Le site web TED est compatible avec les formulaires électroniques depuis le 2 novembre 2022. La fonction de recherche a changé: veuillez adapter vos requêtes en mode expert prédéfinies. Découvrez les changements dans les actualités du site et dans les pages d’aide mises à jour.

Services - 135956-2022

15/03/2022    S52

Sverige-Uddevalla: Klottersanering

2022/S 052-135956

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Uddevalla kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-1397
Postadress: Varvsvägen 1
Ort: Uddevalla
Nuts-kod: SE232 Västra Götalands län
Postnummer: 45181
Land: Sverige
Kontaktperson: Carita Viktor
E-post: carita.viktor@uddevalla.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.uddevalla.se
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Saneringsarbeten

Referensnummer: KS 2021/681
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
90690000 Klottersanering
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Upphandlingen avser ramavtal för fortlöpande avrop av saneringsarbeten och omfattar samtliga förekommande saneringsarbeten (asbest, olja och kemiska produkter, PCB-haltiga fogar, mögel, lukt, fukt, klotter samt social sanering) i fastigheter ägda eller förvaltade av beställaren samt övriga fastigheter där beställarens verksamhet förekommer.

Detaljerad beskrivning av upphandlingens omfattning framgår av förfrågningsunderlag Saneringsarbeten KS 2021/681

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 12 000.00 SEK
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
90600000 Rengöring, hygienisering och tillhörande tjänster i tätort och på landsbygden
90920000 Sanering av anläggningar
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE232 Västra Götalands län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Uddevalla

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen avser ramavtal för fortlöpande avrop av saneringsarbeten och omfattar samtliga förekommande saneringsarbeten (asbest, olja och kemiska produkter, PCB-haltiga fogar, mögel, lukt, fukt, klotter samt social sanering) i fastigheter ägda eller förvaltade av beställaren samt övriga fastigheter där beställarens verksamhet förekommer.

Detaljerad beskrivning av upphandlingens omfattning framgår av förfrågningsunderlag Saneringsarbeten KS 2021/681

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2021/S 238-627648
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
27/01/2022
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 6
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Fukt i Väst AB
Nationellt registreringsnummer: 556775-0194
Postadress: Box 627
Ort: UDDEVALLA
Nuts-kod: SE232 Västra Götalands län
Postnummer: 45123
Land: Sverige
E-post: info@fuktivastab.se
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 12 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
27/01/2022
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 6
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Ocab Väst AB
Nationellt registreringsnummer: 559005-7120
Postadress: Hulda Lindgrens gata 8
Ort: VÄSTRA FRÖLUNDA
Nuts-kod: SE232 Västra Götalands län
Postnummer: 42131
Land: Sverige
E-post: thomas.olsson@ocab.se
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 12 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Göteborg
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
10/03/2022