest
NUTS-Code: HU110 Budapest
Postleitzahl: 1980
Land: Ungarn
Kontaktstelle(n): Hagymási Dóra Mária
E-Mail: kozbeszerzes@bkv.hu
Telefon: +36 14616578
Fax: +36 13226438
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.bkv.hu
Adresse des Beschafferprofils: http://www.bkv.hu/beszerzesek
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000274212022/reszletek
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000274212022/reszletek
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Városi vasúti, villamos, trolibusz vagy autóbusz szolgáltatások
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

BKV Zrt. múzeumainak üzemeltetése

Referenznummer der Bekanntmachung: EKR000274212022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
98341140 Hausmeisterdienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

A BKV Zrt. Deák téri Földalatti Vasúti Múzeumában (Budapest, Deák tér, aluljáró) múzeumőrök és pénztárosok foglalkoztatása, üzemeltetési (beleértve gondnoki) feladatok ellátása /12 hónap/év/.

A BKV Zrt. Városi Tömegközlekedési Múzeumában (2000 Szentendre, Dózsa György út) múzeumőrök és pénztárosok foglalkoztatása, üzemeltetési (beleértve gondnoki) feladatok ellátása és csak gondnoki feladatok ellátása:

- üzemeltetési (beleértve gondnoki) feladatok - 7 hónap/év,

- csak gondnoki feladatok - 5 hónap/év,

A részletezést a közbeszerzési útmutató 1. számú melléklete (ajánlati árak táblázata) valamint a Műszaki diszpozíció tartalmazza.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
92500000 Dienstleistungen von Bibliotheken, Archiven, Museen und anderen kulturellen Einrichtungen
92521000 Dienstleistungen von Museen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU110 Budapest
NUTS-Code: HU120 Pest
Hauptort der Ausführung:

1052 Budapest, Deák tér, aluljáró és

2000 Szentendre, Dózsa György út 3.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

A BKV Zrt. Deák téri Földalatti Vasúti Múzeumában üzemeltetési (beleértve gondnoki) feladatok ellátása, valamint a BKV Zrt. szentendrei Városi Tömegközlekedési Múzeumában üzemeltetési (beleértve gondnoki) feladatok és csak gondnoki feladatok ellátása, vállalkozási keretszerződés keretében. A részletezést a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki diszpozíció tartalmazza.

A megadott mennyiségek a korábbi felhasználási tapasztalatok alapján kerültek meghatározásra, ún. tapasztalati mennyiségek. A tapasztalati mennyiségek az ajánlatok megalapozott elbírálása érdekében, az általános forgalmi adó nélküli ajánlati összár meghatározásához kerültek megadásra, a szerződés keretében beszerzett mennyiségek ezen tapasztalati adatoktól eltérhetnek. Ajánlattevőnek az előzőek ismeretében kell benyújtania ajánlatát. A megkötésre kerülő szerződés mellékletében csak az egységárak kerülnek feltüntetésre.

Ajánlatkérő a keretösszeg 70%-a összértékű megrendelés kiadására kötelezettséget vállal.

Teljes mennyiség (tájékoztató jelleggel):

Múzeumok nagysága: Deák téri Földalatti Vasúti Múzeum mérete: kb. 350 m2 kiállítótér és kb. 110 m2 egyéb helyiség. Szentendrei Városi Tömegközlekedési Múzeum mérete: kb. 2000 m2 szabadtéri, kb. 3000 m2 belső kiállítótér valamint 220 m2 egyéb helyiség.

A BKV Zrt. Deák téri Földalatti Vasúti Múzeumában (1052 Budapest, Deák tér, aluljáró) múzeumőrök és pénztárosok foglalkoztatása (minimum 4 fő), üzemeltetési (beleértve gondnoki) feladatok ellátása /12 hónap/év az alábbiak szerint:

- üzemeltetési (beleértve gondnoki) feladatok ellátása a múzeum rendes nyitvatartási ideje alatt: egész évben hétfő kivételével naponta 10:00-17:00 óra között (Műszaki diszpozícióban foglaltak szerint)

A BKV Zrt. Városi Tömegközlekedési Múzeumában (2000 Szentendre, Dózsa György út 3.) múzeumőrök és pénztárosok foglalkoztatása, üzemeltetési (beleértve gondnoki) feladatok ellátása és csak gondnoki feladatok ellátása az alábbiak szerint:

- üzemeltetési (beleértve gondnoki) feladatok ellátása a múzeum nyitvatartási ideje alatt: április 1. - október 31. között, hétfő kivétel minden nap 10:00-17:00 óra között; minimum 7 fővel - 7 hónap/év (Műszaki diszpozícióban foglaltak szerint),

- csak gondnoki feladatok ellátása a múzeum zárva tartása alatt: november 1 - március 31. között; - 5 hónap/év (Műszaki diszpozícióban foglaltak szerint).

Mindkét múzeumra érvényesen:

Fogalmak meghatározása:

Üzemeltetés fogalma: a Műszaki diszpozícióban részletezettek szerint, a múzeum kiszolgálása a múzeum nyitvatartási ideje alatt, így a nyitvatartással szorosan összefüggő feladatok ellátása, különösen: nyitás és zárás, látogatók fogadása, jegyárusítás (és kapcsolódó pénztárosi teendők) azzal, hogy az üzemeltetésbe beletartozik a gondnoki feladatok ellátása (ennek fogalommeghatározását lásd lejjebb).

A szentendrei múzeum esetében az üzemeltetési feladatokhoz tartozik a járművek mozgatása is.

Gondnokság/gondnoki feladatok fogalma: jelen Műszaki diszpozícióban részletezettek szerint, alapvetően a múzeum állapotának, biztonságának, infrastruktúrájának működési felügyeletét jelentő feladatok ellátása, különösen a tulajdonos részéről érkező vagy egyéb azonnali intézkedést igénylő feladatok ellátása.

Üzemeltetési feladatok:

o A két múzeumban összesen minimum 11 fő foglalkoztatása biztosítja a két múzeum alapvető kiszolgálását:

# ebből legalább 4 fő pénztáros, (múzeumonként 2-2 fő) mindegyik pénztárosnak rendelkeznie kell a pénztárosi teendők ellátáshoz szükséges végzettséggel,

# ebből legalább 1 főnek, legalább érettségi bizonyítvánnyal (végzettséggel) kell rendelkeznie, és legalább 12 hónapnyi - az ajánlati felhívásban előírt alkalmassági feltételnek megfelelő - múzeumi gyakorlati tapasztalattal, aki tárlatvezetések tartására és interaktív csoportfoglalkozások vezetésére kijelölhető,

# és a további 7 fő pedig a múzeumőri és egyéb feladatokat látja el.

o Mindkét múzeumban a múzeumi nyitvatartási időszakban (azaz a szentendrei múzeumban 7 hónapig, a Deák téri múzeumban 12 hónapig) szükséges a dolgozók jelenléte, foglalkoztatása.

o A szentendrei múzeumban a zárvatartási időszak alatt a Vállakozó a gondnoki teendőket maga is elláthatja. E feladatok ellátása nem igényel állandó jelenlétet a múzeumban.

Gondnoki feladatok az üzemeltetésen belül:

o a feladatok része a BKV Zrt. részéről érkező egyéb, ad hoc jellegű, azonnali intézkedést igénylő és a közintézményi üzemeltetés érdekében felmerülő feladatok ellátása,

o a feladatok része balesetvédelmi, tűzvédelmi, munkavédelmi, foglalkozás-egészségügyi teendők ellátása (egész évben).

A beszerzés tárgyával kapcsolatos részletes műszaki, szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki diszpozíció és az ajánlati árak táblázata (Útmutató 1. számú melléklete) tartalmazza.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra.

Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az M2. alkalmassági követelményben meghatározott, a teljesítésbe bevonni kívánt 1 fő szakember múzeumi többlettapasztalatáról (0 - 48 hónap) és ennek alátámasztásáról, vagy a többlettapasztalat hiányáról (benyújtása 0 hónap tapasztalat esetén is kötelező) szakmai ajánlata részeként be kell nyújtania az útmutatóban részletezett nyilatkozatot.

Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) ajánlatában cégszerűen aláírtan nyilatkoznia kell, hogy:

- legkésőbb a keretszerződés megkötéséig rendelkezni fog legalább 4 fő (2 fő/múzeum) szakemberrel, akik pénztárkezeléshez szükséges végzettséggel rendelkeznek, és nyertessége esetén vállalja, hogy az előírt szakemberekkel a teljesítés alatt folyamatosan rendelkezni fog,

- a teljesítés során a vonatkozó szabványokat, valamint a munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi és egyéb hatósági előírásokat betartja.

- legalább 12 hónap jótállási időt vállal.

- a jótállás keretébe tartozó hiba elhárítását 2 munkanapon belül megkezdi.

- tudomásul veszi, hogy ajánlatkérő a megrendeléseket kizárólag e-mailen küldi, melynek érdekében:

- nyertessége esetén biztosítja, hogy a megrendeléseket egyetlen e-mail címen fogadja,

- amennyiben ajánlatkérő - legalább az elektronikus levelezési rendszer által küldött kézbesítési visszaigazolással - a megrendelés megadott e-mail-címre történő elektronikus megküldését igazolni tudja, a megrendelés kézbesítettnek tekintendő;

- az ajánlatkérő honlapján található személyes adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatóban foglaltakat (www.bkv.hu/adatvedelmi_tajekoztatas_beszerzesek) megismerte és azt a szerződés megkötése és teljesítése során eljáró munkavállalóival, illetve az érdek- és tevékenységi körében azzal kapcsolatban eljáró egyéb személyekkel is ismertette;

- az ajánlatkérőnek nyújtott szolgáltatások kapcsán adatfeldolgozónak minősül-e;

- kisadózó vállalkozásnak minősül-e.

A nyilatkozat a közbeszerzési dokumentumok részét képező útmutatóban szereplő formanyomtatvány kitöltésével is teljesíthető.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Teljesítésbe bevonni kívánt M2 alkalmassági követelmény körében meghatározott 1 fő szakember múzeumi többlettapasztalata (0 - 48 hónap) / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 48
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Az értékelés a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányt megjelenítő következő szempontok szerint történik. Adható pontszám az értékelési részszempontok esetén: 0-10.

Az értékelés módszere:

1. szempont: Teljesítésbe bevonni kívánt M2 alkalmassági követelmény körében meghatározott 1 fő szakember múzeumi többlettapasztalata (0 - 48 hónap) esetén egyenes arányosítás

2. szempont: Ajánlati összár (ÁFA nélkül; Ft/12 hónap/év és Ft/7 hónap/év és Ft/5 hónap/év) esetén fordított arányosítás

A módszerek részletes ismertetése a közbeszerzési dokumentumok részét képező útmutatóban történik.

Amennyiben több ajánlatnak azonos az összpontszáma, az az ajánlat minősül kedvezőbbnek, amelyikben az Ajánlati ár alacsonyabb.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában nem vehet részt olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben és a Kbt. 63. § (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott kizáró okok fennállnak, figyelemmel a Kbt. 62. § (3) és (5) bekezdéseire és a Kbt. 63. § (3) bekezdésére is.

A Kbt. 74. § (1) bekezdésének értelmében az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki

a) a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben és a Kbt. 63. § (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik;

b) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Előzetes igazolási mód (az ajánlatban):

- Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése értelmében az egységes európai közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben és a Kbt. 63. § (1) bekezdés a)-b) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá.

- Az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben rögzített kizáró okok hiányát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése szerint, a Kbt. 63. § (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott kizáró okok hiányát pedig a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése szerint igazolja előzetesen (figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. § (3)-(4), valamint a 6. § (1)-(2) bekezdéseire is).

- A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése értelmében azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtania. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.

- Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához (ajánlatkérő külön felhívására):

- A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. és 10. §-a szerint kell az ajánlattevőnek igazolnia, illetve az ajánlatkérőnek ellenőriznie, hogy az ajánlattevő nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseinek hatálya alá (figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. és 16. §-aira is). A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében a kizáró ok hiányát a Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában, a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpontja tekintetében a nyilatkozat a megfelelő EKR űrlap költésével és benyújtásával teljesíthető.

- A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése értelmében az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben és a Kbt. 63. § (1) bekezdés a)-c) pontjaiban foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

- A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése értelmében a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak, mindaddig ameddig az igazolásokban foglalt tény, adat tartalma valós.

- Az ajánlattevő, az alvállalkozó, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kbt. 64. §-ban meghatározottak szerint élhet az öntisztázás jogával.

Fentieken túl Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. §-aiban foglaltakra.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Előzetes igazolási mód (az ajánlatban):

- Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése értelmében az EEKD benyújtásával, az alkalmassági feltételek megítéléséhez szükséges információk megadásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlattevőnek az EEKD IV. rész α (alfa) pontjának kitöltésével csak arról kell nyilatkozni, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek, az alkalmassági követelményeket nem kell külön, részletesen feltüntetni.

- Ha az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelménynek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyikére vonatkozó EEKD-t is benyújtja. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben az elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor adott szervezet képviseletében eljárhat.

- Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához (ajánlatkérő külön felhívására):

P1: Ajánlattevőnek a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján csatolnia kell a felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19.§ (3) bekezdésében foglaltak fennállása esetén, az ott leírtak szerint kell eljárni.

- Ajánlatkérő fenntartja a jogot magának, hogy a benyújtott dokumentumok hitelességét és érvényességét ellenőrizze, amelyhez ajánlattevőnek ajánlatkérő kérésére minden eszközt biztosítani kell.

- A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése értelmében a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak, mindaddig ameddig az igazolásokban foglalt tény, adat tartalma valós.

- A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és a felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amely(ek)nek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A nyilatkozat a megfelelő EKR űrlap költésével és benyújtásával teljesíthető.

- A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

- Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

P1: A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha a felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele elérte a 70 millió forintot.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a fenti követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Előzetes igazolási mód (az ajánlatban):

- Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint EEKD benyújtásával az alkalmassági feltételek megítéléséhez szükséges információk megadásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlattevőnek az EEKD IV. rész α (alfa) pontjának kitöltésével csak arról kell nyilatkoznia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek, az alkalmassági követelményeket nem kell külön, részletesen feltüntetni.

- Ha az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelménynek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyikére vonatkozó EEKD-t is benyújtja. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához. Az ajánlatban csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az okiratnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor adott szervezet képviseletében eljárhat.

- Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához (ajánlatkérő külön felhívása esetén):

Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek):

M1: a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés (a) pontja, valamint a 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján ismertetnie kell a felhívás feladását megelőző 72 hónap során végzett legjelentősebb szolgáltatásait a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) és (2) bekezdése szerint igazolva. A referencia nyilatkozatnak/igazolásnak legalább a következő adatokat kell tartalmaznia: a szolgáltatás tárgya és mennyisége, a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja, év/hónap/nap), a szerződést kötő másik fél megnevezése és a teljesítéssel kapcsolatban felvilágosítást adó személy neve és elérhetősége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A szolgáltatás tárgyából egyértelműen ki kell derülnie, hogy a referencia közgyűjtemény vagy magángyűjtemény üzemeltetésére vonatkozik. A referencia nyilatkozatnak/igazolásnak olyan részletezettségűnek kell lennie, melyből az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható.

Fogalmak:

Közgyűjtemény fogalma: a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló a 1997. évi CXL. törvény szerint, azaz: az állam, a helyi önkormányzat, valamint a nemzetiségi önkormányzat, a köztestület és a közalapítvány tulajdonában (fenntartásában) működő, vagy általuk alapított könyvtár, levéltár, muzeális intézmény, kép-, illetve hangarchívumok.

A közgyűjteményekkel azonos elbírálás alá kerülhetnek az egyházi fenntartásban működő, állami nyilvántartásba vett ilyen jellegű gyűjtemények (könyvtár, levéltár, muzeális intézmény, kép-, illetve hangarchívumok is.

Magángyűjtemény fogalma: a közgyűjtemény fogalom körébe nem tartozó könyvtár, levéltár, muzeális intézmény, kép-, illetve hangarchívumok.

Üzemeltetés fogalma: egyrészt közgyűjtemény vagy magángyűjtemény kiszolgálása a nyitvatartási ideje alatt, így a nyitvatartással szorosan összefüggő feladatok ellátása, különösen: nyitás és zárás, látogatók fogadása, jegyárusítás (és kapcsolódó pénztárosi teendők), másrészt gondnoki feladatok ellátása.

Gondnokság/gondnoki feladatok fogalma: a közgyűjtemény vagy magángyűjtemény állapotának, biztonságának, infrastruktúrájának működési felügyeletét jelentő feladatok ellátása, különösen a tulajdonos részéről érkező vagy egyéb, azonnali intézkedést igénylő feladatok ellátása.

M2: ismertetnie kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt szakember nevét, továbbá csatolnia kell a szakember végzettségét/ képzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolati példányát és a szakmai tapasztalatát alátámasztó saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzot, továbbá általa saját kezűleg aláírt rendelkezésre állásra vonatkozó nyilatkozatát.

Múzeum fogalma: a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. számú törvény 42. § (1) bekezdése szerint:

A múzeum a kulturális javak tudományosan rendszerezett gyűjteményeiből álló muzeális intézmény, amely a kulturális javakat és a szellemi kulturális örökség elemeit tudományos, örökségvédelmi, oktatási és ismeretátadási céllal gyűjti, megőrzi, feldolgozza, kutatja és kiállítja, továbbá egyéb formákban közzé teszi. Tevékenységével elősegíti a természeti, társadalmi, művészeti, kulturális és tudományos összefüggések kutatását, megértését, nyomon követi azok jelenkori változásait és folytonos művelődésre ösztönöz; valamint a (3) bekezdéssel kiegészítve: A múzeum kifejezés csak a múzeum besorolású muzeális intézmény működési engedélyén feltüntetett elnevezésben szerepelhet.

Érettségi bizonyítvány alatt a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben rögzített fogalmat értjük azzal, hogy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű végzettséget is elfogadja.

A szakember múzeumi gyakorlati tapasztalatának meghatározása:

olyan munkakört látott el, amely magában foglalta a múzeumi tárlatvezetések és/vagy múzeumi interaktív foglalkozások megtartásában való részvételt.

Múzeumi tárlatvezetések és/vagy múzeumi interaktív foglalkozások alatt érteni kell:

- múzeumi látogatócsoportoknak tartott tárlatvezetések (állandó és/vagy időszaki kiállítások témájának ismertetése, legfontosabb műtárgyak bemutatása); és/vagy

- interaktív múzeumi csoportfoglakozások megtartása vagy megtartásában való részvétel (kiállításokhoz kapcsolódó pl. feladatlapos, játékos, alkotótevékenységgel kiegészített foglakozások lebonyolítása vagy a foglalkozást vezető személy részére történő segítségnyújtás); és/vagy

- múzeumi versenyekben, vetélkedőkben való közreműködés; és/vagy

- múzeumi táboroztatásban, tábori programok lebonyolításában való közreműködés.

FOLYTATÁS a III.1.4) Az alkalmasság minimumkövetelményei pontban.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

M1: A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított 72 hónap során teljesített legalább 1 db minimum 12 hónap egybefüggő időtartamra szóló közgyűjtemény vagy magángyűjtemény üzemeltetésére vonatkozó referenciával.

Ajánlatkérő a felhívás feladását megelőző 72 hónap alatt befejezett, de legfeljebb 108 hónapon belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe.

M2: A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha rendelkezik a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontjának megfelelően legalább 1 fő érettségi bizonyítvánnyal (végzettséggel) és legalább 12 hónap múzeumi gyakorlati tapasztalattal rendelkező szakemberrel.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a fenti követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatók a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha a közös ajánlattevők közül legalább egy megfelel.

III.1.5) FOLYTATÁSA

- Ajánlatkérő fenntartja a jogot magának, hogy a benyújtott dokumentumok hitelességét és érvényességét ellenőrizze, amelyhez ajánlattevőnek ajánlatkérő kérésére minden eszközt biztosítani kell.

