Dienstleistungen - 134054-2019

22/03/2019    S58    - - Servicii - Anunţ de participare - licitaţie deschisă 

România-Bucureşti: Servicii de recrutare

2019/S 058-134054

Anunț de participare

Servicii

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Ministerul Finanțelor Publice
4221306
Bulevardul Libertății nr. 16
Bucureşti
050706
România
Persoană de contact: Alina Horia
Telefon: +40 212261112
E-mail: alina.horia@mfinante.gov.ro
Fax: +40 213199792
Cod NUTS: RO321

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: www.mfinante.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

I.2)Informații privind achizițiile publice comune
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: www.e-licitatie.ro
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Servicii de recrutare de personal pentru selectarea membrilor în consiliile de administrație (C.A.)/consiliile de supraveghere (C.S.) la societățile cu capital înteg [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Număr de referinţă: 4221306201812
II.1.2)Cod CPV principal
79600000
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Servicii de recrutare de personal pentru selectarea membrilor în consiliile de administrație (C.A.)/consiliile de supraveghere (C.S.) la societățile cu capital integral sau majoritar de stat, care se află sub autoritatea Ministerului Finanțelor Publice (M.F.P.), dupa cum urmeaza:

1) C.N. Loteria Română S.A. (C.N.L.R.);

2) C.N. Imprimeria Națională S.A. (C.N.I.N.);

3) Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (F.N.G.C.I.M.M.);

4) Fondul Român de Contragarantare (F.R.C.).

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 751 680.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru numărul maxim de loturi: 4
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 4
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Servicii de recrutare de personal pentru F.R.C.

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
79600000
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321
Locul principal de executare:

Sediul MFP din Bulevardul Libertății nr. 16, sector 5/sediul întreprinderilor publice/sediul prestatorului.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Servicii de recrutare de personal pentru F.R.C. numarul maxim de membri selectati in C.A./C.S. 14.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Prezentarea unei metodologii de implementare a contractului şi a unui plan de lucru din care să rezulte realizarea adecvată şi încadrarea în timp a activităților prevă [...] detalii pe www.e-licitatie.ro / Pondere: 6
Criteriu privind calitatea - Nume: Prezentarea unei metodologii de implementare a contractului şi a unui plan de lucru din care să rezulte realizarea adecvată şi încadrarea în timp a activităților prevă [...] detalii pe www.e-licitatie.ro / Pondere: 8
Criteriu privind calitatea - Nume: Prezentarea unei metodologii de implementare a contractului şi a unui plan de lucru din care să rezulte realizarea adecvată şi încadrarea în timp a activităților prevă [...] detalii pe www.e-licitatie.ro / Pondere: 8
Criteriu privind calitatea - Nume: Prezentarea unei metodologii de implementare a contractului şi a unui plan de lucru din care să rezulte realizarea adecvată şi încadrarea în timp a activităților prevă [...] detalii pe www.e-licitatie.ro / Pondere: 8
Criteriu privind calitatea - Nume: Numărul de proiecte prin care au fost selectați candidați pe poziții de administrare/de conducere la societăți din domeniul public sau privat şi în care respectivul ex [...] detalii pe www.e-licitatie.ro / Pondere: 10
Criteriu privind calitatea - Nume: Prezentarea unei metodologii de implementare a contractului şi a unui plan de lucru din care să rezulte realizarea adecvată şi încadrarea în timp a activităților prevă [...] detalii pe www.e-licitatie.ro / Pondere: 6
Criteriu privind calitatea - Nume: Numărul de proiecte prin care au fost selectați candidați pe poziții de administrare/de conducere la societăți din domeniul public sau privat şi în care respectivul ex [...] detalii pe www.e-licitatie.ro / Pondere: 7
Criteriu privind calitatea - Nume: Numărul de proiecte prin care au fost selectați candidați pe poziții de administrare/de conducere la societăți din domeniul public sau privat şi în care respectivul ex [...] detalii pe www.e-licitatie.ro / Pondere: 7
Prețul - Pondere: 40
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 255 360.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Servicii de recrutare de personal pentru C.N.I.N.

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
79600000
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321
Locul principal de executare:

Sediul MFP din Bulevardul Libertății nr. 16, sector 5/sediul întreprinderilor publice/sediul prestatorului.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Servicii de recrutare de personal pentru C.N.I.N. numarul maxim de membri selectati in C.A./C.S. 10.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Prezentarea unei metodologii de implementare a contractului şi a unui plan de lucru din care să rezulte realizarea adecvată şi încadrarea în timp a activităților prevă [...] detalii pe www.e-licitatie.ro / Pondere: 6
Criteriu privind calitatea - Nume: Prezentarea unei metodologii de implementare a contractului şi a unui plan de lucru din care să rezulte realizarea adecvată şi încadrarea în timp a activităților prevă [...] detalii pe www.e-licitatie.ro / Pondere: 8
Criteriu privind calitatea - Nume: Prezentarea unei metodologii de implementare a contractului şi a unui plan de lucru din care să rezulte realizarea adecvată şi încadrarea în timp a activităților prevă [...] detalii pe www.e-licitatie.ro / Pondere: 8
Criteriu privind calitatea - Nume: Prezentarea unei metodologii de implementare a contractului şi a unui plan de lucru din care să rezulte realizarea adecvată şi încadrarea în timp a activităților prevă [...] detalii pe www.e-licitatie.ro / Pondere: 8
Criteriu privind calitatea - Nume: Numărul de proiecte prin care au fost selectați candidați pe poziții de administrare/de conducere la societăți din domeniul public sau privat şi în care respectivul ex [...] detalii pe www.e-licitatie.ro / Pondere: 10
Criteriu privind calitatea - Nume: Prezentarea unei metodologii de implementare a contractului şi a unui plan de lucru din care să rezulte realizarea adecvată şi încadrarea în timp a activităților prevă [...] detalii pe www.e-licitatie.ro / Pondere: 6
Criteriu privind calitatea - Nume: Numărul de proiecte prin care au fost selectați candidați pe poziții de administrare/de conducere la societăți din domeniul public sau privat şi în care respectivul ex [...] detalii pe www.e-licitatie.ro / Pondere: 7
Criteriu privind calitatea - Nume: Numărul de proiecte prin care au fost selectați candidați pe poziții de administrare/de conducere la societăți din domeniul public sau privat şi în care respectivul ex [...] detalii pe www.e-licitatie.ro / Pondere: 7
Prețul - Pondere: 40
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 84 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Servicii de recrutare de personal pentru F.N.G.C.I.M.M.

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
79600000
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321
Locul principal de executare:

