Bauleistung - 145062-2020

26/03/2020    S61    Bauleistung - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

Polen-Poznań: Straßenbahnarbeiten

2020/S 061-145062

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Bauauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2020/S 038-089081)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.
Postanschrift: pl. Wiosny Ludów 2
Ort: Poznań
NUTS-Code: PL415 Miasto Poznań
Postleitzahl: 61-831
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Artur Pieczykolan, Dawid Kozłowski, Marzena Kaczmarek
E-Mail: zamowienia.publiczne@pim.poznan.pl
Telefon: +48 618842016

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.pim.poznan.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Przebudowa torowisk w ulicach Wierzbięcice i 28 czerwca 1956 roku

Referenznummer der Bekanntmachung: PIM/02/20/ZP12/2014-13
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45234121 Straßenbahnarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa torowisk w ul. Wierzbięcice i 28 czerwca 1956 r.” obejmującego: przebudowę torowiska wraz siecią trakcyjną w ul. Wierzbięcice i 28 czerwca 1956 r. (na odc. od stacji paliw na ul. Wierzbięcice do ul. Krzyżowej/Kilińskiego), przebudowę układu drogowego, modernizację stacji prostownikowej „Pamiątkowa”, przebudowę przystanków, wyposażenie infrastruktury drogowo-torowej w elementy stałej organizacji ruchu i bezpieczeństwa, przebudowę chodników oraz przebudowę i budowę infrastruktury: oświetlenia, kanalizacji deszczowej, wodociągowej, gazowej, elektrycznej i telekomunikacyjnej oraz wycinkę i nasadzenie drzew.

2. Projekt dofinansowywany ze środków UE w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014–2020 ramach działania 6.1 „Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach” (Fundusz Spójności) – nr umowy POIS.06.01.00-00-0036/16-00.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
24/03/2020
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 038-089081

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 01/04/2020
Ortszeit: 11:00
muss es heißen:
Tag: 17/04/2020
Ortszeit: 11:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 01/04/2020
Ortszeit: 14:00
muss es heißen:
Tag: 17/04/2020
Ortszeit: 14:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

Zmiany wprowadzone w treści ogłoszenia wynikają z Wyjaśnień – zmian nr 2 udostępnionych przez Zamawiającego w dniu 24.3.2020 (pismo 1105/PIM/03/20/DK/2014-13 wraz z załącznikami).