Lieferungen - 133489-2019

22/03/2019    S58

Belgien-Gent: Büromaterial

2019/S 058-133489

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Vzw AZ Sint-Lucas & Volkskliniek
Postanschrift: Groenebriel 1
Ort: Gent
NUTS-Code: BE234 Arr. Gent
Postleitzahl: 9000
Land: Belgien
Kontaktstelle(n): De heer Filip Zegers
E-Mail: filip.zegers@azstlucas.be
Telefon: +32 92245083
Fax: +32 92245354

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.azstlucas.be

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/294/OH/2018
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt folgende Kontaktstelle:
Offizielle Bezeichnung: Vzw AZ Sint-Lucas & Volkskliniek
Postanschrift: Groenebriel 1
Ort: Gent
NUTS-Code: BE234 Arr. Gent
Postleitzahl: 9000
Land: Belgien
Kontaktstelle(n): De heer Filip Zegers
E-Mail: filip.zegers@azstlucas.be
Telefon: +32 92245083
Fax: +32 92245354

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.azstlucas.be

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://eten.publicprocurement.be
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Ziekenhuis
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Raamovereenkomst voor de levering van kantoormateriaal

Referenznummer der Bekanntmachung: 2018-019-CMAG-FZ
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30192700 Büromaterial
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Zie II.2.4

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BE234 Arr. Gent
Hauptort der Ausführung:

Centraal Magazijn, Blaisantvest te 9000 Gent

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Raamovereenkomst voor de levering van kantoormateriaal

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Kwaliteit en service / Gewichtung: 10
Kostenkriterium - Name: Prijs / Gewichtung: 70
Kostenkriterium - Name: Prijs overige catalogusproducten / Gewichtung: 20
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 48
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

* Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17.6.2016.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de laatste 3 beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1. De inschrijver toont bij zijn offerte aan geen negatief eigen vermogen te hebben in de laatste 3 beschikbare boekjaren.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. Een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de afgelopen 3 jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1. Minimumeis: De leverancier dient gedurende tenminste het laatste jaar minstens 3 verschillende klanten aan te tonen met een minimum jaaromzet van (duidelijk aan te tonen bij de offerte):

Kantoormateriaal zoals vermeld op de inventaris: minimum 75 000 EUR/jaar.

De referenties dienen opgegeven te worden in het formaat van bijlage C.

Minimumeis:

De inschrijver voegt bij zijn offerte een geldig ISO 9001 certificaat, of concrete bewijzen (dus geen eenvoudige verklaring naar gelijkwaardigheid) inzake gelijkaardige maatregelen op het gebied van kwaliteitsbewaking.

De inschrijver voegt bij zijn offerte de procedure van klachtenbehandeling (van ontvangst klacht tot afhandeling, terugname van retours etc...).

Minimumeis:

De inschrijver beschikt over een online webshop waarop zijn volledige productcatalogus (kantoormateriaal) kan bekeken worden.

Deze bevat minstens per product: referentienummer, omschrijving, verpakkingshoeveelheid, productkenmerken, afbeelding, catalogusprijs...

Daarnaast stelt de inschrijver bij gunning de nodige inloggegevens voor een gepersonaliseerde webshop ter beschikking.

Gepersonaliseerde prijzen (offerteprijzen van de producten opgenomen in de inventaris, alsook prijzen op basis van kortingspercentage op de catalogus) zijn onmiddellijk zichtbaar en ten allen tijde raadpleegbaar.

De inschrijver voegt bij zijn offerte (onder deel 2) bijlage D (akkoordverklaring met intern reglement AZ Jan Palfijn).

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 25/04/2019
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Niederländisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 23/08/2019
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 25/04/2019
Ortszeit: 10:00

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Rechtbank van eerste aanleg
Postanschrift: Opgeëistenlaan
Ort: Gent
Postleitzahl: 9000
Land: Belgien
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
21/03/2019