Lieferungen - 13708-2019

11/01/2019    S8    - - Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

die Tschechische Republik-Hradec Králové: Antineoplastische und immunmodulierende Mittel

2019/S 008-013708

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Fakultní nemocnice Hradec Králové
00179906
Sokolská 581
Hradec Králové - Nový Hradec Králové
500 05
Tschechien
Kontaktstelle(n): Libor Klíma
Telefon: +420 495834015
E-Mail: libor.klima@fnhk.cz
NUTS-Code: CZ052

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://www.fnhk.cz

Adresse des Beschafferprofils: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilFNHK

I.1)Name und Adressen
Fakultní nemocnice Brno
65269705
Jihlavská 20
Brno - Bohunice
625 00
Tschechien
Kontaktstelle(n): PharmDr. Tatiana Holubová, MHA
E-Mail: holubova.tatiana@fnbrno.cz
NUTS-Code: CZ064

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.fnbrno.cz

Adresse des Beschafferprofils: https://ezak.fnbrno.cz/

I.1)Name und Adressen
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
00159816
Pekařská 53
Brno
656 91
Tschechien
Kontaktstelle(n): Ing. Barbora Hošnová
E-Mail: hosnova@fnusa.cz
NUTS-Code: CZ064

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.fnusa.cz

Adresse des Beschafferprofils: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilfnusa

I.1)Name und Adressen
Fakultní nemocnice Olomouc
00098892
I.P. Pavlova 185/6
Olomouc
779 00
Tschechien
Kontaktstelle(n): Ing. Kateřina Ondráčková, MBA
E-Mail: katerina.ondrackova@fnol.cz
NUTS-Code: CZ071

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.fnol.cz

Adresse des Beschafferprofils: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profil/fnol

I.1)Name und Adressen
Fakultní nemocnice Plzeň
00669806
Edvarda Beneše 13
Plzeň
305 99
Tschechien
Kontaktstelle(n): Mgr. Alena Dvořáková, MHA
E-Mail: dvorakovaal@fnplzen.cz
NUTS-Code: CZ032

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.fnplzen.cz

Adresse des Beschafferprofils: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilFNPlzen

I.1)Name und Adressen
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
00064173
Šrobárova 50
Praha 10
100 34
Tschechien
Kontaktstelle(n): Mgr. Petr Mlynář
E-Mail: petr.mlynar@fnkv.cz
NUTS-Code: CZ010

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.fnkv.cz/

Adresse des Beschafferprofils: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilFNKV

I.1)Name und Adressen
Fakultní nemocnice v Motole
00064203
V Úvalu 84
Praha 5
150 06
Tschechien
Kontaktstelle(n): Bc. Klára Jungwirthová
E-Mail: klara.jungwirthova@fnmotol.cz
NUTS-Code: CZ010

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.fnmotol.cz

Adresse des Beschafferprofils: www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilFnm

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
Der Auftrag betrifft eine gemeinsame Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilFNHK
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Agentur/Amt auf zentral- oder bundesstaatlicher Ebene
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Léčivé přípravky s obsahem glatiramer-acetátu

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33652000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem glatiramer-acetátu po dobu 3 let dle aktuálních potřeb zadavatele.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 734 450 700.00 CZK
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ052
NUTS-Code: CZ064
NUTS-Code: CZ071
NUTS-Code: CZ032
NUTS-Code: CZ010
Hauptort der Ausführung:

FN Hradec Králové, FN Brno, FN u sv. Anny v Brně, FN Olomouc, FN Plzeň, FN Královské Vinohrady a FN v Motole.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem glatiramer-acetátu po dobu 3 let dle aktuálních potřeb zadavatele.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 734 450 700.00 CZK
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

V souladu s ustanovením § 7 odst. 1 zákona je toto zadávací řízení realizováno jako společné zadání veřejné zakázky zadavatelů FN Hradec Králové, FN Brno, FN u sv. Anny v Brně, FN Olomouc, FN Plzeň, FN Královské Vinohrady a FN v Motole. Společné zadávání je pro účely realizace předmětné veřejné zakázky zastupováno Fakultní nemocnicí Hradec Králové.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1) Dodavatel prokáže splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 zákona ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

2) Dodavatel prokáže splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 2 písm. c) zákona předložením povolení k distribuci léčiv; v případě subjektu z jiného státu EU též potvrzením, že účastník splnil podmínku dle § 75 zákona č. 378/2007 Sb., v platném znění (je možno doložit kopií oznámení Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv).

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona – seznam významných dodávek. K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel požaduje seznam významných dodávek poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení, včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Účastník doloží seznam o poskytnutých dodávkách alespoň 1 objednateli, kterému poskytl za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení léčiva obsahující účinnou látku, která je předmětem veřejné zakázky, v minimální hodnotě 65 000 000 CZK bez DPH.

Předložený seznam musí zároveň obsahovat identifikační údaje objednatele a kontaktní údaje na oprávněné osoby objednatele za účelem případného ověření si předložených informací, a to alespoň v rozsahu telefonní číslo a e-mail. Rovnocenným dokladem k prokázání kritéria je zejména smlouva s objednatelem a doklad o uskutečnění plnění dodavatele.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 125-284275
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 28/01/2019
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Tschechisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 28/01/2019
Ortszeit: 09:00
Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otevírání nabídek se uskuteční v souladu s § 109 zákona. Jelikož mohou být podány pouze elektronické nabídky, nebude zadavatel provádět otevírání nabídek veřejně.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Aufträge werden elektronisch erteilt
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Tschechien
Telefon: +420 542167111
E-Mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internet-Adresse: http://www.compet.cz

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Tschechien
Telefon: +420 542167111
E-Mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internet-Adresse: http://www.compet.cz

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
09/01/2019