Sediul MFP din Bulevardul Libertății nr. 16, sector 5/sediul întreprinderilor publice/sediul prestatorului.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Servicii de recrutare de personal pentru F.N.G.C.I.M.M. numarul maxim de membri selectati in C.A./C.S. 18.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Prezentarea unei metodologii de implementare a contractului şi a unui plan de lucru din care să rezulte realizarea adecvată şi încadrarea în timp a activităților prevă [...] detalii pe www.e-licitatie.ro / Pondere: 6
Criteriu privind calitatea - Nume: Numărul de proiecte prin care au fost selectați candidați pe poziții de administrare/de conducere la societăți din domeniul public sau privat şi în care respectivul ex [...] detalii pe www.e-licitatie.ro / Pondere: 7
Criteriu privind calitatea - Nume: Numărul de proiecte prin care au fost selectați candidați pe poziții de administrare/de conducere la societăți din domeniul public sau privat şi în care respectivul ex [...] detalii pe www.e-licitatie.ro / Pondere: 7
Criteriu privind calitatea - Nume: Numărul de proiecte prin care au fost selectați candidați pe poziții de administrare/de conducere la societăți din domeniul public sau privat şi în care respectivul ex [...] detalii pe www.e-licitatie.ro / Pondere: 10
Criteriu privind calitatea - Nume: Prezentarea unei metodologii de implementare a contractului şi a unui plan de lucru din care să rezulte realizarea adecvată şi încadrarea în timp a activităților prevă [...] detalii pe www.e-licitatie.ro / Pondere: 8
Criteriu privind calitatea - Nume: Prezentarea unei metodologii de implementare a contractului şi a unui plan de lucru din care să rezulte realizarea adecvată şi încadrarea în timp a activităților prevă [...] detalii pe www.e-licitatie.ro / Pondere: 6
Criteriu privind calitatea - Nume: Prezentarea unei metodologii de implementare a contractului şi a unui plan de lucru din care să rezulte realizarea adecvată şi încadrarea în timp a activităților prevă [...] detalii pe www.e-licitatie.ro / Pondere: 8
Criteriu privind calitatea - Nume: Prezentarea unei metodologii de implementare a contractului şi a unui plan de lucru din care să rezulte realizarea adecvată şi încadrarea în timp a activităților prevă [...] detalii pe www.e-licitatie.ro / Pondere: 8
Prețul - Pondere: 40
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 328 320.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Servicii de recrutare de personal pentru C.N.L.R.

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
79600000
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321
Locul principal de executare:

Sediul MFP din Bulevardul Libertății nr. 16, sector 5/sediul întreprinderilor publice/sediul prestatorului.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Servicii de recrutare de personal pentru C.N.L.R. numarul maxim de membri selectati in C.A./C.S. 10.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Prezentarea unei metodologii de implementare a contractului şi a unui plan de lucru din care să rezulte realizarea adecvată şi încadrarea în timp a activităților prevă [...] detalii pe www.e-licitatie.ro / Pondere: 8
Criteriu privind calitatea - Nume: Prezentarea unei metodologii de implementare a contractului şi a unui plan de lucru din care să rezulte realizarea adecvată şi încadrarea în timp a activităților prevă [...] detalii pe www.e-licitatie.ro / Pondere: 6
Criteriu privind calitatea - Nume: Numărul de proiecte prin care au fost selectați candidați pe poziții de administrare/de conducere la societăți din domeniul public sau privat şi în care respectivul ex [...] detalii pe www.e-licitatie.ro / Pondere: 7
Criteriu privind calitatea - Nume: Numărul de proiecte prin care au fost selectați candidați pe poziții de administrare/de conducere la societăți din domeniul public sau privat şi în care respectivul ex [...] detalii pe www.e-licitatie.ro / Pondere: 7
Criteriu privind calitatea - Nume: Numărul de proiecte prin care au fost selectați candidați pe poziții de administrare/de conducere la societăți din domeniul public sau privat şi în care respectivul ex [...] detalii pe www.e-licitatie.ro / Pondere: 10
Criteriu privind calitatea - Nume: Prezentarea unei metodologii de implementare a contractului şi a unui plan de lucru din care să rezulte realizarea adecvată şi încadrarea în timp a activităților prevă [...] detalii pe www.e-licitatie.ro / Pondere: 8
Criteriu privind calitatea - Nume: Prezentarea unei metodologii de implementare a contractului şi a unui plan de lucru din care să rezulte realizarea adecvată şi încadrarea în timp a activităților prevă [...] detalii pe www.e-licitatie.ro / Pondere: 6
Criteriu privind calitatea - Nume: Prezentarea unei metodologii de implementare a contractului şi a unui plan de lucru din care să rezulte realizarea adecvată şi încadrarea în timp a activităților prevă [...] detalii pe www.e-licitatie.ro / Pondere: 8
Prețul - Pondere: 40
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 84 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

1) Completare DUAE și Formularul nr. 1 care confirmă că operatorul economic nu se află în niciuna din situațiile de excludere menționate la art. 59–60 din Legea nr. 98/2016.

Persoanele cu funcţie de decizie din cadrul autorității contractante, în ceea ce privește organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire sau care pot influența rezultatul acesteia, sunt următoarele:

— Secretar general adjunct — doamna Claudia Florina Prisecaru,

— Director general al Direcției generale juridice – domnul Ciprian Sebastian Badea,

— Director general al Direcției generale economice — doamna Carmen Georgiana Bidașcu,

— Director general al Direcției generale management al domeniilor reglementate specific — domnul Dumitru Pîrvulescu,

— Director general al Direcției generale de servicii interne și achiziții publice (DGSIAP) — domnul Marian Beu,

— Director general adjunct al DGSIAP — domnul Simion Ilie,

— Șef serviciu în cadrul DGSIAP — doamna Cristina Dumitrică,

— Responsabil achiziție, Expert superior în cadrul DGSIAP — doamna Ileana Alina Horia;

2) Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, art. 165 și art. 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi solicitate de către autoritatea contractantă doar ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit în urma aplicării criteriului de atribuire, conform prevederilor art. 132 alin. (2) din norme.

Aceste documente pot fi:

— Certificate de atestare fiscală privind lipsa datoriilor restante la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării,

— Cazierul judiciar al operatorului economic și al fiecarui membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, aşa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,

— După caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016,

— Alte documente edificatoare, după caz.

Operatorii economici străini vor depune documente în conformitate cu prevederile art. 168 alin. (3) din Legea nr. 98/2016.

Autoritatea contractantă solicită ca operatorii economici ce depun ofertă să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul acordului-cadru.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC sau în cazul ofertanților străini documente echivalente emise în țara de rezidență, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul întocmit în urma aplicării criteriului de atribuire, conform prevederilor art. 132 alin. (2) din norme.

Autoritatea contractantă solicită prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului, care să ateste că obiectul contractului are corespondent în codul C.A.E.N.

— Pentru persoanele juridice/fizice străine: documente care dovedesc o formă de înregistrare/atestare ori aparte [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii de operatori economici împreună) trebuie să facă dovada serviciilor similare prestate în ultimii 3 ani, calculați de la termenul limită pentru depunerea ofertelor, prin prezentarea unui portofoliu de clienți însoțit de documente justificative din care să rezulte că a prestat servicii similare de recrutare candidați pentru poziții de administrare/de conducere la societăți din sectorul public sau privat, în cadrul a minim două contracte de prestări servicii, care s-au concretizat cu ocuparea acelor poziții. În cadrul portofoliului de clienți prezentat, ofertantul trebuie să facă dovada îndeplinirii următoarelor cerințe minime:

(a) Cel puțin una dintre societățile pentru care ofertantul a prestat servicii similare, de recrutare candidați pentru poziții de administrare/de conducere, trebuie să fi îndeplinit următoarele condiţii cumulative la data semnării contractului de prestări servicii:

— A înregistrat o cifră de afaceri în ultimul exercițiu financiar superioară echivalentului în RON al sumei de 7 300 000,00 EUR,

— Avea cel puțin 50 de angajați. Cerința minimă se referă la fiecare lot în parte,

(b) Cel puțin una dintre societățile pentru care ofertantul a prestat servicii similare, de recrutare candidați pentru poziții de administrare/de conducere, trebuie să fi activat, conform obiectului principal de activitate, într-unul dintre domeniile în care activează societățile care fac obiectul prezentului acord-cadru, conform diviziunii CAEN:

— lot 1 — Activități de jocuri de noroc şi pariuri, cod CAEN 92,

— lot 2 — Tipărirea şi reproducerea pe suporturi a înregistrărilo, cod CAEN 18,

— lot 3, 4 — Intermedieri financiare cu excepţia activităților de asigurări şi ale fonduri de pensii, cod CAEN 64,

(c) Pentru fiecare lot în parte, valoarea cumulată a serviciilor prestate trebuie să fie cel puțin egală cu valoarea celui mai mare contract subsecvent, respectiv:

