Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Services - 133625-2020

19/03/2020    S56

Finlande-Espoo: Services de santé et services sociaux

2020/S 056-133625

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2019/S 191-464980)

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Espoon kaupunki
Numéro national d'identification: 0101263-6
Adresse postale: PL 640, Espoon kaupunki
Ville: Espoo
Code NUTS: FI1B Helsinki-Uusimaa
Code postal: FI-02070
Pays: Finlande
Courriel: hankinta@espoo.fi
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.espoo.fi/hankinnat
I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Espoon kaupunki
Numéro national d'identification: 0101263-6
Adresse postale: PL 640, Espoon kaupunki
Ville: Espoo
Code NUTS: FI1B Helsinki-Uusimaa
Code postal: FI-02070
Pays: Finlande
Courriel: hankinta@espoo.fi
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.espoo.fi/hankinnat

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen hankinta

Numéro de référence: 5450/2018
II.1.2)Code CPV principal
85000000 Services de santé et services sociaux
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Espoon kaupunki, Hangon kaupunki, Inkoon kunta, Kauniaisten kaupunki, Kirkkonummen kunta, Lohjan kaupunki, Perusturvakuntayhtymä Karviainen, Raaseporin kaupunki ja Siuntion kunta (jäljempänä myös Tilaaja) hankkivat ikääntyneiden tehostettua palveluasumista yksityisiltä palveluntuottajilta ilmoittautumispyynnössä ja sen liitteissä tarkemmin kuvatuin ehdoin.

Espoon kaupunki valmistelee hankinnan kaikkien Tilaajien puolesta, ja kukin tilaaja tekee hankinnan osalta oman päätöksen ja sopimuksen valittavien palveluntuottajien kanssa.

Lisätietoja on liitteessä 1. Ilmoittautumismenettelyn kuvaus sekä liitteessä 2. Hankinnan kohde ja palvelukonsepti.

Sopimus on toistaiseksi voimassa oleva.

Kaikki ilmoittautujat, jotka täyttävät ilmoittautumispyynnössä asetetut vaatimukset, valitaan palveluntuottajiksi.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
17/03/2020
VI.6)Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2019/S 191-464980

Section VII: Modifications

VII.1)Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: I.1)
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Virallinen nimi
Au lieu de:

Siuntion kunta

Lire:

Inkoon kunta

Numéro de section: I.1)
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Pääasiallinen osoite
Au lieu de:
Lire:
Numéro de section: I.1)
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Sähköpostiosoite
Au lieu de:
Lire:
Numéro de section: I.3)
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta
Au lieu de:
Lire:
Numéro de section: II.2.5)
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Hankintasopimuksen tekoperusteet
Au lieu de:
Lire:

Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa

Numéro de section: III.1.4)
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Luettelo ja lyhyt kuvaus säännöistä ja perusteista
Au lieu de:

Kuvattu ilmoittautumispyynnön liitteillä, erityisesti liitteessä 1. Ilmoittautumismenettelyn kuvaus.

Lire:
Numéro de section: IV.1.3)
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Tähän hankintaan liittyy dynaamisen hankintajärjestelmän perustaminen
Au lieu de:
Lire:

Kyllä

Numéro de section: IV.1.3)
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Lisähankkijat voivat käyttää dynaamista hankintajärjestelmää
Au lieu de:
Lire:

Kyllä

Numéro de section: VI.3)
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Lisätiedot
Au lieu de:

Lisätietokysymyksiä voi ilmoittautumismenettelyn avoinna ollessa esittää osoitteella hankinta@espoo.fi. Kysymykset tulee esittää 10.10.2019 klo 11.00 mennessä. Kaikki saapuneet kysymykset ovat julkisia ja niihin vastataan 23.10.2019 mennessä Espoon www-sivuilla. Kysymyksiin vastaaminen on kuvattu tarkemmin liitteessä 1. Ilmoittautumismenettelyn kuvaus.

Lire:

Mahdolliset hankintaan liittyvät kysymykset ja huomiot on lähetettävä Tarjouspalvelu.fi-toimittajaportaalista. Muilla tavoilla esitettyihin kysymyksiin ja tiedusteluihin ei tarjoajien tasapuolisen kohtelun turvaamiseksi voida vastata. Kysymyksiin pyritään vastaamaan kahden (2) viikon kuluessa kysymyksen lähettämisestä ja nämä ovat luettavissa toimittajaportaalista.

Tarjouksen tekemistä ja jättämistä koskevissa tietoteknisissä kysymyksissä ja ongelmatilanteissa tulee olla yhteydessä Tarjouspalvelu.fi-tukeen, p. +358 207661077 (tuki@cloudia.fi).

VII.2)Autres informations complémentaires: