Dienstleistungen - 137114-2019

25/03/2019    S59    Palvelut - Ilmoitus tehdystä sopimuksesta - Avoin menettely 

Suomi-Turku: Teiden ja niihin liittyvien laitteiden korjaus, kunnossapito ja muut palvelut

2019/S 059-137114

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta

Hankintamenettelyn tulokset

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Varsinais-Suomen ELY-keskus
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2296962-1
Postiosoite: PL 236
Postitoimipaikka: Turku
NUTS-koodi: FI196 Satakunta
Postinumero: 20101
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Projektipäällikkö Kyösti Reinikka
Sähköpostiosoite: kyosti.reinikka@ely-keskus.fi
Puhelin: +358 295023071

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.ely-keskus.fi

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5)Pääasiallinen toimiala
Muu toimiala: maanteiden hallinnointi, ylläpito ja kehittäminen

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Keskeytysilmoitus: Tievalaistuksen palvelusopimus 2019-2024, Satakunta

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
50230000 Teiden ja niihin liittyvien laitteiden korjaus, kunnossapito ja muut palvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Tämä palvelusopimus käsittää tievalaistuksen hoitotyöt. Lisäksi palvelusopimus velvoittaa toimimaan ELY-keskuksen määrittämissä asiantuntijatehtävissä ja huolehtimaan sopimuksen piiriin kuuluvista varusteista omistajan näkökulmasta kustannustehokkaasti.

Palvelusopimus jakaantuu kahteen (2) palkkiomuodoltaan erilliseen osaan:

1. Kokonaishintaperusteinen

2. Yksikköhintaperusteinen.

II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI196 Satakunta
Pääasiallinen suorituspaikka:

Palvelusopimuksen kohteet sijaitsevat Satakunnan maakunnan alueella.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Tämä palvelusopimus käsittää tievalaistuksen hoitotyöt. Lisäksi palvelusopimus velvoittaa toimimaan ELY-keskuksen määrittämissä asiantuntijatehtävissä ja huolehtimaan sopimuksen piiriin kuuluvista varusteista omistajan näkökulmasta kustannustehokkaasti.

Palvelusopimus jakaantuu kahteen (2) palkkiomuodoltaan erilliseen osaan:

1. Kokonaishintaperusteinen

2. Yksikköhintaperusteinen.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Laatuperuste - Nimi: Hankinta keskeytetty. / Painotus: 0
Hinta - Painotus: 65
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Hankinta keskeytetty.

II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 235-537540
IV.2.8)Tietoa dynaamisen hankintajärjestelmän päättämisestä
IV.2.9)Tietoa ennakkoilmoituksella esitetyn tarjouskilpailukutsun päättämisestä

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:

Keskeytysilmoitus, Tievalaistuksen palvelusopimus 2019-2024, Satakunta

Sopimus/osa tehdään: ei
V.1)Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä
Sopimusta tai sen osaa ei tehdä
Muut syyt (menettelyn keskeyttäminen)

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:

Kohdassa I.3) ilmoitetusta internetosoitteesta ei ole saatavilla kaikkia hankinta-asiakirjoja. Tarjouspyyntöasiakirjoissa viitatut InfraRYL-aineistot ovat saatavissa internetistä osoitteesta https://www.rakennustieto.fi/index/tuotteet/infra-kortisto.html (maksullinen palvelu, josta aiheutuvista kustannuksista tarjoaja vastaa). Rajoitus hankinta-asiakirjojen saatavuudesta on huomioitu tarjousten jättämisen määräajassa.

Tienpidon osalta tienpidon hankinnat eli tilaajatehtävät ovat mahdollisesti siirtymässä maakunnille. Tilaajalla on oikeus vapaasti ja korvauksetta siirtää tämä sopimus joko osittain tai kokonaisuudessaan yhdelle tai useammalle maakunnalle tai maakuntien tienpitoalueelle tai muulle sellaiselle kolmannelle osapuolelle, jolle tilaajan tehtävät ovat lainsäädännön nojalla joko kokonaan tai osittain siirtyneet. Hankinta on keskeytetty. Tilaaja havaitsi tarjouspyyntöasiakirjoissa virheitä, joita ei voida enää hankintamenettelyn vaiheesta johtuen korjata. Kysymyksessä olevat virheet koskevat soveltuvuusvaatimuksia ja tarjouksen laatuarvioinnissa ilmoitettuja vertailuperusteita. Osa soveltuvuusvaatimuksista oli virheellisesti asetettu siten, että ne olivat osittain päällekkäisiä tarjouksen vähimmäisvaatimusten ja tarjousvaiheen alustavan toiminta- ja laatusuunnitelman laadullisten vertailuperusteiden kanssa. Lisäksi osa tarjousvaiheen alustavan toiminta- ja laatusuunnitelman pisteytys- ja vertailuperusteista oli ilmoitettu liian yleisellä tasolla. Havaitut virheellisyydet ovat luonteeltaan niin merkittäviä, että hankintamenettely joudutaan näiden vuoksi keskeyttämään.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
22/03/2019