Fournitures - 13699-2021

13/01/2021    S8

Pologne-Orzesze: Électricité

2021/S 008-013699

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Miasto Orzesze – Urząd Miejski Orzesze
Adresse postale: ul. św. Wawrzyńca 21
Ville: Orzesze
Code NUTS: PL22C Tyski
Code postal: 43-180
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Alina Mika
Courriel: rzp@orzesze.pl
Téléphone: +48 323248819
Fax: +48 323248826
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.orzesze.pl
I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Miasto Orzesze – Miejska Biblioteka Publiczna
Adresse postale: ul. św. Wawrzyńca 23
Ville: Orzesze
Code NUTS: PL22C Tyski
Code postal: 43-180
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Alina Mika
Courriel: rzp@orzesze.pl
Téléphone: +48 323248819
Fax: +48 323248826
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.orzesze.pl
I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Miasto Orzesze – Miejski Ośrodek Kultury
Adresse postale: ul. Rynek 1
Ville: Orzesze
Code NUTS: PL22C Tyski
Code postal: 43-180
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Alina Mika
Courriel: rzp@orzesze.pl
Téléphone: +48 323248819
Fax: +48 323248826
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.orzesze.pl
I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Miasto Orzesze – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Adresse postale: ul. Powstańców 5B
Ville: Orzesze
Code NUTS: PL22C Tyski
Code postal: 43-180
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Alina Mika
Courriel: rzp@orzesze.pl
Téléphone: +48 323248819
Fax: +48 323248826
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.orzesze.pl
I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Miasto Orzesze – Szkoła Podstawowa nr 1
Adresse postale: ul. Miarki 1a
Ville: Orzesze
Code NUTS: PL22C Tyski
Code postal: 43-180
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Alina Mika
Courriel: rzp@orzesze.pl
Téléphone: +48 323248819
Fax: +48 323248826
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.orzesze.pl
I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Miasto Orzesze – Szkoła Podstawowa nr 2
Adresse postale: ul. Bukowina 19–21
Ville: Orzesze
Code NUTS: PL22C Tyski
Code postal: 43-180
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Alina Mika
Courriel: rzp@orzesze.pl
Téléphone: +48 323248819
Fax: +48 323248826
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.orzesze.pl
I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Miasto Orzesze – Szkoła Podstawowa nr 3
Adresse postale: ul. Szkolna 44
Ville: Orzesze
Code NUTS: PL22C Tyski
Code postal: 43-180
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Alina Mika
Courriel: rzp@orzesze.pl
Téléphone: +48 323248819
Fax: +48 323248826
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.orzesze.pl
I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Miasto Orzesze – Szkoła Podstawowa nr 4 + oddział przedszkolny
Adresse postale: ul. Stuska 10
Ville: Orzesze
Code NUTS: PL22C Tyski
Code postal: 43-180
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Alina Mika
Courriel: rzp@orzesze.pl
Téléphone: +48 323248819
Fax: +48 323248826
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.orzesze.pl
I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Miasto Orzesze – Szkoła Podstawowa nr 5
Adresse postale: ul. Żorska 101
Ville: Orzesze
Code NUTS: PL22C Tyski
Code postal: 43-180
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Alina Mika
Courriel: rzp@orzesze.pl
Téléphone: +48 323248819
Fax: +48 323248826
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.orzesze.pl
I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Miasto Orzesze – Szkoła Podstawowa nr 6
Adresse postale: ul. 1000-lecia 3
Ville: Orzesze
Code NUTS: PL22C Tyski
Code postal: 43-180
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Alina Mika
Courriel: rzp@orzesze.pl
Téléphone: +48 323248819
Fax: +48 323248826
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.orzesze.pl
I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Miasto Orzesze – Szkoła Podstawowa nr 7
Adresse postale: ul. Uczniowska 1
Ville: Orzesze
Code NUTS: PL22C Tyski
Code postal: 43-180
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Alina Mika
Courriel: rzp@orzesze.pl
Téléphone: +48 323248819
Fax: +48 323248826
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.orzesze.pl
I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Miasto Orzesze – Szkoła Podstawowa nr 8
Adresse postale: ul. Chrobrego 64
Ville: Orzesze
Code NUTS: PL22C Tyski
Code postal: 43-180
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Alina Mika
Courriel: rzp@orzesze.pl
Téléphone: +48 323248819
Fax: +48 323248826
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.orzesze.pl
I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Miasto Orzesze – Szkoła Podstawowa nr 9
Adresse postale: ul. Kobiórska 1
Ville: Orzesze
Code NUTS: PL22C Tyski
Code postal: 43-180
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Alina Mika
Courriel: rzp@orzesze.pl
Téléphone: +48 323248819
Fax: +48 323248826
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.orzesze.pl
I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Miasto Orzesze – Szkoła Podstawowa nr 10
Adresse postale: ul. Norwida 2
Ville: Orzesze
Code NUTS: PL22C Tyski
Code postal: 43-180
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Alina Mika
Courriel: rzp@orzesze.pl
Téléphone: +48 323248819
Fax: +48 323248826
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.orzesze.pl
I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Miasto Orzesze – Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym nr 1
Adresse postale: ul. K. Miarki 4a
Ville: Orzesze
Code NUTS: PL22C Tyski
Code postal: 43-180
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Alina Mika
Courriel: rzp@orzesze.pl
Téléphone: +48 323248819
Fax: +48 323248826
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.orzesze.pl
I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Miasto Orzesze – Przedszkole nr 2
Adresse postale: ul. Miła 1a
Ville: Orzesze
Code NUTS: PL22C Tyski
Code postal: 43-180
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Alina Mika
Courriel: rzp@orzesze.pl
Téléphone: +48 323248819
Fax: +48 323248826
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.orzesze.pl
I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Miasto Orzesze – Przedszkole nr 3
Adresse postale: ul. Szkolna 55
Ville: Orzesze
Code NUTS: PL22C Tyski
Code postal: 43-180
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Alina Mika
Courriel: rzp@orzesze.pl
Téléphone: +48 323248819
Fax: +48 323248826
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.orzesze.pl
I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Miasto Orzesze – Przedszkole nr 6
Adresse postale: ul. Mikołowska 128
Ville: Orzesze
Code NUTS: PL22C Tyski
Code postal: 43-180
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Alina Mika
Courriel: rzp@orzesze.pl
Téléphone: +48 323248819
Fax: +48 323248826
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.orzesze.pl
I.1)Nom et adresses
Nom officiel: miasto Orzesze – Przedszkole nr 7
Adresse postale: ul. Mleczna 2
Ville: Orzesze
Code NUTS: PL22C Tyski
Code postal: 43-180
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Alina Mika
Courriel: rzp@orzesze.pl
Téléphone: +48 323248819
Fax: +48 323248826
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.orzesze.pl
I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Miasto Orzesze – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Adresse postale: ul. Wieniawskiego 4
Ville: Orzesze
Code NUTS: PL22C Tyski
Code postal: 43-180
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Alina Mika
Courriel: rzp@orzesze.pl
Téléphone: +48 323248819
Fax: +48 323248826
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.orzesze.pl
I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Miasto Orzesze – Żłobek Miejski w Orzeszu
Adresse postale: ul. Mleczna 44A
Ville: Orzesze
Code NUTS: PL22C Tyski
Code postal: 43-180
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Alina Mika
Courriel: rzp@orzesze.pl
Téléphone: +48 323248819
Fax: +48 323248826
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.orzesze.pl
I.2)Informations sur la passation conjointe de marchés
Le marché fait l'objet d'une procédure conjointe
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
I.5)Activité principale
Services généraux des administrations publiques

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego na terenie miasta Orzesze oraz zakup energii elektrycznej do urządzeń niezwiązanych z oświetleniem ulicznym na zasilanie urządzeń będących w dyspo...

Numéro de référence: WRZP.271.26.2020
II.1.2)Code CPV principal
09310000 Électricité
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

1.3. Zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego na terenie miasta Orzesze oraz zakup energii elektrycznej do urządzeń niezwiązanych z oświetleniem ulicznym, tj. do budynków Urzędu Miejskiego, placówek oświatowych, żłobka, MOK, MOPS, ZGKiM, bibliotek, licznika w rejonie fontanny oraz licznika w rejonie placu targowego.

1.4. Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i polskimi normami, w szczególności zgodnie z rozdziałem 10 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93, poz. 623 z późn. zm.): Parametry jakościowe energii elektrycznej i standardy jakościowe obsługi odbiorców oraz sposób załatwiania reklamacji.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 1 394 088.82 PLN
II.2)Description
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL22C Tyski
Lieu principal d'exécution:

Miasto Orzesze

II.2.4)Description des prestations:

1.3. Zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego na terenie miasta Orzesze oraz zakup energii elektrycznej do urządzeń niezwiązanych z oświetleniem ulicznym tj. do budynków Urzędu Miejskiego, placówek oświatowych, żłobka, MOK, MOPS, ZGKiM, bibliotek, licznika w rejonie fontanny oraz licznika w rejonie placu targowego.

1.4. Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i polskimi normami, w szczególności zgodnie z rozdziałem 10 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93, poz. 623 z późn. zm.): Parametry jakościowe energii elektrycznej i standardy jakościowe obsługi odbiorców oraz sposób załatwiania reklamacji.

1.5. Jednostki organizacyjne objęte postępowaniem:

1. Urząd Miejski, ul. św. Wawrzyńca 21;

2. Urząd Miejski, ul. św. Wawrzyńca 23;

3. Żłobek Miejski w Orzeszu, ul. Mleczna 44A;

4. fontanna rejon ul. Rybnickiej;

5. plac targowy rejon ul. św. Wawrzyńca;

6. Miejska Biblioteka Publiczna, ul. św. Wawrzyńca 23, ul. Długosza 48;

7. Miejski Ośrodek Kultury, ul. Rynek 1;

8. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Powstańców 5B;

9. Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Bukowina 19–21;

10. Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Stuska 10 + oddział przedszkolny;

11. Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Żorska 101;

12. Szkoła Podstawowa nr 6, ul. 1000-lecia 3;

13. Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Chrobrego 64;

14. Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Kobiórska 1;

15. Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Norwida 2;

16. Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Miarki 1a;

17. Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Szkolna 44;

18. Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Uczniowska 1;

19. Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym nr 1, ul. K. Miarki 4a;

20. Przedszkole nr 2, ul. Miła 1a;

21. Przedszkole nr 3, ul. Szkolna 55;

22. Przedszkole nr 6, ul. Mikołowska 128;

23. Przedszkole nr 7, ul. Mleczna 2;

24. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

1.6. Przewidywane zużycie energii elektrycznej w okresie dwuletnim – z podziałem na taryfy – zgodnie z załącznikiem do wniosku:

1. C11 – 2 147 674 kWh;

2. C12a – 291 186 kWh, w tym szczyt – 72 790 kWh, pozaszczyt – 218 396 kWh;

3. C12b – 2 239 790 kWh, w tym dzień – 761 529 kWh, noc – 1 478 261 kWh;

4. G11 – 38 246 kWh.

Łącznie – 4 716 896 kWh.

1.7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ – wykaz punktów poboru.

2. Po przeprowadzonym postępowaniu sprzedawca (dostawca energii) zawrze umowy (21 szt.) na dostawę energii elektrycznej dla Miasta Orzesze i jednostek organizacyjnych na warunkach zaoferowanych w niniejszym przetargu. W przypadku zmiany formy organizacyjnej jednostek objętych postępowaniem, zmiany te wprowadzone zostaną do umowy poprzez zawarcie aneksu.

3. Podwykonawcy

3.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

3.2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.

3.3. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

3.4. Powierzenie wykonawcy części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

3.5. Zamawiający nie określa przedmiotu umów o podwykonawstwo (o których mowa w art. 143 pkt 8 ustawy), który podlega obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 PLN brutto.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Sprzedaż energii elektrycznej następować będzie po podpisaniu umowy, ale nie wcześniej niż od 1.1.2021 do 31.12.2022 oraz nie wcześniej niż po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy. Zamawiający wymaga złożenia wadium. Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości 40 000,00 PLN. Formy wniesienia wadium – zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 203-492990
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Intitulé:

Zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego na terenie miasta Orzesze oraz zakup energii elektrycznej do urządzeń niezwiązanych z oświetleniem ulicznym na zasilanie urządzeń będących w dyspo...

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
14/12/2020
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 5
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: innogy Polska Spółka Akcyjna
Adresse postale: ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Code postal: 00-347
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 642 484.51 PLN
Offre la plus basse: 1 642 484.51 PLN / Offre la plus élevée: 1 913 427.73 PLN prise en considération
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej – adres e-mail: rzp@orzesze.pl, z zastrzeżeniem regulacji ppkt II.

2. Wszelką korespondencję dotyczącą niniejszego postępowania należy kierować do Zamawiającego z powołaniem się na nr WRZP.271.26.2020

3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.

4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w instrukcji użytkowania systemu miniPortal oraz ePUAP – stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ.

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB (dotyczy miniPortalu oraz ePUAPu).

6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

7. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ.

II. Złożenie oferty

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na mini portalu lub w załączniku nr 7 do SIWZ. W formularzu oferty wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP lub adres e-mail, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych rtf, docx, pdf i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty, opisany został w instrukcji użytkowania systemu miniPortal oraz ePUAP – załącznik nr 6 do SIWZ.

3. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa,” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (zip).

4. Do oferty należy dołączyć jednolity europejski dokument zamówienia w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (zip). Szczegóły dotyczące przygotowania dokumentu dostępne w SIWZ.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800/03
Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800/03
Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

3. Odwołanie

a) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

b) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

c) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

d) Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

4. Terminy na wniesienie odwołania

a) Odwołanie wnosi się: w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

b) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

c) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 182 ust. 1 i 2 wnosi się: w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

d) Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

— 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę – ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem,

— 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki.

e) W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

f) W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800/03
Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
08/01/2021