- A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése értelmében a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak, mindaddig ameddig az igazolásokban foglalt tény, adat tartalma valós.

- A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és a felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amely(ek)nek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A nyilatkozat a megfelelő EKR űrlap költésével és benyújtásával teljesíthető.

- Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Kötbér:

Ajánlatkérő késedelmes vagy hibás teljesítés, valamint a teljesítés meghiúsulása esetén kötbért érvényesít.

Késedelmi kötbér mértéke: az adott megrendelésre vonatkozó vállalkozói díj késedelmesen teljesített értékére vetített napi 0,5%, de legfeljebb 15%.

Hibás teljesítési kötbér mértéke: az adott megrendelésre vonatkozó vállalkozói díj hibás teljesítéssel érintett részének 15%-a.

Meghiúsulási kötbér mértéke: az adott megrendelésre vonatkozó vállalkozói díj meghiúsulással érintett részének 15%-a.

Jótállás:

Nyertes ajánlattevőnek legalább 12 hónap jótállást kell vállalnia. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell az általa vállalt jótállási időről.

Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdés és a Ptk. 6:130 § (1) és (2) bekezdése szerint teljesíti, ajánlatkérő előleget nem fizet. Számlázás: havonta 1 db szabályszerűen kiállított számla.

Ajánlatkérő fizetési késedelme esetén a Ptk. 6:155 § (1) bekezdése irányadó.

Az ajánlat, a szerződés, a számlázás és a kifizetés devizaneme: magyar forint (HUF).

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 27/A. §-ban foglaltakra.

Nyertes ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) legkésőbb a keretszerződés megkötéséig igazolnia kell, hogy rendelkezik legalább 4 fő (2 fő/múzeum) szakemberrel, akik pénztárkezeléshez szükséges végzettséggel rendelkeznek, és a keretszerződés aláírásával vállalja, hogy az előírt szakemberekkel a teljesítés alatt folyamatosan rendelkezni fog. Nyertes Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) legkésőbb a Vállalkozási keretszerződés aláírásáig be kell mutatnia azon szakemberek végzettségét és képzettségét - a dokumentumok másolatának megküldésével -, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

Nyertes ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a keretszerződés időtartama alatt mindvégig rendelkeznie kell 1 fő, legalább érettségi bizonyítvánnyal (végzettséggel), és az ajánlatában tett vállalással megegyező múzeumi gyakorlati tapasztalattal rendelkező szakemberrel, aki tárlatvezetések tartására és interaktív csoportfoglalkozások vezetésére kijelölhető.

Amennyiben a bemutatott szakemberek körében változás történik a szerződés teljesítése során, nyertes Ajánlattevőnek haladéktalanul értesíteni kell e tényről Ajánlatkérőt és a teljesítésbe újonnan bevonni kívánt szakember végzettségét és képzettségét (és tapasztalatát) igazoló dokumentum másolatát be kell mutatnia.

A keretszerződés teljesítésének és a munkavégzésnek a nyelve magyar.

Felek a Keretszerződést 2022. május 17. napjával kezdődő, 48 hónapig tartó határozott időtartamra kötik azzal, hogy amennyiben a keretszerződés esetleg ezt követően kerülne aláírásra, úgy az aláírás napjával kezdődő 48 hónapig tartó határozott időre kötik.

A további részleteket a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 11/04/2022
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Ungarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 1 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 11/04/2022
Ortszeit: 12:00
Ort:

Az ajánlatok bontása az EKR rendszerben elektronikusan történik.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Az ajánlatok bontásának szabályait a Kbt. 68. §-a tartalmazza. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdésére.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Aufträge werden elektronisch erteilt
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Ajánlatkérő a Kbt. 35.§ (8) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárásban történő részvételt nem köti gazdálkodó szervezet alapításához, továbbá nyertes ajánlattevő(k) esetében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását, illetve projekttársaság létrehozását.

Ajánlatkérő a részekre történő ajánlattétel lehetőségét megvizsgálta és a részajánlat tétel lehetőségét az alábbiakra figyelemmel kizárja.

