Lieferungen - 14179-2019

11/01/2019    S8    - - Lieferungen - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

Polen-Lublin: Medizinische Geräte

2019/S 008-014179

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2018/S 235-536741)

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie
ul. Staszica 16
Lublin
20-081
Polen
Kontaktstelle(n): Paulina Osetek
Telefon: +48 815344610
E-Mail: posetek@spsk1.lublin.pl
NUTS-Code: PL

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.spsk1.lublin.pl/

Adresse des Beschafferprofils: https://portal.smartpzp.pl/spsk1

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zakup aparatury w ramach Projektu dofinansowania nr POIS.09.02.00-00-0041/16 pn. „Poprawa jakości leczenia chorób nowotworowych”

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33100000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiot zamówienia stanowi czternaście zadań - ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.

W przypadku gdy w dokumentacji zostały wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy produktów, normy - Zamawiający dopuszcza oferowanie rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych równych lub wyższych od określonych w dokumentacji.

Zamawiający wymaga wskazania w załączniku nr 1A – 14M do SIWZ w kolumnie „równoważne” pozycji, w których zastosowano rozwiązania równoważne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w stosunku do produktów opisywanych przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w ofercie, w sposób nie budzący wątpliwości, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
09/01/2019
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 235-536741

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Anstatt:
Tag: 14/01/2019
Ortszeit: 10:15
muss es heißen:
Tag: 30/01/2019
Ortszeit: 10:15
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Anstatt:
Tag: 14/01/2019
Ortszeit: 10:30
muss es heißen:
Tag: 30/01/2019
Ortszeit: 10:30
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: