Lieferungen - 141622-2023

08/03/2023    S48

Sverige-Säffle: Bärbara datorer

2023/S 048-141622

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Varor

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2023/S 025-073077)

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: SÄFFLE KOMMUN
Nationellt registreringsnummer: 212000-1900
Postadress: Stadshuset, Kommunledningskontoret
Ort: SÄFFLE
Nuts-kod: SE Sverige
Postnummer: 661 80
Land: Sverige
E-post: Antwan.Harraka@saffle.se
Telefon: +46 533681660
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.saffle.se

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Bärbara elev-datorer med tjänster 2023

Referensnummer: KS-2023-19
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
30213100 Bärbara datorer
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Säffle kommun upphandlar bärbara elev-datorer. Upphandlingen avser resultera i avtal med en leverantör för hela vårt behov av bärbara elev- och lärardatorer, med tillbehör och tjänster.

De två konfigurationerna som efterfrågas datorer med operativsystemet Google Chrome OS, kommer att vara budget-alternativ till de redan upphandlade bärbara datorer, och ska ingå i basen bland bärbara datorer i Säffle kommun under avtalsperioden, först och främst inom skola, men kan även användas inom begränsade områden inom kommunen.

Säffle kommun är långt framme när det gäller att utveckla det digitala pedagogiska innehållet och den digitala didaktiken i undervisningen.

Ett av de viktigaste skälen till att satsa på digitalisering i skolan är att förbereda eleverna för ett alltmer digitaliserat samhälle. Vi ser därför att anbudsgivare har ett stort och brett kunnande inom området.

 

Säfflebostäder AB och Säffle kommunikation AB inräknas i Säffle kommun.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
03/03/2023
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2023/S 025-073077

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: II.1.4
Plats där texten ska ändras: Kort beskrivning
I stället för:

Säffle kommun upphandlar bärbara elev-datorer. Upphandlingen avser resultera i avtal med en leverantör för hela vårt behov av bärbara elev- och lärardatorer, med tillbehör och tjänster.

De två konfigurationerna som efterfrågas datorer med operativsystemet Google Chrome OS, kommer att vara budget-alternativ till de redan upphandlade bärbara datorer, och ska ingå i basen bland bärbara datorer i Säffle kommun under avtalsperioden, först och främst inom skola, men kan även användas inom begränsade områden inom kommunen.

Säffle kommun är långt framme när det gäller att utveckla det digitala pedagogiska innehållet och den digitala didaktiken i undervisningen.

Ett av de viktigaste skälen till att satsa på digitalisering i skolan är att förbereda eleverna för ett alltmer digitaliserat samhälle. Vi ser därför att anbudsgivare har ett stort och brett kunnande inom området.

 

Säfflebostäder AB och Säffle kommunikation AB inräknas i Säffle kommun.

Ska det stå:

Säffle kommun upphandlar bärbara elev-datorer. Upphandlingen avser resultera i avtal med en leverantör för hela vårt behov av bärbara elev- och lärardatorer,

med tillbehör och tjänster.

De konfigurationer som efterfrågas är datorer med operativsystemet Google Chrome OS, för en period av 24 månader, med förlängningsoption på ytterligare 12+12 månader. 

 

De två konfigurationerna som efterfrågas kommer att vara budget-alternativ till de redan upphandlade bärbara datorer, och ska ingå i basen bland bärbara datorer i Säffle kommun under avtalsperioden, först och främst inom skola, men kan även användas inom begränsade områden inom kommunen.

Säffle kommun är långt framme när det gäller att utveckla det digitala pedagogiska innehållet och den digitala didaktiken i undervisningen.

Ett av de viktigaste skälen till att satsa på digitalisering i skolan är att förbereda eleverna för ett alltmer digitaliserat samhälle. Vi ser därför att anbudsgivare har ett stort och brett kunnande inom området.

 

Säfflebostäder AB och Säffle kommunikation AB inräknas i Säffle kommun.

Avsnitt nummer: II.2.11
Plats där texten ska ändras: Beskriv optionen
I stället för:

Tillbehör

Ska det stå:
Avsnitt nummer: IV.2.2
Plats där texten ska ändras: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
I stället för:
Datum: 06/03/2023
Ska det stå:
Datum: 16/03/2023
Avsnitt nummer: IV.2.6
Plats där texten ska ändras: Anbud ska vara giltigt till
I stället för:
Datum: 04/06/2023
Ska det stå:
Datum: 14/06/2023
Avsnitt nummer: IV.2.7
Plats där texten ska ändras: Anbudsöppning
I stället för:
Datum: 07/03/2023
Lokal tid: 00:00
Ska det stå:
Datum: 17/03/2023
Lokal tid: 00:00
VII.2)Övriga upplysningar: