Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten.

Lieferungen - 142497-2021

22/03/2021    S56

Polen-Jastrzębie-Zdrój: Schrämmaschinen für Kohle oder Stein

2021/S 056-142497

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2021/S 045-113740)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju, Zakład Wsparcia Produkcji
Postanschrift: Towarowa 1
Ort: Jastrzębie-Zdrój
NUTS-Code: PL227 Rybnicki
Postleitzahl: 44-330
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Norbert Ceglarek
E-Mail: przetargi@zwp.jsw.pl
Telefon: +48 327564944
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.jsw.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://www.jsw.pl/dla-kontrahentow/przetargi/

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Najem ośmiu nowych kombajnów chodnikowych o możliwości urabiania skał o twardości min. 90 MPa wraz z niezbędnym wyposażeniem dla potrzeb JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka”

Referenznummer der Bekanntmachung: 10/P/21
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
43122000 Schrämmaschinen für Kohle oder Stein
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Najem ośmiu nowych kombajnów chodnikowych o możliwości urabiania skał o twardości min. 90 MPa wraz z niezbędnym wyposażeniem dla potrzeb JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka”.

Szczegółowy opis zamówienia zawiera Specyfikacja techniczna stanowiąca załącznik do SWZ.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/03/2021
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2021/S 045-113740

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: III.2.2
Anstatt:

Termin dostawy przedmiotu zamówienia:

— urządzenie nr I – Ruch „Zofiówka” – do 4 tygodni od daty zawarcia umowy,

— urządzenie nr II – Ruch „Borynia” – do 12 tygodni od daty zawarcia umowy,

— urządzenie nr III – Ruch „Zofiówka” – do 21 tygodni od daty zawarcia umowy,

— urządzenie nr IV – Ruch „Zofiówka” – do 48 tygodni od daty zawarcia umowy,

— urządzenie nr V – Ruch „Zofiówka” – do 52 tygodni od daty zawarcia umowy,

— urządzenie nr VI – Ruch „Zofiówka” – do 56 tygodni od daty zawarcia umowy,

— urządzenie nr VII – Ruch „Borynia” – do 61 tygodni od daty zawarcia umowy,

— urządzenie nr VIII – Ruch „Zofiówka” – do 69 tygodni od daty zawarcia umowy.

Okres najmu każdego z urządzeń wynosi: 1 080 dni kalendarzowych, w tym soboty i dni ustawowo wolne od pracy od uruchomienia urządzenia w podziemnym wyrobisku zakładu Zamawiającego z wyłączeniem okresów przewidzianych w § 11 ust. 1 wzoru umowy, których nie zalicza się do okresu najmu.

muss es heißen:

Termin dostawy przedmiotu zamówienia:

— urządzenie nr I – Ruch „Zofiówka” – do 8 tygodni od daty zawarcia umowy,

— urządzenie nr II – Ruch „Borynia” – do 12 tygodni od daty zawarcia umowy,

— urządzenie nr III – Ruch „Zofiówka” – do 21 tygodni od daty zawarcia umowy,

— urządzenie nr IV – Ruch „Zofiówka” – do 48 tygodni od daty zawarcia umowy,

— urządzenie nr V – Ruch „Zofiówka” – do 52 tygodni od daty zawarcia umowy,

— urządzenie nr VI – Ruch „Zofiówka” – do 56 tygodni od daty zawarcia umowy,

— urządzenie nr VII – Ruch „Borynia” – do 61 tygodni od daty zawarcia umowy,

— urządzenie nr VIII – Ruch „Zofiówka” – do 69 tygodni od daty zawarcia umowy.

Okres najmu każdego z urządzeń wynosi: 1080 dni kalendarzowych, w tym soboty i dni ustawowo wolne od pracy od uruchomienia urządzenia w podziemnym wyrobisku zakładu zamawiającego z wyłączeniem okresów przewidzianych w § 11 ust. 1 wzoru umowy, których nie zalicza się do okresu najmu.

Abschnitt Nummer: VI.3
Anstatt:

Uruchomienie każdego z urządzeń w podziemnym wyrobisku zakładu górniczego Zamawiającego: JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka” nastąpi na podstawie pozytywnego, protokolarnego odbioru technicznego w podziemnym wyrobisku zamawiającego do 12 tygodni od daty dostawy kompletnego urządzenia do zakładu Zamawiającego.

Termin zwrotu urządzenia Wykonawcy wynosi do 12 tygodni od upływu okresu najmu (daty zakończenia eksploatacji). Zwrotu przedmiotu zamówienia dokonuje się na terenie Zamawiającego, po wcześniejszym uzgodnieniu terminów pomiędzy stronami ze sporządzeniem protokołu zwrotu.

muss es heißen:

Uruchomienie każdego z urządzeń w podziemnym wyrobisku zakładu górniczego zamawiającego: JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka” nastąpi na podstawie pozytywnego, protokolarnego odbioru technicznego do 8 tygodni od daty dostawy kompletnego urządzenia do zakładu zamawiającego.

Termin zwrotu każdego z urządzeń wykonawcy wynosi do 8 tygodni od upływu okresu najmu (daty zakończenia eksploatacji).

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Anstatt:
Tag: 22/03/2021
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 26/03/2021
Ortszeit: 10:00
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Anstatt:
Tag: 19/07/2021
muss es heißen:
Tag: 23/07/2021
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Anstatt:
Tag: 22/03/2021
Ortszeit: 11:00
muss es heißen:
Tag: 26/03/2021
Ortszeit: 11:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: