Lieferungen - 13952-2019

11/01/2019    S8    - - Lieferungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

die Slowakei-Topoľčany: OP-Ausrüstung und OP-Instrumente

2019/S 008-013952

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.
46458581
Pavlovova 17
Topoľčany
955 20
Slowakei
Kontaktstelle(n): Poverená osoba verejného obstarávateľa
Telefon: +421 918600969
E-Mail: vo2@svetzdravia.com
NUTS-Code: SK023

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.procare.sk/nemocnica/svet-zdravia-nemocnica-topolcany-s/

Adresse des Beschafferprofils: http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/19650

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Osoba podľa § 8 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Vybavenie operačných sál

Referenznummer der Bekanntmachung: SZ_TO_VOS
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33162000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmetom zákazky je dodávka nových nerepasovaných medicínskych zariadení potrebných pre vybavenie operačných sál pre komplexné zabezpečenie zdravotnej starostlivosti, vrátane záruky na 24 mesiacov, ich dopravy na miesto dodania, montáže a inštalácie na miesto dodania, vykonania skúšok/ skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky, prvého zaškolenia obsluhy. Predmet zákazky je rozdelený na 4 časti:

— časť č. 1: Elektrochirurgická jednotka

— časť č. 2: Sterilizátory

— časť č. 3: Operačné stoly s príslušenstvom

— časť č. 4: Operačné lampy

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Elektrochirurgická jednotka

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33161000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK023
Hauptort der Ausführung:

Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s., Pavlovova 17, 955 20 Topoľčany, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Predmetom tejto časti predmetu zákazky je dodanie nového nerepasovaného medicínskeho vybavenia operačných sál a to elektrochirurgickej jednotky s príslušenstvom. Dodanie zahŕňa 6 ks elektrochirurgickej jednotky ako základného medicínskeho zariadenia potrebného na rezanie a zastavenie krvácania pri operačných výkonoch. Predmetom tejto časti zákazky je dodanie uvedených zariadení vrátane záruky na 24 mesiacov, dopravy na miesto dodania, montáže a inštalácie na mieste dodania, vykonania skúšok/skúšobnej prevádzky a uvedenie zariadení do prevádzky, prvého zaškolenia obsluhy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Integrovaný regionálny operačný program (IROP), kód výzvy: IROP-PO2-SC213- 2017-25

II.2.14)Zusätzliche Angaben

IROP, Prioritná os č. 2: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, Špecifický cieľ 2.1.3: Modernizovať infraštruktúru ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť, za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Sterilizátory

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33191100
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK023
Hauptort der Ausführung:

Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s., Pavlovova 17, 955 20 Topoľčany, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Predmetom tejto časti predmetu zákazky dodanie nových nerepasovaných špeciálnych medicínskych sterilizátorov potrebných pre zabezpečenie zdravotnej starostlivosti na príslušných oddeleniach operačných sál. Dodanie zahŕňa 2 ks sterilizátorov parných prekladových a 1 ks jednodverového parného sterilizátora, určených na sterilizáciu zdravotníckych prostriedkov, spĺňajúcich príslušné smernice a normy pre triedu zdravotníckych prostriedkov - sterilizácia balených a nebalených nástrojov, pevných, poréznych, plastových, gumových materiálov a skla. Predmetom tejto časti zákazky je dodanie uvedených zariadení vrátane záruky na 24 mesiacov, dopravy na miesto dodania, montáže a inštalácie na mieste dodania, vykonania skúšok/skúšobnej prevádzky a uvedenie zariadení do prevádzky, prvého zaškolenia obsluhy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Integrovaný regionálny operačný program (IROP), kód výzvy: IROP-PO2-SC213-2017-25

II.2.14)Zusätzliche Angaben

IROP, Prioritná os č. 2: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, Špecifický cieľ 2.1.3: Modernizovať infraštruktúru ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť, za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Operačné stoly s príslušenstvom

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33192230
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK023
Hauptort der Ausführung:

Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s., Pavlovova 17, 955 20 Topoľčany, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Predmetom tejto časti predmetu zákazky je dodanie nového nerepasovaného medicínskeho vybavenia operačných sál pozostávajúcich zo špeciálnych operačných stolov. Dodanie zahŕňa 2 ks operačného stola mobilného OUCH, 1 ks operačného stola mobilného bez vymeniteľnej dosky na chirurgickú operačnú sálu a 2 ks operačných stolov gynekologických. Predmetom tejto časti zákazky je dodanie uvedených zariadení vrátane záruky na 24 mesiacov, dopravy na miesto dodania, montáže a inštalácie na mieste dodania, vykonania skúšok/skúšobnej prevádzky a uvedenie zariadení do prevádzky, prvého zaškolenia obsluhy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Integrovaný regionálny operačný program (IROP), kód výzvy: IROP-PO2-SC213-2017-25

II.2.14)Zusätzliche Angaben

IROP, Prioritná os č. 2: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, Špecifický cieľ 2.1.3: Modernizovať infraštruktúru ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť, za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Operačné lampy

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33167000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK023
Hauptort der Ausführung:

Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s., Pavlovova 17, 955 20 Topoľčany, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Predmetom tejto časti predmetu zákazky je dodanie nového nerepasovaného medicínskeho vybavenia operačných sál pozostávajúcich zo špeciálnych operačných lámp. Dodanie zahŕňa 6 ks stropnej operačnej lampy pre účely výkonu operačného zákroku s vysokým výkonom a meniteľnou farebnou teplotou, zloženého z hlavného a satelitného svietidla s kamerou v hlavnom svietidle. Predmetom tejto časti zákazky je dodanie uvedených zariadení vrátane záruky na 24 mesiacov, dopravy na miesto dodania, montáže a inštalácie na mieste dodania, vykonania skúšok/skúšobnej prevádzky a uvedenie zariadení do prevádzky, prvého zaškolenia obsluhy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Integrovaný regionálny operačný program (IROP), kód výzvy: IROP-PO2-SC213-2017-25

II.2.14)Zusätzliche Angaben

IROP, Prioritná os č. 2: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, Špecifický cieľ 2.1.3: Modernizovať infraštruktúru ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť, za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 197-444935
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

V súlade s §57 ods. 2 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní (ďalej len ZVO) Vás informujeme o zrušení použitého postupu zadávania zákazky pre všetky časti uvedenej zákazky.

Odôvodnenie:

Vzhľadom k tomu, že počas priebehu súťaže verejný obstarávateľ identifikoval nepresnosti v poskytnutých technických špecifikáciách, ktoré by mohli mať za následok nenaplnenie základných požiadaviek na požadované prístroje rozhodol sa verejný obstarávateľ predmetnú zákazku pre všetky časti zrušiť.

Verejný obstarávateľ po prepracovaní technických špecifikácií vyhlási nové verejné obstarávanie formou verejnej súťaže.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
08/01/2019