Ajánlatkérő a részajánlat tétel lehetőségét nem tartja gazdaságilag észszerűnek, a beszerzés tárgya nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné. Ajánlatkérő előadja, hogy a BKV Zrt. tulajdonát képező 2 múzeum jellegénél fogva egy egységnek minősül, amit akként is kezel. A két múzeumban összesen 11 főt kell foglalkoztatni úgy, hogy az egyik múzeum csak időszakosan van nyitva, és így csupán 4 fő foglalkoztatott munkaviszonya tart egész éven át. A múzeumok dolgozói egymást bármelyik múzeumban helyettesíteni tudják (helyi specialitások, szakmai ismeretek). A két múzeum között állandó a kapcsolat (pl. közös rendezvények, közös raktározás), amely szükségessé teszi a folyamatos együttműködést. Mindezekre figyelemmel az üzemeltetési szolgáltatás megosztása részajánlat tétel esetén gazdaságilag nem lenne célszerű.

1. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat teljes terjedelmében elektronikus úton hozzáférhetővé teszi az EKR rendszerben.

2. Ajánlatkérő a felhívás III.1.2) és III.1.3) pontjában meghatározott pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételeket és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

3. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését alkalmazza.

4. Ajánlattevőnek ajánlatában kifejezetten nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltakról a megfelelő EKR űrlap kitöltésével.

5. Ajánlattevőnek ajánlatában kifejezetten nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdésében foglaltakról a megfelelő EKR űrlap kitöltésével.

6. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. §-ban foglaltakra.

7. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, melyre ajánlatkérő elektronikus űrlapot hoz létre.

8. A gazdasági szereplő a Kbt. 44. §-ának alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR rendszerben erre szolgáló funkciót alkalmaz.

9. Ajánlattevőnek ajánlatában a megfelelő EKR űrlap kitöltésével nyilatkoznia kell, hogy változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a szerint kell eljárni.

10. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. § (2a) bekezdése alapján az ajánlathoz csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdésében foglalt meghatalmazást tartalmazó okiratot.

11. Az ajánlatot magyar nyelven kell elkészíteni. Ha az ajánlatban bármely okirat, igazolás, nyilatkozat nem magyar nyelven kerül kiállításra, azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordítással együtt köteles becsatolni a közbeszerzési útmutatóban és a Kbt. 41/A. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint.

12. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, a Kbt. 71. § (6) bekezdés második mondatának alkalmazásával.

13. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 75. § (2) bekezdés g) alpontban foglalt eredménytelenségi okra.

14. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 131. § (4) és (9) bekezdésében foglaltakra.

15. Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdés alapján az első értékelési részszempont esetében a 48 hónapot tekinti az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb szintjének, melyre és az annál még kedvezőbb (többlettapasztalat) vállalásokra egyaránt a ponthatár felső határával azonos számú pontot ad (10 pont).

16. Az eljárás eredményeként megkötött keretszerződésben a nyertes ajánlati ár alapján rögzítésre kerül a keretösszeg, mely a következők szerint kerül meghatározásra:

Keretösszeg = Ajánlati összár (mennyiségi eltérés és opció nélkül) /12 * szerződés időbeli hatálya hónapban (48 hónap).

17. Irányadó jog: a Kbt. és végrehajtási rendeletei, valamint a Ptk.

18. Valamennyi órában megadott határidő helyi idő szerint értendő. Jelen felhívás IV.2.6 pontjában feltüntetett 1 hónap alatt 30 naptári nap értendő azzal, hogy az ajánlati kötöttség a Kbt. 70. § (2) bekezdés és (2a) bekezdés alapján meghosszabbítható.

19. Az EKR karakterkorlátai miatt az ajánlat elkészítésével kapcsolatos további részleteket az útmutató tartalmazza.

20. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az eljárás során a kommunikáció - Kbt. 41/C. § (1) bekezdésében meghatározott kivételektől eltekintve - kizárólag az EKR-en keresztül történik.

21. FAKSZ: Hagymási Dóra, lajstromszáma: 01239

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

A Kbt. 148.§ (2)-(7) bekezdése szerint.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
09/03/2022