Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Jetzt registrieren: 4. Workshop für Weiterverwender von TED-Daten am 14. Dezember 2023

Lieferungen - 139201-2022

16/03/2022    S53

Ungarn-Debrecen: Server

2022/S 053-139201

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: OPUS TITÁSZ Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nationale Identifikationsnummer: 10750036209
Postanschrift: Kossuth Utca 41.
Ort: Debrecen
NUTS-Code: HU321 Hajdú-Bihar
Postleitzahl: 4024
Land: Ungarn
Kontaktstelle(n): Maul-Pellei Edina
E-Mail: edina.brigitta.maul-pellei@opus-titasz.hu
Telefon: +36 303866895
Fax: +36 52411221
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.opustitasz.hu
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000317922022/reszletek
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000317922022/reszletek
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.6)Haupttätigkeit(en)
Strom

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Szerverek beszerzése

Referenznummer der Bekanntmachung: EKR000317922022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
48820000 Server
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Szerverek beszerzése az OPUS TITÁSZ Zrt. részére.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
48820000 Server
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU321 Hajdú-Bihar
Hauptort der Ausführung:

4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u 184.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Az ajánlatkérés összesen 8 db szerverre + 2 db opcionális szerverre vonatkozik, 4 konfigurációra kérünk ajánlatot

- 1 db szerver - 2x40 core Platinum Intel CPU, 2 Tbyte DRAM, 4 Tbyte PMEM (opcionális)

- 4 db szerver - 2x32 core Platinum Intel CPU, 1 Tbyte DRAM, 2 Tbyte PMEM

- 4 db szerver - 2x24 core Intel Gold CPU, 512 Gbyte DRAM, 1 Tbyte PMEM

- 1 db szerver - 2x16 core Intel Gold CPU, 512 Gbyte DRAM, 1 Tbyte PMEM (opcionális)

A részletes, specifikált konfiguráció és ajánlatkérésre vonatkozó minta a mellékletben található.

Ha a szerver üzemszerű, megfelelő működéséhez a felsoroltakon kívül további alkatrészek is szükségesek, akkor azt az ajánlatban szerepeltetni és szállítani kell.

Az árajánlatnak tételesen, termékkódokkal, alkatrész és szolgáltatás szinten kell tartalmaznia az árakat az árajánlat mintának megfelelően.

A megajánlott konfigurációknak azonos gyártótól kell származniuk!

Elvárt garantált hibaelhárítási szolgáltatások:

A hiba elhárítását a gyártónak a riasztástól számított 24 órán belül kell elvégezni

o 7/24 bejelentési és call home funkció

o 24 óra alatt garantált hibaelhárítás,

o garancia időtartama: 5 év

A gyártói garancia szolgáltatásnak a gyártó termék azonosítóval ellátott szolgáltatása legyen.

Az Ajánlatkérő jelenleg a Lenovo Xclarity szerver management rendszerét használja. Más gyártó management rendszerének bevezetése új management rendszerrel kapcsolatos szakmai kompetenciák kiépítését teszi szükségessé. A napi üzemeltetés során 2 vagy több gyártó management rendszerének üzemeltetése, pl. különböző gyártók által kiadott frissítések kezelése többlet humánerőforrást és költségráfordítást igényel és olyan kompatibilitási problémákat vethet fel, amely Ajánlatkérő, mint közszolgáltató üzembiztonságát veszélyeztetheti. Ennek kockázatát és költségét az Ajánlatkérő az értékelés során a felhívás II.2.5.) pontjában foglalt minőségi szempont szerint figyelembe veszi.

Ajánlatkérő által alkalmazni kívánt Linux / HANA alapú SAP rendszerek esetében az optimális és kiszámítható működésének biztosításához az Intel architektúrájú konfigurációk beszerzése szükséges a gyártói tájékoztatások és ajánlások alapján Pl. a SAP honlapján elérhető „minta” konfigurációk között (Certified and Supported SAP HANA® Hardware Directory) csak ilyenek találhatóak, így Ajánlatkérő beszerzési igénye is erre irányul.

A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé teszi a meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra való hivatkozást. A 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) alapján minden ilyen hivatkozás esetén a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is a hivatkozás részeként kell érteni.

*A konfigurációk szerinti helyettesítő termék szerepeltetése esetén a termék pontos megnevezése szükséges.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Ajánlatkérő meglevő Lenovo Xclarity management rendszereivel való teljes - többlet humánerőforrás és költségráfordítás nélküli - kompatibilitás (igen/nem) / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 80
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 9
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Ajánlatkérő fenntartja a jogot egy-egy darab opcionális konfiguráció lehívására a szerződés mindkét fél általi aláírást követő 9 hónapon belül:

- 1 db szerver - 2x40 core Platinum Intel CPU, 2 Tbyte DRAM, 4 Tbyte PMEM (opcionális)

- 1 db szerver - 2x16 core Intel Gold CPU, 512 Gbyte DRAM, 1 Tbyte PMEM (opcionális)

A szállítási határidő a lehívást követő 120 naptári nap.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

A felhívás II.2.5) Értékelési szempontok pontjához:

Ajánlatkérő meglevő Lenovo Xclarity management rendszerei, amelyek mindegyikével való kompatibilitás szükséges az értékelési részszempontnak történő megfeleléshez: Xclarity Administrator, XClarity Controller Advanced, XClarity Controller Enterprise, XClarity Integrators támogatása (VMware vCenter or Microsoft System Center).

Az ajánlati ár esetében a Nettó ajánlati ár mindösszesen (HUF) (alap+opcionális mennyiség) érték kerül értékelésre. Ajánlatkérő a Nettó ajánlati ár mindösszesen (HUF) értéke alatt az alap- és opcionális mennyiséget együttesen érti!

Értékelés: adható pontszám alsó és felső határa valamennyi értékelési részszempont esetén 0,00-100,00 pont, módszere: 1. ár: fordított arányosítás; 2. minőségi kritérium: pontozás. A Közbeszerzési Dokumentáció tartalmazza az értékelés módszerének részletes leírását.

A felhívás II.2.7) pontjához:

A szerződés teljesítési határideje a szerződés mindkét fél általi aláírásától számított 120 naptári nap. Az opcionális mennyiség tekintetében az Ajánlatkérő a szerződés mindkét fél általi aláírásától számított 9 hónapig élhet a lehívási jogával. Az opcionális mennyiség teljesítési határideje a lehívástól számítandó és szintén 120 naptári nap.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében, továbbá (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll.

Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevőt), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be (Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont).

Igazolási mód:

A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése és a 3. § (3)-(6) bekezdései alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlata benyújtásakor a Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok hatálya alá.

Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok fenn nem állását a Korm. rendelet 1-8. §, 10. § és 12-16. § szerint kell igazolnia.

Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy kapacitást nyújtó más szervezet/személy vonatkozásában csak az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

Az Egységes Európai Dokumentumban a gazdasági szereplő (ajánlattevő, adott esetben kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet/személy) nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn vele szemben, másrészt megadja az eljárásban kért információkat. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell annak megjelölését, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és - szükség esetén - hozzájáruló nyilatkozatot.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64.§-ában foglalt öntisztázás lehetőségére.

A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

A kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Ajánlattevő ajánlatában köteles az M/1. szerinti valamennyi alkalmassági követelménynek való megfelelés teljesülése tekintetében az EEKD-ban foglalt nyilatkozatát benyújtani oly módon, hogy a formanyomtatvány IV. részének „alfa” pontjában nyilatkozatot tesz (Kbt.67. §(1) bek.). Az EEKD a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is benyújtandó a Kbt.67.§(3) bek., Korm.rend. 3.§(3) bek. szerint.

Az M/1. alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó ajánlati felhívásban előírt igazolásokat az ajánlatkérő 69.§(4) bek. szerinti felhívására kell csatolni az alábbiak szerint:

M/1. alkalmassági követelmény igazolása:

A jelen eljárást megindító felhívás EU Hivatalos Lapjának történő feladása napjától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) teljesített közbeszerzés tárgya szerinti legjelentősebb szerződéseinek, szállításainak ismertetése (321/2015.(X.30.) Korm.rend. 21.§(1)bek. a)pont) és annak igazolása (321/2015.(X.30.) Korm.rend. 22.§(1)bek. a) vagy b) pontja szerint).

A nyilatkozatban/igazolásban meg kell adni az M/1. pontban előírt alkalmassági követelményre vonatkozóan:

- szállítás tárgya, olyan részletezettséggel, hogy abból az alkalmassági követelménynek való megfelelés, azaz a közbeszerzés tárgyával megegyező szállítási szolgáltatás megállapítható legyen;

- a szállítás mennyisége (db) (konzorciumi/alvállalkozói teljesítés esetén a saját teljesítés értéke);

-teljesítés ideje: kezdő és befejező időpontja (év,hó,nap részletezettséggel);

-szerződést kötő másik fél megnevezése és címe;

- referencia igazolást kiállító személy neve, beosztása és elérhetősége;

-nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A Kbt.69.§ (11a) bek. fennállása esetén az Ajánlatkérő Kbt.69.§(4)bek. szerinti felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozzon arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során (Kbt.69.§(11a)bek.). Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7), (11), (12) bekezdéseiben, és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24.§ (1) bekezdésében foglaltakra.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

M/1. Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben rendelkezik az eljárást megindító felhívás EU Hivatalos Lapjának történő feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) legalább öt darab, a közbeszerzés tárgyára vonatkozó eszköz tekintetében befejezett, szerződésszerűen teljesített szállítási referenciával.

Közbeszerzés tárgya szerinti referenciának minősül: Intel architektúrájú szerver hardverek szállítása és üzembe helyezése.

A bemutatott referenciák esetében a szerződés megkezdésének kezdő időpontja egyik esetben sem lehet korábbi, mint az eljárást megindító felhívás EU Hivatalos Lapjának történő feladásától visszafelé számított 6 év (72 hónap), azonban a teljesítés időpontjának a 3 évbe (36 hónap) bele kell esnie.

III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

Ajánlatkérő késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbért ír elő a szerződéstervezetben rögzített feltételek szerint.

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:

Nyertes Ajánlattevő a teljesítésigazolás kiállítását követően nyújthat be számlát. Fizetési határidő a számla kézhezvételétől számított 60 nap, kifizetés átutalással történik. Az ellenszolgáltatás kifizetésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések: Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés; Kbt. 135. (1), (6) bekezdés. Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme a forint (HUF). Az Ajánlatkérő előleget nem biztosít. A részletes szabályokat a Szerződéstervezet ismerteti.

III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

Ajánlatkérő nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wird durchgeführt
Zusätzliche Angaben zur elektronischen Auktion:

Az árlejtés a nettó ajánlati ár mindösszesen értéket (HUF) érinti. Az elektronikus árlejtés részletes szabályait a Kiegészítő Dokumentáció tartalmazza.

IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 12/04/2022
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Ungarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 1 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 12/04/2022
Ortszeit: 12:00
Ort:
Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

A Kbt. 68. §, valamint a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 15. § szerint.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Aufträge werden elektronisch erteilt
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

A Műszaki leírásban meghatározott funkciók nem megoszthatóak, továbbá, nem definiálhatóak olyan strukturális pontok a teljesítés vonatkozásában, melyek a részajánlattétel biztosítását indokolnák.

1.) Az ajánlatot kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren (www.ekr.gov.hu) keresztül kell és lehet benyújtani, az EKR használatához az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges. Mindennemű, az AK és a gazdasági szereplők közötti kommunikáció kizárólag az EKR rendszerben bonyolítható, az erre létrehozott „Kommunikáció” felületen. Az AK által létrehozott dokumentumokkal kapcsolatban az EKR rendszer kizárólag a regisztrált elérhetőség(ek)re fogja küldeni az értesítést.

2.) AK a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését nem alkalmazza a bírálat során.

3.) AK az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozatot benyújtó személy képviseleti jogának és a közös ajánlattevőkre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét a Kbt. 41/A. § (4)-(5) bek, Kbt. 35. §(2a) bek, Kbt. 65. § (12) bek. alapján vizsgálja.

4.) Az értékelés alapja a nettó ajánlati ár mindösszesen (HUF) az alap- és opcionális mennyiségre együttesen, amelyet magyar forintban kell megadni, és a Ffelolvasólapon fel kell tüntetni. Ajánlattevőnek cégszerűen aláírt .pdf formátumban, valamint szerkeszthető .xls vagy .xlsx formátumban be kell nyújtania a Dokumentációban rendelkezésre bocsátott Összesítő ártáblázatot, beárazva, valamint konfigurációs ártáblázatokat beárazva. Az ártáblázat be nem nyújtása az ajánlat Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja szerinti érvénytelenségét eredményezi.

5.) A Kbt. 41/B. § (2) bekezdés alapján a benyújtandó elektronikus dokumentumokkal kapcsolatos részletes műszaki, tartalmi és formai követelményeket a Közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

6.) Ajánlattevőnek ajánlatában - az EEKD II fejezet „C” pontjában tett nyilatkozattal összhangban - a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtania (EKR rendszerben az erre szolgáló űrlap kitöltésével).

7.) Ajánlatkérő előírja, hogy ajánlattevő - az EEKD II fejezet „D” pontjában tett nyilatkozattal összhangban - nyújtsa be Kbt. 66. § (6) bekezdésének a) - b) pontjai alapján tett nyilatkozatát (EKR rendszerben az erre szolgáló űrlap kitöltésével).

8.) AK az alkalmasság feltételeit és igazolását a III.1.2-3) pont vonatkozásában a Kr. 28. § (3) bek.-hez képest szigorúbban állapítja meg.

9.) AK a IV.2.6) pont esetében 1 hónap alatt 30 napot ért.

10.) Az eljárás nyelve a magyar. Ha az ajánlatban valamely dokumentum nem magyar nyelven került csatolásra, úgy azt az AT magyar nyelvű fordításban is köteles benyújtani. AK AT általi fordítást elfogadja.

11.) A részajánlattétel kizárásának indokolása: Ajánlatkérő megvizsgálta, és megállapította, hogy a beszerzés tárgyának jellege nem teszi lehetővé a részajánlattételt. A részajánlattétel a beszerzés ellenértékének jelentős növekedését okozná, és negatívan hatna a beszerzés megvalósítására, tehát a részajánlattétel gazdasági, műszaki, minőségi és a szerződés teljesítésével kapcsolatos más szempontokat figyelembe véve észszerűtlen.

13.) AK nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását sem közös AT, sem önálló AT vonatkozásában.

14.) FAKSZ: dr. Pető Koppány (01005)

15.) AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.

16.) A Kbt. 71. §-a alapján a hiánypótlás teljes körben biztosított, figyelembe véve a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (2) és (3) bekezdéseit. A Kbt. 71. § (6) esetén (korábban nem szereplő gazdasági szereplő bevonása) ajánlatkérő teljes körű hiánypótlási lehetőséget biztosít.

17.) Irányadó Jog: Ajánlati Felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és végrehajtási rend. előírásai.

18.) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az Ajánlattevő/Közös ajánlattevők az ajánlathoz köteles(ek) csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak beérkezéséről szóló, cégbíróság által megküldött igazolást. Az ajánlathoz a nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell. (EKR rendszerben az erre szolgáló űrlap kitöltésével).

19.) Az ajánlathoz csatolni kell a jelen eljárásban az Ajánlattevő/Közös ajánlattevők és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában aláíró cégjegyzésre jogosult személyek aláírási címpéldányát vagy aláírás-mintáját a 2006. évi V. törvény 9.§ (1)-(3a) bekezdéseire figyelemmel. Amennyiben Ajánlattevő elektronikus aláírást alkalmaz, a cégkivonatnak vagy az aláírási címpéldánynak/aláírás-mintának tartalmaznia kell a képviseletre jogosult(ak) elektronikus aláírói tanúsítvány sorozatszámát vagy széria számát. Meghatalmazás esetén kérjük csatolni a meghatalmazó aláírási címpéldányát vagy aláírás-mintáját.

20.) Kiegészítő tájékoztatás a Kbt. 56. § alapján a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.

21.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az EKR-ben megadott űrlapokon, a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatot, továbbá a Kbt. 66. § (5) bekezdés szerinti felolvasólapot a megfelelő cellák kitöltésével, amelynek tartalmaznia kell a Kbt. 68. § (4) bekezdésében meghatározott információkat.

A További információk folytatását a VI.4.3. pont tartalmazza.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

A Kbt. 148. § foglaltak szerint.

A VI.3. További információk folytatása:

22.) Ajánlattevőnek az ajánlatban be kell nyújtani a megajánlott eszközökre vonatkozó tételes, részletes alkatrészlistát.

Ajánlattevőnek továbbá csatolnia kell különösen az alábbiakat:

- Ajánlattevői nyilatkozatát a megajánlott eszközökről (Dokumentáció 1. sz. melléklet)

- A 24 órás garantált hibaelhárításra vonatkozó, a gyártó magyarországi képviselete által kiadott Gyártói kötelezettségvállalás

- A megajánlott eszközök szállítására feljogosító gyártói együttműködési nyilatkozat

- Gyártói termékleírás

A beszerzendő áru gyártói termékleírása leírása tartalmazza a megajánlott terméknek és tartozékainak a közbeszerzési dokumentumokban foglalt szakmai minimálkövetelményeknek való megfelelőséget igazoló leírását, pontos gyártóját, típusát, cikkszámát/termékkódját! Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a termékleírás hitelességét - nem megfelelőség gyanúja esetén - Ajánlatkérő felhívására gyártói hiteles nyilatkozattal igazolni kell. Ajánlatkérő gyártói termékleírás alatt az adott termék közvetlen gyártója vagy nem EU illetőségű gyártó esetén EU illetőségű képviselete által kiadott, a termék funkcionális és műszaki paramétereit összefoglaló dokumentum értendő.

Az ajánlattevőnek a specifikációnak és a garanciális követelményeknek történő megfelelést a gyártói portálon lévő dokumentációra történő hivatkozással vagy papíralapon benyújtott gyártói termékleírással, az adott követelmény esetében a gyártói dokumentumon belüli pontos feltalálási hely megjelölésével beazonosíthatóan (például fejezet, oldalszám, bekezdés) kell bemutatnia.

Amennyiben ajánlattevő az Ajánlatkérő meglevő Lenovo Xclarity management rendszereivel való teljes - többlet humánerőforrás és költségráfordítás nélküli - kompatibilitás minőségi értékelési részszempontra IGEN megajánlást tesz, úgy a termékleírásnak az értékelési részszempontnak történő megfelelést alá kell támasztania!

Ajánlatkérő az értékelési szempontnak történő megfelelést a benyújtott termékleírás alapján ellenőrzi!

Ajánlatkérő meglevő Lenovo Xclarity management rendszerei, amelyek mindegyikével való kompatibilitás szükséges az értékelési részszempontnak történő megfeleléshez: Xclarity Administrator, XClarity Controller Advanced, XClarity Controller Enterprise, XClarity Integrators támogatása (VMware vCenter or Microsoft System Center).

23.) Ajánlatkérő kéri a SAP HANA certification dokumentumának benyújtását az ajánlat részeként az operációs rendszerrel való kompatibilitás igazolására.

24.) A IV.2.6) pontban foglalt időtartam 30 naptári nap.

25.) Az eljárás további feltételeit a Dokumentáció és a szerződéstervezet tartalmazza.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/03/2022