Dienstleistungen - 134806-2019

22/03/2019    S58    Tjänster - Ytterligare upplysningar - Öppet förfarande 

Sverige-Borås: Belysningsarmatur och elektriska lampor

2019/S 058-134806

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2019/S 056-129369)

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Borås kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-1561
Postadress: Kungsgatan 57
Ort: Borås
Nuts-kod: SE232 Västra Götalands län
Postnummer: 501 80
Land: Sverige
Kontaktperson: Rasmus Lundqvist
E-post: rasmus.lundqvist@boras.se

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.boras.se

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

LEDvägg Borås Kongress

Referensnummer: 2019-00017IN
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
31500000 Belysningsarmatur och elektriska lampor
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Upphandling av LED-vägg till Borås Kongress.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
20/03/2019
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 056-129369

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
I stället för:
Datum: 19/04/2019
Lokal tid: 23:59
Ska det stå:
Datum: 23/04/2019
Lokal tid: 23:59
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Anbudsöppning
I stället för:
Datum: 20/04/2019
Lokal tid: 00:00
Ska det stå:
Datum: 24/04/2019
Lokal tid: 00:00
VII.2)Övriga upplysningar: