Lieferungen - 13808-2019

11/01/2019    S8    - - Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Ungarn-Üröm: Straßenlaternen

2019/S 008-013808

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Üröm Község Önkormányzata
EKRSZ_93565141
Iskola u. 10.
Üröm
2096
Ungarn
Kontaktstelle(n): Kisfalvi István FAKSZ(00615)
Telefon: +36 202248736
E-Mail: prezentarones@gmail.com
Fax: +36 202248736
NUTS-Code: HU120

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.urom.hu

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000623742018/reszletek
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000623742018/reszletek
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: közigazgatás

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Közvilágítás korszerűsítés és üzemeltetés Üröm

Referenznummer der Bekanntmachung: EKR000623742018
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34928530
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Közvilágítás korszerűsítés és üzemeltetés Üröm.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34000000
45000000
50000000
65000000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU
Hauptort der Ausführung:

Üröm község közigazgatási területe

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

A jelenlegi közvilágítást az önkormányzat adatai alapján 912 db – átlagban 12-20 éves – lámpatest biztosítja. Fényforrások tekintetében főleg kompakt fénycsöves, illetve nagynyomású nátriumlámpás világításról beszélhetünk. A közvilágítás-korszerűsítés célja a közvilágítás energiafogyasztásának, ezzel együtt az üzemeltetési és karbantartási díjának hosszú távú, az UV és IR kibocsátás, fényszennyezés csökkentése, az egyenletes világítás biztosítása, a bűnözés megelőzése. Az utcák besorolását az önkormányzat adatszolgáltatása alapján a tervező készítette. *****

Feladatot képezi: 1/ A Vállalkozó saját költségén a közvilágítási rendszer korszerűsítése és a lámpatestek cseréje és bővítése a tételes költségvetés szerint (Eszközök) a jelenleg érvényes MSZ EN 13201 szabvány követelményeinek betartásával (amennyiben a rendelkezésre álló hálózati oszlopstruktúra és útgeometria azt lehetővé teszi);

2/ az Eszközök üzemeltetése és karbantartása a szerződés futamideje alatt a 10 év teljes körű (komplett lámpatest, elektronika) garanciális idő figyelembevételével. *****

Lecserélendő lámpatestek: Kompakt fénycső 36 W 705db. Nátrium 70 W 184db. Nátrium 100 W 21db. Összesen 910 db. Jelenlegi teljesítmény teljesítmény: 50,39 kW;

Jelenlegi energiafogyasztás: 199 056,30 kWh/év. (1-1 db 70W és 100W maradó)*****

A felmérések szerint sok helyen minden második oszlopon van lámpatest. A jó megvilágítási szint és egyenletesség eléréséhez 225 lámpahelyen bővítés szükséges.

Tervezett lámpatestek: ST11 MINI 24W LED 926db. ST11 MINI 52W LED 104db. ST11 MIDI 64W LED 84db. ST11 MIDI 108W LED (10 fő út + iskola) 21db.

Tervezett darabszám összesen: 1135 db. Tervezett teljesítményfelvétel: 35,61 kW. Tervezett fogyasztás szabályozás nélkül: 140 667,40 kWh/év. *****

Jelen eljárásban a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tett meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú lámpatestre való hivatkozást. Ezekben az esetekben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és Ajánlatkérő bármely, a megjelölt gyártmánnyal, típussal egyenértékű terméket elfogad (321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdés szerint). Az egyenértékűség feltételei:

A 24W, 52W, 64W 108W lámpatestek egyenértékűség feltételei:

1. Beépített elektronikus teljesítmény szabályzó.

2. A LED-ek színvisszaadási tényezője 4000 K, fehérfényű.

3. Fényhasznosítás minimum 115 lm/W.

4. Tömítettség IP 66.

5. 10 év teljes körű (komplett lámpatest, elektronika) garanciális idő vállalása.

6. A lámpatest öntött alumíniumból készül, síküveg burával.

7. A lámpatesteknek káprázás korlátozóval (G6) kell rendelkezni. *** A tervlapok és az árazatlan költségvetés közötti bármilyen eltérés esetén az ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉS adatai az irányadóak. A tervdokumentáció a tervezői kiegészítéssel együtt érvényes.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: 24W lámpa hatásfoka (Lm/Watt/lámpa kedvezőbb a magasabb érték, de minimum 115 lm/W) / Gewichtung: 5
Qualitätskriterium - Name: 52W lámpa hatásfoka (Lm/Watt/lámpa kedvezőbb a magasabb érték, de minimum 115 lm/W) / Gewichtung: 5
Qualitätskriterium - Name: 64W lámpa hatásfoka (Lm/Watt/lámpa kedvezőbb a magasabb érték, de minimum 115 lm/W) / Gewichtung: 5
Qualitätskriterium - Name: 108W lámpa hatásfoka (Lm/Watt/lámpa kedvezőbb a magasabb érték, de minimum 115 lm/W) / Gewichtung: 5
Qualitätskriterium - Name: megajánlott energiafogyasztás (kWh/év; kedvezőbb az alacsonyabb érték) / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Teljesítési biztosíték a nettó ellenszolgáltatás %-ában, de minimum 1 %. Az 5 %, vagy annál magasabb érték a maximális pontszámot kapja. / Gewichtung: 5
Kostenkriterium - Name: Beruházási költség nettó Ft-ban (A LED-es átépítés költsége + a foghíjpótlás költsége összesen; tételes beárazott költségvetések alapján) / Gewichtung: 5
Kostenkriterium - Name: A közvilágítási Eszközök bérleti díja 180 hónapra (nettó Ft/hó*180 hónap) / Gewichtung: 30
Kostenkriterium - Name: A közvilágítási Eszközök üzemeltetési díja 180 hónapra (nettó Ft/hó*180 hónap) / Gewichtung: 30
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 180
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Kbt. 141. § szerint.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

A részekre bontás a projekt műszaki biztonságát, a jótállási jogok érvényesítését, és az Önkormányzat gazdasági érdekeit veszélyeztetné. A korszerűsítés a lámpatestek és szerelvényeik Ajánlattevő költségén történő leszállítását és üzembe helyezését tartalmazza, amely így az üzemeltetéssel (a garanciális idő alatt és azt követően is) gazdasági egységet képez.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Kizáró okok: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései, vagy a Kbt. 63. § (1) bek. szerinti kizáró okok valamelyike fennáll. ***** A kizáró okok fenn nem állásának igazolása: A) Ajánlattevő (a továbbiakban: AT.) vonatkozásában: Előzetes igazolás: a kbt. 67. § (1), (2) bekezdése, és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 1. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek - közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevőnek - az ajánlat benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében és a Kbt. 63. § (1) bek. előírt kizáró okok hatálya alá. Kizáró okok igazolása: ajánlattevőnek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatala előtt, ajánlatkérő erről szóló felhívását követő megfelelő határidőn belül, a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 8-12. § szerinti igazolások, nyilatkozatok benyújtásával kell igazolnia, hogy nem állnak fenn vele szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében és a a Kbt. 63. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok. *****

B) Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó, vagy más szervezet vonatkozásában: Ajánlattevő - közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevő - az egységes európai közbeszerzési dokumentumban nyilatkozni köteles az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetekről. Előzetes igazolás: Ha az előírt alkalmassági követelményeknek ajánlattevő más szervezet/ek (vagy személy) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, úgy a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet/ek (vagy személy) által kitöltött és aláírt külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot is be kell nyújtani, amely igazolja, hogy az érintett szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében, és a Kbt. 63. § (1) bekezdésében előírt kizáró okok hatálya alá (A Kbt. 67. § (3) bekezdése, illetve a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 3. § (2) bekezdése alapján). A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 15. § (1) bekezdése alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet (személy) vonatkozásában ajánlattevő az ajánlatban csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében és a Kbt. 63. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok hiányának igazolására, további igazolások benyújtására nem köteles. ***** C) Az alkalmasság igazolásában részt nem vevő alvállalkozók vonatkozásában: Ajánlattevő - közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevő - az egységes európai közbeszerzési dokumentumban nyilatkozni köteles az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozóiról, amelyeknek a kapacitásaira nem támaszkodik, de amelyeket a teljesítéshez igénybe kíván venni. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, ajánlatkérő kéri az egységes európai közbeszerzési dokumentum II. rész D. pontjának kitöltését. Előzetes igazolás: Ajánlattevőnek ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 15. § (2) bekezdése alapján csatolnia kell a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdés és a Kbt. 63. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

P.1) P.2) P.3) Ajánlattevőnek - a Kbt. 65. § (7) bekezdés alkalmazása esetén a kapacitást rendelkezésre bocsátószervezetnek - az egységes európai közbeszerzési dokumentum „IV. rész α: Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” szakaszának kitöltésével kell nyilatkoznia arról, hogy megfelel-e a P.1) P.2) P.3) alkalmassági minimumkövetelménynek.***

Az alkalmasság igazolása a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint:

P.1) Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) b) pontja szerint a 2017. és a 2016. évek vonatkozásában a saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját, és eredménykimutatását. Amennyiben a kért beszámoló, eredménykimutatás a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható, az irat becsatolása az ajánlatban nem szükséges. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdésének alkalmazása esetén az Ajánlattevő működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (közvilágítási rendszer korszerűsítés) keletkezett ÁFA nélkül számított árbevételről szóló nyilatkozata csatolása szükséges.

P.2) Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés d) pontja alapján szakmai felelősség-biztosításáról szóló igazolását (biztosítási kötvényt, biztosítási fedezet fennállására, vagy meglévő biztosítás kiterjesztésére vonatkozó más igazolást).

P.3) Ajánlattevőnek - a Kbt. 65. § (7) bekezdés alkalmazása esetén a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek - csatolnia kell - a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján - cégszerűen aláírt nyilatkozatát az ajánlati felhívás feladását megelőző három, mérleg-fordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából (közvilágítási rendszer korszerűsítés) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy ajánlattevő (közös ajánlattevő) mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésére állnak. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) vagy (3) bekezdésének alkalmazása esetén az Ajánlattevő működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (közvilágítási rendszer korszerűsítés) keletkezett, ÁFA nélkül számított árbevételéről szóló nyilatkozata csatolása szükséges.

Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (6)-(8) bekezdései is.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

P.1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pont alapján alkalmatlan az ajánlattevő, ha az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 2017. vagy 2016. üzleti évben negatív volt. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdésének alkalmazása esetén alkalmatlan az ajánlattevő, ha a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (közvilágítási rendszer korszerűsítés) keletkezett, áfa nélkül számított árbevétele nem éri el a nettó 8 millió Ft értéket.

P.2) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a (közvilágítási rendszer korszerűsítés) kivitelezési tevékenységre vonatkozó legalább 10 millió Ft/alkalom, és 25 millió Ft/év biztosítási értékű szakmai felelősségbiztosítással. (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés d) pont alapján)

P.3) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az előző három, mérleg-fordulónappal lezárt üzleti évben összesen – általános forgalmi adó nélkül számított 25 000 000 Ft közbeszerzés tárgyából (közvilágítási rendszer korszerűsítés) származó árbevétellel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pont és 19. § (5) bek. alapján. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) vagy (3) bekezdésének alkalmazása esetén alkalmatlan az ajánlattevő, ha a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (közvilágítási rendszer korszerűsítés) keletkezett, áfa nélkül számított árbevétele nem éri el a nettó 8 millió Ft értéket.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

M.1) M.2) esetén is: Ajánlattevőnek - a Kbt. 65. § (7) bekezdés alkalmazása esetén a kapacitást rendelkezésre bocsátószervezetnek - az egységes európai közbeszerzési dokumentum „IV. rész α: Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” szakaszának kitöltésével kell nyilatkoznia arról, hogy megfelel-e a 321/2015. (X. 30.)Kormányrendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján előírt alkalmassági minimumkövetelménynek.

Az alkalmasság igazolása a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint:

M.1) Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) a) pontja, 21/A. § pontja és 22. § (1) (2) bekezdése szerint csatolja az Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát,vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolást. A nyilatkozatnak vagy referenciaigazolásnak tartalmaznia kell:

A teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontja), a szerződést kötő másik fél nevét, címét, elektronikus elérhetőségét, a szerződés tárgyát, mennyiségét, továbbá nyilatkozni kell arról,hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Az igazolás(ok)ból vagy nyilatkozatból egyértelműen ki kell derülnie az előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek. Amennyiben a referenciaigazolás szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a közbeszerzés tárgya, akkor a referenciaigazolásban meg kell adni a közbeszerzés tárgyára vonatkozó mennyiségi adatot (lámaptestek száma). Az Ajánlatkérő az elmúlt három évben befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.

M.2) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezése, végzettségük és képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek vonatkozásában az ajánlathoz csatolni kell a végzettséget/képzettséget igazoló irat egyszerű másolatát. Az ajánlattevőnek meg kell jelölnie az ajánlattétel időpontjában azt a személyt/szervezetet, akivel/amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll. Az ajánlatnak tartalmaznia kell továbbá az adott szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát,

Melyben nyilatkozik, hogy tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítése alatt rendelkezésre fog állni.

Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (6)-(8) bekezdései is.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

M.1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 3 évben szerződésszerűen teljesített legalább egy, de akár több szerződésből származó - közvilágítási rendszer korszerűsítésére és bérbeadására vonatkozó - olyan referenciával, ahol a referencia/referenciák szerint lámpatest csere mennyisége és bérbeadása elérte legalább a 600 db mennyiséget.

M.2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább az alábbi végzettséggel, képzettséggel rendelkező szakemberekkel:

— 1 fő „ A” kategóriás (erősáramú föld feletti és föld alatti vezetékek, átalakító-és kapcsoló berendezések nagy-, középfeszültségű hálózatoknál) szakterületen nyilvántartásba vett felelős műszaki vezetővel,

— 2 fő FAM vizsgával rendelkező szakemberrel.

Az ajánlati felhívásban szereplő valamennyi pénzügyi és műszaki, szakmai alkalmassági előírás és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól.

2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról.

8/2001. (III. 30.) GM rendelet a Villamosmű Műszaki-Biztonsági Követelményei Szabályzat hatályba léptetéséről.

6/2008. (VI. 18.) KHEM rendelet a villamosenergia-rendszer irányításával, működésével és használatával összefüggő egyes adatszolgáltatásokról.

4/2011. (I. 31.) NFM rendelet a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről.

7/2016. (X. 13.) MEKH rendelet a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak meghatározásának keretszabályairól.

10/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak alkalmazási szabályairól.

15/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak mértékéről.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 14/02/2019
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Ungarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 1 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 14/02/2019
Ortszeit: 17:00
Ort:

EKR rendszer

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Az ajánlatok bontása a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a szerint történik.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1) Az ajánlat elkészítésére vonatkozóan az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet az irányadó. Jelen eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések tekintetében a 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) és végrehajtási rendeleteit kell figyelembe venni.

2) Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az Ajánlattevő Kbt. 66. § (2) (5) (6) bek. alapján tett nyilatkozatát, valamint SZAKMAI AJÁNLATÁT. A szakmai ajánlat hiánypótlása kapcsán felhívjuk a figyelmet a Kbt. 71.§ (8) bekezdés b) pontjára.

3) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

4) Ajánlattevő csatolja az aláírási címpéldányokat vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírási mintákat annak igazolására, hogy az ajánlatot, illetőleg az abban szereplő nyilatkozatokat az Ajánlattevő, az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő képviseletére jogosult személy írta alá.

5) Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) e) pontját nem alkalmazza.

6) Az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében Ajánlatkérő szükség esetén újabb hiánypótlást rendel el.

7) A közbeszerzési eljárásban eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó Kisfalvi István (nyt.00615).

8) A IV.2.6) pontnál 1 hónap 30 napot jelent.

9) Kbt. 65. § (7) bekezdés alapján: Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az EEKD (ESPD) nyilatkozatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65. § (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

10) A Kbt. 54. § (1) bek. alapján az ajánlati biztosíték 1 000 000 Ft, amit az ajánlattevőnek az ajánlati kötöttség beálltáig kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania. Az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell, hogy a biztosítékot az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátotta. Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Készpénz befizetés esetén a befizetés helye: Ürömi Polgármesteri Hivatal. Utalás esetén az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:

11742001-15390280-00000000. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának tényét a pénzügyi, vagy banki, biztosítói bizonylat/nyilatkozat/kötelezvény csatolásával kell igazolni.

11) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdését, és ennek megfelelően az értékelési sorrendben legkedvezőbb és az azt követő ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot.

12) Karakterkorlátok miatt az AF-hoz kapcsolódó további pénzügyi, műszaki-szakmai feltételek /követelmények a KD-ban találhatók.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Ungarn
Telefon: +36 18828592
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.*****

Fordítás: Ha bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az AT felelős magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A fordítás helyessége az AT felelőssége.*****

Értékelés: Az ajánlatkérő az értékelésnél a Kbt. 76. § (1) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arány

Értékelési szempontot alkalmazza. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 1-100. Módszer: valamennyi értékelési szempont esetében a legkedvezőbb ajánlati elem a maximális 100 pontot kapja; a további ajánlati elemek pontértékének meghatározását:

A) az egyenes arányosítás módszerével értékeli Ajánlatkérő a lámpák hatásfoka, és a teljesítési biztosíték szempontnál;

B) a fordított arányosítás módszerével értékeli Ajánlatkérő a megajánlott energiafogyasztás szempontnál, valamint a költség szempontoknál (beruházási költség, bérleti díj és üzemeltetési díj).*****

Szakmai ajánlat kötelező tartalom:

1. A beruházás tételes beárazott költségvetése (lámpatestcsere + bővítés)

2. A megajánlott valamennyi lámpatest részletes műszaki leírása (gyártás helye, típus, hatásfoka (műszaki adatok, környezetvédelmi mutató: Lm/W/lámpa)

3. Megajánlott lámpatestek egyenértékűségének igazolása, bemutatása

4. A lámpatestek CE tanúsítványa

5. Szolgáltatói engedély.*****

A szerződés pontjaival jelölve: 1.4.3. A jelen szerződés értéke = a szerződés 5. pontjában meghatározott bérleti díj és a szerződés 8.6. pontjában meghatározott üzemeltetési díj 180 hónapra számított összege. Az üzemeltetési díj tartalmazza a felmerülő RHD díjakat is. Ezeken felül a Vállalkozó semmilyen további költséget nem érvényesíthet az Önkormányzattal szemben. *** 6.1. és 8.7.1. Az Önkormányzat átutalással teljesíti az ellenszolgáltatást, a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. §. előírásai szerint. *** 9.1.1. Teljesítési biztosíték értékelési szempont. 9.5. A garantált beépített teljesítménycsökkenés elmaradása esetén a kötbér éves mértéke = éves bérleti díj – (éves bérleti díj * beépített tényleges teljesítmény-megtakarítás kW/ tervekben szereplő beépített teljesítmény-megtakarítás kW). *** 9.7. Üzemeltetésre vonatkozó kötelezettségek késedelmes teljesítése esetén az üzemeltetési díj 5 %-a a kötbér. *** 9.9. A Vállalkozó a korszerűsítésre vonatkozó kötelezettségek késedelmes teljesítése esetén a teljes futamidőre vetített Bérleti díj 5 %-ának megfelelő kötbér megfizetésére köteles. A késedelmi kötbér maximum a teljes futamidőre vetített bérleti díj 10 %-a lehet. *** 9.11. Ha a korszerűsítés meghiúsul, a meghiúsulási kötbér a teljes futamidőre számított nettó bérleti díj 20 %-a. *** 9.12. Ha az üzemeltetés meghiúsul, a meghiúsulási kötbér a teljes futamidőre számított nettó üzemeltetési díj 20 %-a.*** 9.13. Jótállás: Nyertes Ajánlattevő a LED lámpatestekre és beépített anyagokra, valamint a szerelésre 10 év (120 hónap) garanciát vállal. A jótállás kezdő napja a teljes korszerűsítés befejezése, ami az eredményes műszaki átadás-átvétel időpontja.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Ungarn
Telefon: +36 18828592
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
09/01/2019