Lieferungen - 145378-2020

26/03/2020    S61

Bulgarien-Dobrich: Laborreagenzien

2020/S 061-145378

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: „Mnogoprofilna bolnitsa za aktivno lechenie — Dobrich“ AD
Nationale Identifikationsnummer: 124141302
Postanschrift: ul. „Panayot Hitov“ No. 24
Ort: Dobrich
NUTS-Code: BG332 Добрич
Postleitzahl: 9300
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): Petya Evgenieva
E-Mail: oblb@bergon.net
Telefon: +359 58601096
Fax: +359 58600414

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.mbal-dobrich.com

Adresse des Beschafferprofils: http://zop.mbal-dobrich.com/

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: лечебно заведение — търговско дружество по смисъла на чл 37 от ЗЛЗ
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Доставка на лабораторни консумативи, реактиви и тестове за отделение „Клинична лаборатория“ на „МБАЛ — Добрич“ АД

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33696500 Laborreagenzien
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Периодична доставка на лабораторни консумативи, реактиви и тестове за отделение „Клинична лаборатория“ по 9 обособени позиции, 188 номенклатури, 985 единици: за хематология, хемокоагулация, клинична химия и имунология, глюкозен анализ, кръвно-газов анализ, уринен анализ, сухи тестове и други химични реактиви, описани в списък на лабораторни консумативи, реактиви и тестове за отделение „Клинична лаборатория“ от документацията за участие.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 199 179.45 BGN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Доставка на лабораторни консумативи, реактиви и тестове, предназначени за хематология

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33696500 Laborreagenzien
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG332 Добрич
Hauptort der Ausführung:

гр. Добрич, ул. „Панайот Хитов“ 24, болнична аптека на „МБАЛ — Добрич“ АД

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Периодична доставка на лабораторни консумативи, реактиви и тестове, предназначени за хематология за медицинска апаратура Sysmex XP-300, 8 номенклатури — дилуент, съдържащ натриев хлорид 0,64 %, борна киселина 0,10 %, натриев тетраборат 0,02 %); лизиращ разтвор, безцветен реактив без примеси на цианидни или азидни производни за лизиране на еритроцитите и точно определяне на броя левкоцити, тримодалното им разпределение по размер и определяне хемоглобин, съдържащ органична четвъртична лмониева сол с конц. 8,5 g/L; почистващ разтвор, съдържащ силен алкален детергент с натриев хипохлорид 5.0 %); контролна кръв — ниско ниво; контролна кръв — нормално ниво; контролна кръв — високо ниво; калибратор; калибратор за тромбоцити.

Общо 73 единици (литри, милилитри).

За апарат Sysmex XS-800i, 9 номенклатури — лизиращ разтвор, съдържащ нейонен сърфактант — 0,18 %, органична кватернерна амониева сол, който се използва в комбинация с реактива с флуоресцентно багрило; реактив с флуоресцентно багрило за дифе

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Договорът продължава действието си до сключване на нов с друг изпълнител.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Доставка на лабораторни консумативи, реактиви и тестове, предназначени за хемокоагулация — за апарат

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33696500 Laborreagenzien
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG332 Добрич
Hauptort der Ausführung:

гр. Добрич, ул. „Панайот Хитов“ 24, болнична аптека на „МБАЛ — Добрич“ АД

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Периодична доставка на лабораторни консумативи, реактиви и тестове, предназначени за хемокоагулация за медицинска апаратура Start Max, 12 номенклатури: протромбиново време — реактив; APTТ (акт. парц. тромбопл. време) — реактив; разтвор на CaCl2 — 0,025 М; фибриноген — реактив; буфер за фибриноген; D-Dimer — латекс аглутинация; контролна плазма N+P; референтна плазма/ калибрaтор; кювети, съвместими с апарат Start Max; топчета, съвместими с апарат Start Max; топчета за автоматична пипета — 1,25 ml; магнитна бъркалка.

Общо 110 единици (брой, милилитър, тест, флакон).

Позициите и номенклатурите по тях са описани в списъка с обособени позиции от документацията за участие.

Посочените количества са ориентировъчни и не поражда задължение за „МБАЛ — Добрич“ АД да ги закупи в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо количество съгласно конкретните си нужди.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Изпълнението на договора продължава действието си до сключване на нов с друг изпълнител.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Доставка на лабораторни консумативи, реактиви и тестове, предназначени за клинична химия и имунология

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33696500 Laborreagenzien
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG332 Добрич
Hauptort der Ausführung:

гр. Добрич, ул. „Панайот Хитов“ 24, болнична аптека на „МБАЛ — Добрич“ АД

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Периодична доставка на лабораторни консумативи, реактиви и тестове, предназначени за клинична химия и имунология по 68 номенкатури, предназначени за медицинска апаратура AU 480 — Beckman Coulter — glucose; urea; total protein; total bilirubin; direct bilirubin; LDH; ? — amylase; lipase; cholinesterase; ALP; GGT; CK (NAC); ALT (IFCC); AST (IFCC); IRON; UIBC; magnesium; calcium; inorg. phosphorus; albumin; microalbumin; urinary/CSF protein; creatinine; uric acid; cholesterol; HDL cholesterol; LDL cholesterol; triglyceride GPO; HBA1C; hemolysing reagent for HBA1c; C-RP; ISE; buffer; ISE MID Standard; ISE Reference; system serum calibrator; HDL cholesterol calibrator; LDL cholesterol; кalibrator; serum protein multicalibrator; microalbumin calibrator; ISE low serum standard; ISE high serum standard; ISE low/high urine standard; urine calibrator; Trulab urine control liquid L1; Trulab urine control liquid L2; control кit for HBA1c; ITA 1; ITA 2; ITA 3; control serum 1; control serum 2; HDL/LDL cholesterol control serum; wash solution; cle

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Изпълнението на договора продължава действието си до сключване на нов с друг изпълнител.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Доставка на лабораторни консумативи, реактиви и тестове, предназначени за глюкоанализатори за апарат Biosen C_ LINE – EKF

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33696500 Laborreagenzien
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG332 Добрич
Hauptort der Ausführung:

гр. Добрич, ул. „Панайот Хитов“ 24, болнична аптека на „МБАЛ — Добрич“ АД

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Периодична доставка на лабораторни консумативи, реактиви и тестове, предназначени за глюкоанализатори за апарат Biosen C_ LINE — EKF, по 11 номенклатури: Biosen C работен разтвор; Biosen C хемолизиращи микроепруветки (1000х1 ml) с капилярки (1000х20 μl); Biosen C/S чип сензор за измерване на глюкоза; Biosen C мултистандарт 12 mmol/l; Biosen C Easy Con контрола нормална (1 ml); Biosen C дезинфекциращ разтвор; Biosen C Easy Con контрола патологична (1 ml); Biosen C депротеинизиращ разтвор (5х30 ml); Biosen C комплект за профилактика и поддръжка; Biosen C/S помпен шлаух; Biosen C пробовземащ модул; Biosen C/S клапан; хартия за принтер — 111 mm.

Общо 79 единици (брой, литри, милилитри, комплект).

Позициите и номенклатурите по тях са описани в списъка с обособени от документацията за участие.

Посочените количества са ориентировъчни и не поражда задължение за „МБАЛ — Добрич“ АД да ги закупи в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо количество съгласно конкретните си нужди.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Изпълнението на договора продължава действието си до сключване на нов с друг изпълнител.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Доставка на лабораторни консумативи, реактиви и тестове, предназначени за кръвно-газов анализ за апарат Rapidpoint 500 – Siemens

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33696500 Laborreagenzien
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG332 Добрич
Hauptort der Ausführung:

гр. Добрич, ул. „Панайот Хитов“ 24, болнична аптека на „МБАЛ — Добрич“ АД

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Периодична доставка на лабораторни консумативи, реактиви и тестове, предназначени за кръвно-газов анализ за апарат Rapidpoint 500 — Siemens, по 9 номенклатури: BG/ISE Measurement Cartridge RP 400 750 T (реагентен модул); BG/ISE Wash/Waste Cartridge (миеща касета/отпадъци); BG/ISE Plastic Capillaries, 140μl (капилярки); SIM/BG/ISE Mixing Sticks (бъркалки за капилярки); SIM/BG/ISE капачки за капилярки 2.0-2.4mm; BG/ISE Fillport (портове за капилярки); BG/ISE Rapid QC Complete Level 1(контролен материал — ниво1); BG/ISE Rapid QC Complete Level 2(Контролен материал — ниво 2); BG/ISE Rapid QC Complete Level 3 (контролен материал — ниво 3).

Общо 24 единици (брой).

Позициите и номенклатурите са описани в списъка с обособени позиции от документацията за участие.

Посочените количества са ориентировъчни и не поражда задължение за „МБАЛ — Добрич“ АД да ги закупи в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо количество съгласно конкретните си нужди.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Изпълнението на договора продължава действието си до сключване на нов с друг изпълнител.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Доставка на лабораторни консумативи, реактиви и тестове, предназначени за кръвно-газов анализ за апарат ABL 5

Los-Nr.: 6
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33696500 Laborreagenzien
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG332 Добрич
Hauptort der Ausführung:

гр. Добрич, ул. „Панайот Хитов“ 24, болнична аптека на „МБАЛ — Добрич“ АД

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Периодична доставка на лабораторни консумативи, реактиви и тестове, предназначени за кръвно-газов анализ за апарат ABL 5, по 16 номенклатури: калибриращ разтвор 1, рН 7,383; калибриращ разтвор 2, рН 6,841; промиващ разтвор; помпен шлаух; адаптор за капилярки; мембрани за електрод рО2; мембрани за електрод рСО2; мембрани за референтен електрод; почистващ разтвор — алкален; депротеинизиращ разтвор; калибриращ газ 1; калибриращ газ 2; контролен материал за КГА и електролити ниво 1,2 и 3 (30 x1,8 ml); капачки за капилярки; телчета бъркалки ф 1 x 9 mm; капилярки с Li хепарин 130 ul 2.30 x 75 mm.

Общо 43 единици (брой, литър, милилитър, комплект).

Позициите и номенклатурите са описани в списъка с обособени позиции от документацията за участие.

Посочените количества са ориентировъчни и не поражда задължение за „МБАЛ — Добрич“ АД да ги закупи в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо количество съгласно конкретните си нужди.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Изпълнението на договора продължава действието си до сключване на нов с друг изпълнител.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Доставка на тестове за уринен анализатор за апарат Dirui H-300

Los-Nr.: 7
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33696500 Laborreagenzien
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG332 Добрич
Hauptort der Ausführung:

гр. Добрич, ул. „Панайот Хитов“ 24, болнична аптека на „МБАЛ — Добрич“ АД

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Периодична доставка на тестове за уринен анализатор за апарат Dirui H-300 по 5 номенклатури: тест ленти за уринен анализ H-10; тест ленти за уринен анализ H-11 МА; тест ленти за уринен анализ H-13 Creatinine; контролен материал за урина — положителен; контролен материал за урина — отрицателен.

Общо 153 единици (брой, милилитър).

Позициите и номенклатурите по тях са описани в списъка с обособени позиции от документацията за участие.

Посочените количества са ориентировъчни и не поражда задължение за „МБАЛ — Добрич“ АД да ги закупи в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо количество съгласно конкретните си нужди.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Изпълнението на договора продължава действието си до сключване на нов с друг изпълнител.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 227-556672
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 20
Los-Nr.: 1
Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
18/03/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: „Елта 90М“ ООД
Nationale Identifikationsnummer: 130469816
Postanschrift: ул. „Враня“ № 82
Ort: София
NUTS-Code: BG411 София (столица)
Postleitzahl: 1309
Land: Bulgarien
E-Mail: office@elta90.eu
Telefon: +359 29839649
Fax: +359 29832211
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 15 740.00 BGN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 20-1
Los-Nr.: 2
Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
18/03/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: „Елта 90М“ ООД
Nationale Identifikationsnummer: 130469816
Postanschrift: ул. „Враня“ № 82
Ort: София
NUTS-Code: BG411 София (столица)
Postleitzahl: 1309
Land: Bulgarien
E-Mail: office@elta90.eu
Telefon: +359 29839649
Fax: +359 29832211
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 27 143.30 BGN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 21
Los-Nr.: 5
Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
18/03/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: „Марвена Диагностика“ ЕООД
Nationale Identifikationsnummer: 200600292
Postanschrift: район „Младост“, ж.к. „Младост 2“, ул. „Свети Киприян“ № 44
Ort: София
NUTS-Code: BG411 София (столица)
Postleitzahl: 1799
Land: Bulgarien
E-Mail: tenders@marvena-dx.com
Telefon: +359 29148944
Fax: +359 29748940
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 5 774.25 BGN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 22
Los-Nr.: 3
Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
18/03/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: „Диахим“ ЕАД
Nationale Identifikationsnummer: 201574968
Postanschrift: ж.к. „Дружба 2“, „Проф. Цветан Лазаров“ № 110
Ort: София
NUTS-Code: BG411 София (столица)
Postleitzahl: 1582
Land: Bulgarien
E-Mail: office@diachim.bg
Telefon: +359 29963601
Fax: +359 29963601
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 123 635.32 BGN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 23
Los-Nr.: 4
Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
18/03/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: „Перфект Медика“ ООД
Nationale Identifikationsnummer: 833101609
Postanschrift: ул. „Братя Шкорпил“ № 26, ет. 2, офис 7
Ort: Варна
NUTS-Code: BG331 Варна
Postleitzahl: 9000
Land: Bulgarien
E-Mail: officevarna@perfect-medica.com
Telefon: +359 52608651
Fax: +359 526408651
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 13 979.80 BGN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 23-1
Los-Nr.: 6
Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
18/03/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: „Перфект Медика“ ООД
Nationale Identifikationsnummer: 833101609
Postanschrift: ул. „Братя Шкорпил“ № 26, ет. 2, офис 7
Ort: Варна
NUTS-Code: BG331 Варна
Postleitzahl: 9000
Land: Bulgarien
E-Mail: officevarna@perfect-medica.com
Telefon: +359 52608651
Fax: +359 526408651
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 10 883.78 BGN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 23-2
Los-Nr.: 7
Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
18/03/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: „Перфект Медика“ ООД
Nationale Identifikationsnummer: 833101609
Postanschrift: ул. „Братя Шкорпил“ № 26, ет. 2, офис 7
Ort: Варна
NUTS-Code: BG331 Варна
Postleitzahl: 9000
Land: Bulgarien
E-Mail: officevarna@perfect-medica.com
Telefon: +359 52608651
Fax: +359 526408651
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 2 023.00 BGN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Комисия за защита на конкуренцията
Postanschrift: бул. „Витоша“ № 18
Ort: София
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefon: +359 229884010
Fax: +359 229807315

Internet-Adresse: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
23/03/2020