Lieferungen - 145279-2020

26/03/2020    S61

Sverige-BORÅS: Sportartiklar och -utrustning

2020/S 061-145279

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Borås kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-1561
Postadress: Kungsgatan 57
Ort: BORÅS
Nuts-kod: SE232 Västra Götalands län
Postnummer: 501 80
Land: Sverige
Kontaktperson: Madeleine Björkman
E-post: madeleine.bjorkman@boras.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.boras.se
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Idrottsmaterial

Referensnummer: 2019-00038IN
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
37400000 Sportartiklar och -utrustning
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Ramavtalet omfattar idrottsmaterial för kommunens verksamheter, främst skolor och idrottsanläggningar, för både inomhus- och utomhusbruk.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 10 000 000.00 SEK
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
37410000 Utrustning till utomhusidrott
37420000 Gymnastikutrustning
37440000 Träningsutrustning
37450000 Utrustning för sporter på plan eller bana
37452000 Utrustning för racketsporter och sporter på plan
37453000 Utrustning för löpsporter
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE232 Västra Götalands län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Ramavtalet omfattar idrottsmaterial för kommunens verksamheter, främst skolor och idrottsanläggningar, för både inomhus- och utomhusbruk.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 216-529424
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
14/01/2020
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 5
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Rantzows Sport Aktiebolag
Nationellt registreringsnummer: 556184-1395
Postadress: Fritjofs väg
Ort: HJÄRNARP
Nuts-kod: SE232 Västra Götalands län
Postnummer: 266 75
Land: Sverige
E-post: anders.bohman@unisport.com
Internetadress: http://www.rantzows.com
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 10 000 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Jönköping
Ort: Jönköping
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
24/03/2020