— lot 1 — 42 000,00 RON fără TVA,

— lot 2 — 42 000,00 RON fără TVA,

— lot 3 — 164 160,00 RON fără TVA,

— lot 4 — 127 680,00 RON fără TVA,

(d) Procentul de candidați recomandați şi ulterior selectați pe poziții de administrare/de conducere la societăți din domeniul public sau privat care şi-au păstrat această calitate pentru mai mult de 18 luni în ultimii 3 ani, trebuie să fie de cel puțin 70 %. Cerința minimă se referă la fiecare lot în parte. Modul de calcul al perioadei de trei ani nu va fi afectat de eventualele decalări ale termenului limită prevăzut în anunțul de participare publicat inițial. Prin servicii similare se înțeleg servicii de recrutare şi plasare personal, pe poziții de administrare/de conducere şi care s-au concretizat în ocuparea acestor poziții. Valorile experienței similare vor fi convertite din euro, la cursul leu/euro mediu comunicat de Banca Națională a României pentru anul respectiv. Ofertanții care trebuie sa efectueze conversia altor monede decât euro vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de către Banca Centrală Europeană.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Se va completa DUAE în conformitate cu Notificarea ANAP nr. 240/2016. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează să fie prezentate la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit în urma aplicării criteriului de atribuire, conform prevederilor art. 132 alin. (2) din norme. Aceste documente pot fi: certificate/contracte/documente relevante/procese-verbale de recepție/recomandări etc. contrasemnate de către beneficiarii serviciilor din sectorul public sau privat, din care să rezulte că ofertantul a prestat serviciile similare ce vor fi prezentate într-o listă a principalelor servicii prestate în ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor și a beneficiarilor publici sau privați.

III.1.5)Informații privind contractele rezervate
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.1)Informații privind o anumită profesie
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:
III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului
Obligaţie de a preciza numele şi calificările profesionale ale angajaţilor desemnaţi pentru executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.4)Informaţii privind reducerea numărului de soluţii sau de oferte în timpul negocierii sau al dialogului
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 22/04/2019
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 22/07/2019
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 22/04/2019
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Membrii comisiei de evaluare.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informaţii privind fluxurile de lucru electronice
VI.3)Informații suplimentare:

1) In cazul in care doua sau mai multe oferte se situeaza pe primul loc in clasament (au obtinut acelasi punctaj), autoritatea contractanta va desemna castigatoare oferta cu pretul cel mai scazut;

2) Modul de realizare a modificărilor contractuale. Autoritatea contractantă va permite modificarea/adaptarea prevederilor contractuale în situația apariției unor modificări legislative care au impact asupra acordului-cadru/contractului subsecvent, precum și în cazul în care modificările/adaptările sunt minore și nu schimbă echilibrul economic al acordului-cadru/contractului subsecvent în favoarea contractantului.

Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului subsecvent, de a conveni modificarea și/sau completarea clauzelor acestuia, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, cu acordul părților, fără a afecta caracterul general al contractului, în limitele dispozițiilor prevăzute de art. 221 și art. 222 din Legea nr. 98/2016, coroborate cu prevederile art. 164 și art. 165 din norme.

Modificările nesubstanțiale sunt singurele modificări ale contractului subsecvent care pot fi făcute fără organizarea unei noi proceduri de atribuire.

Modificările contractuale nu trebuie să afecteze în niciun caz și în niciun fel, rezultatul procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza căruia prestatorul a fost declarat câștigător în cadrul procedurii de atribuire.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Bucureşti
030084
România
Telefon: +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Adresă internet: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Conform prevederilor Legii nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, cu modificările și completările ulterioare.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
MFP — Direcția Generală Juridică
Bulevardul Libertății nr. 16
București
050706
România
Telefon: +40 212262231
E-mail: mihai.vasilescu@mfinante.gov.ro

Adresă internet: www.mfinante.ro

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
19/03/2019