Aufgrund eines technischen Fehlers werden die URLs in den elektronischen Formularen nicht korrekt angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Vorerst empfehlen wir Ihnen, das Komma oder andere Sonderzeichen, die fälschlicherweise am Ende der URL erscheinen, zu löschen. Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten.

Dienstleistungen - 135540-2022

15/03/2022    S52

Suomi-Juva: Kuljetuspalvelut (jätteen kuljetusta lukuun ottamatta)

2022/S 052-135540

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Juvan kunta
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0164551-3
Postiosoite: Juvantie 13
Postitoimipaikka: Juva
NUTS-koodi: FI1D1 Etelä-Savo
Postinumero: 51900
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Päivi Toivari
Sähköpostiosoite: paivi.toivari@juva.fi
Puhelin: +358 5201686
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.juva.fi
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/juva?id=386853&tpk=8760b118-45ab-4dc6-9f39-55d0801010f6
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/juva?id=386853&tpk=8760b118-45ab-4dc6-9f39-55d0801010f6
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

KOULUKULJETUKSET, JUVA

Viitenumero: 386853/2022
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
60000000 Kuljetuspalvelut (jätteen kuljetusta lukuun ottamatta)
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Juvan kunta pyytää tarjousta liikenteestä lv 2022-2023 ja 2023-24 tässä tarjouspyynnössä esitetyllä tavalla. Kyseessä on koulupäivinä ajettava liikenne. Paatelan kouluauton päiväohjelmaan sisältyy 1 pvä/vko ajettava asiointireitti kouluvuoden aikana. Sopimuksen kesto on 1+1 vuotta. Liikenne alkaa 10.8.2022. Tarjouskilpailu on avoin kaikille joilla on joukkoliikennelupa tai henkilöliikennelupa. Hankinta sisältää Juvan kunnan Paatelan kyläkoulun ja Martti Talvela -kampuksen koulukuljetuksia sekä koulupäivinä ajettavan Kaskii-Juva/Juva-Kaskii linjavuoron sekä kouluvuoden aikaisen Juva-Suurniemi -asiointireitin, joka sisältyy päivähintaisen Paatelan kouluauton päiväohjelmaan.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 490 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea kaikkia osia
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Kaskii-Juva/Juva-Kaskii -vuoropari

Osa nro: 1.
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
60000000 Kuljetuspalvelut (jätteen kuljetusta lukuun ottamatta)
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1D1 Etelä-Savo
Pääasiallinen suorituspaikka:

Juva K178

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Avoimena joukkoliikenteenä ajettava Kaskii/Juva-Juva/Kaskii -vuoropari. Liikennöinti koulupäivinä klo 7.15 ja klo 15.10. Reitin pituus n. 40 km/lähtö.

Päävastuu reitin toimivuudesta ja aikataulutuksesta kuuluu palveluntuottajalle.

Palveluntuottaja huolehtii reitin toimivuudesta ja aikataulussa pysymisestä. Tilaajalla on oikeus muuttaa reittejä ja aikatauluja tarpeen mukaan.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Hinta
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 12
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Perussopimus on 12 kk ja sitä voidaan jatkaa

1 vuoden optiolla. Päätös option käytöstä tehdään erikseen.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

1 vuoden optio, jonka käyttöönotto voidaan toteuttaa tilaajan ja palveluntuottajan välisellä sopimuksella ilman erillistä tarjouskilpailumenettelyä. Option käytöstä päätetään erikseen v. 2023.

II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Paatelan alueen kouluauto

Osa nro: 2.
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
60000000 Kuljetuspalvelut (jätteen kuljetusta lukuun ottamatta)
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1D1 Etelä-Savo
Pääasiallinen suorituspaikka:

Juva K178

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Paatelan alueella koulupäivinä klo 7.30-16.30 välisenä aikana liikennöivä päivähintainen 22-26-paikkainen auto. Päivien pituus vaihtelee, viikon kokonaistuntimäärä on 30 tuntia, sisältäen kouluvuoden aikana perjantain asiointikuljetuksen. Tasausaika on yksi viikko, 30 viikkotunnin ylittävältä osalta on ilmoitettava lisätunnin hinta tarjouksessa.

Keskimääräinen ajomatka koulupäivinä on 240 km/pv sisältäen perjantain asiointikuljetuksen, viikon kokonaiskilometrimäärän ollessa 1200 km. Päivittäin vaihtelevien kilometrimäärien tasausaika on yksi viikko. Lisäkilometrin hinta viikkokilometrimäärän ylittävältä osalta on ilmoitettava tarjouksessa. Kuljetukset sijoittuvat Paatelan koulun lukujärjestystä seuraten pääsääntöisesti 7.30-9.00 ja 12.00-16.00 väliseen aikaan. Perjantain asiointiliikenne sijoittuu 9.00-12.00 välille.

Tarjouksessa on ilmoitettava erillinen päivähinta Paatela-Juva –asiointireitille Paatelan koulun lukuvuoden aikaisina loma-aikoina. Asiointireitti koulun kesäloman aikana ei sisälly tähän kohteeseen.

Päävastuu reitin toimivuudesta ja aikataulutuksesta kuuluu palveluntuottajalle.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Hinta
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 12
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Perussopimus on 12 kk ja sitä voidaan jatkaa 1 v. optiolla. Päätös option käytöstä tehdään erikseen.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

1 vuoden optio, jonka käyttöönotto voidaan toteuttaa tilaajan ja palvelun tuottajan välisellä sopimuksella ilman erillistä tarjouskilpailumenettelyä. Optioiden käytöstä sovitaan erikseen.

II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

1 vuoden optio, jonka käyttöönotto voidaan toteuttaa tilaajan ja palvelun tuottajan välisellä sopimuksella ilman erillistä tarjouskilpailumenettelyä. Option käytöstä tehdään vuosikohtainen päätös.

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tilaajavastuulain mukaiset selvitykset ja todistukset ja joko joukkoliikennelupa tai henkilöliikennelupa.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Kohde 1-2: Hinnaltaan edullisin. Samanhintaisten tarjousten ollessa kyseessä valitaan ensin suurempi autokalusto ja viimekädessä valinta suoritetaan arvalla.

Katso tarkat hankinnan kohteen kriteerit kohdasta Hankinnan kohteen kriteerit.

Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t):

Ei vaadita.

III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjouskilpailu on avoin kaikille, joilla on joko joukkoliikennelupa tai henkilöliikennelupa.

Kalustovaatimukset on kerrottu tarjouspyynnön liitteissä.

Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t):

Ei vaadita.

III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
Palvelun suorittaminen on varattu tietylle ammattikunnalle

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 14/04/2022
Paikallinen aika: 14:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 11/08/2022
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 19/04/2022
Paikallinen aika: 14:00
Paikka:

Juvan kunnanvirasto

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
10/03/2022