Lieferungen - 14239-2019

11/01/2019    S8    - - Lieferungen - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

Polen-Katowice: Steuer- und Überwachungs-, Sicherheits- oder Signaleinrichtungen für den Straßenverkehr

2019/S 008-014239

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2018/S 108-245656)

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Miasto Katowice
ul. Młyńska 4
Katowice
40-098
Polen
Kontaktstelle(n): Dominika Kania
E-Mail: in@katowice.eu
NUTS-Code: PL22A

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.katowice.eu

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Katowicki Inteligentny System Zarządzania Transportem”

Referenznummer der Bekanntmachung: BZP.271.1.112.2018
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34996000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Zamówienie polega na zaprojektowaniu, wdrożeniu oraz utrzymaniu Katowickiego Inteligentnego Systemu Zarządzania Transportem w obszarze całego miasta Katowice. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają pkt 11 SIWZ, projekt umowy (zał. nr 3 do SIWZ), formularz cenowy (zał. nr 1a do oferty), szczegółowe warunki techniczne, PFU wraz z załącznikami oraz erratą. Wymagania dot. zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podst. umowy o pracę osób - art. 29 ust. 3a Pzp - zamawiający uzna warunek za spełniony gdy wykonawca złoży oświadczenie zgodne z opisem w pkt 11.6 SIWZ. Wymagania dotyczące projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników (o których mowa w art. 29 ust. 5 i 6 ustawy) wynikają z niżej wymienionego aktu prawa Unii Europejskiej Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych - Tekst Konwencji opublikowany został w Dz.U. z dnia 25.10.2012 r., poz. 1169. Projektowanie winno być zgodne z ww. aktem prawa Unii Europejskiej.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
09/01/2019
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 108-245656

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 18/01/2019
Ortszeit: 08:30
muss es heißen:
Tag: 30/01/2019
Ortszeit: 08:30
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Anstatt:

Oferta musi zachować ważność do: 17/04/2019

muss es heißen:

Oferta musi zachować ważność do: 29/04/2019

Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 18/01/2019
Ortszeit: 09:00
muss es heißen:
Tag: 30/01/2019
Ortszeit: 09:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: