Dienstleistungen - 135226-2019

22/03/2019    S58    - - Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Danzig: Dienstleistungen von Sicherheitsdiensten

2019/S 058-135226

Bekanntmachung vergebener Aufträge – Sektoren

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa;
Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. Oddział w Gdańsku ul. Wałowa 47
Gdańsk
80-858
Polen
Kontaktstelle(n): Dorota Zagórska
Telefon: +48 587445480
E-Mail: zamowienia.gda@gaz-system.pl
NUTS-Code: PL

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.gaz-system.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.6)Haupttätigkeit(en)
Erzeugung, Fortleitung und Abgabe von Gas und Wärme

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie usług w zakresie ochrony fizycznej i technicznej osób i mienia na obszarze działania Spółki Operatora Gazociągów Przesyłowych Oddział w Gdańsku

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP/2018/09/0086/GDA
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
79710000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ochrony Obiektów w lokalizacjach:

a) Lokalizacja nr 1 - Oddziałowa Dyspozycja Gazu w Gdańsku wraz z siedzibą Oddziału; 80-858 Gdańsk, ul. Wałowa 47, ul. Podstoczna 10, ul. Podstoczna 11, ul. Podstoczna 15; POLSKA

b) Lokalizacja nr 2 - Terenowa Jednostka Eksploatacji Gustorzyn, Węzeł Rozdzielczy Gazu Gustorzyn; 87-860 Brześć Kujawski, POLSKA

c) Lokalizacja nr 3 - Terenowa Jednostka Eksploatacji Grudziądz; 86-300 Grudziądz, POLSKA

Ul. Mickiewicza 32;

d) Lokalizacja nr 4 - Węzły Rozdzielcze Gazu i Stacje Gazowe Wysokiego Ciśnienia:

— powyższe usługi będą realizowane przez koncesjonowany podmiot, mający status SUFO, zgodnie z przepisami prawa i wymaganiami Zamawiającego.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Wert ohne MwSt.: 4 571 595.48 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
Hauptort der Ausführung:

Teren objęty działalnością Zamawiającego Oddział w Gdańsku.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ochrony Obiektów w lokalizacjach:

a) Lokalizacja nr 1 - Oddziałowa Dyspozycja Gazu w Gdańsku wraz z siedzibą Oddziału; 80-858 Gdańsk, ul. Wałowa 47, ul. Podstoczna 10, ul. Podstoczna 11, ul. Podstoczna 15; POLSKA

b) Lokalizacja nr 2 - Terenowa Jednostka Eksploatacji Gustorzyn, Węzeł Rozdzielczy Gazu Gustorzyn; 87-860 Brześć Kujawski, POLSKA

c) Lokalizacja nr 3 - Terenowa Jednostka Eksploatacji Grudziądz; 86-300 Grudziądz, POLSKA

Ul. Mickiewicza 32;

d) Lokalizacja nr 4 - Węzły Rozdzielcze Gazu i Stacje Gazowe Wysokiego Ciśnienia:

— powyższe usługi będą realizowane przez koncesjonowany podmiot, mający status SUFO, zgodnie z przepisami prawa i wymaganiami Zamawiającego.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Doświadczenie / Gewichtung: 20 %
Qualitätskriterium - Name: Czas Reakcji / Gewichtung: 10 %
Preis - Gewichtung: 70 %
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Przedmiotowe Postępowanie prowadzone było w trybie art. 138g ust. 1 Ustawy.

Usługi ochroniarskie stanowią usługi społeczne, określone w załączniku XIV do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26.2.2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej Dyrektywę 2014/18/WE (Dz.Urz. UE L z 2014 r.) i w związku z tym przewidziany wyżej tryb ma zastosowanie

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 196-444262
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer regelmäßigen nichtverbindlichen Bekanntmachung

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: ZP/2018/09/0086/GDA
Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie usług w zakresie ochrony fizycznej i technicznej osób i mienia na obszarze działania Spółki Operatora Gazociągów Przesyłowych Oddział w Gdańsku

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
14/03/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
NAFTOR Sp. z o.o.
Rasztów
Klembów
05-205
Polen
Telefon: +48 224875787
E-Mail: sekretariat@naftor.pl
NUTS-Code: PL

Internet-Adresse: www.naftor.pl

Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 4 571 595.48 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Es können Unteraufträge vergeben werden
Kurze Beschreibung des Anteils des an Unterauftragnehmer vergebenen Auftrags:

Uzbrojone stanowisko interwencyjne oraz grupy interwencyjne.

V.2.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami:

C - „Cena całkowita brutto oferty” - waga 70 %

D – „Doświadczenie” – waga 20 %

CR – „Czas reakcji” - waga 10 %

Zamawiający zsumował punkty za poszczególne kryteria (C+D+CR) i uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587803

Internet-Adresse: www.uzp.gov/kio

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej, które zostały szczegółowo określone w Dziale VI Ustawy.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
20/03/2019