Lieferungen - 145455-2020

26/03/2020    S61    Lieferungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

die Slowakei-Banská Bystrica: Medizinische Geräte

2020/S 061-145455

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Nationale Identifikationsnummer: 37957937
Postanschrift: Námestie L.Svobodu 4
Ort: Banská Bystrica
NUTS-Code: SK032 Banskobystrický kraj
Postleitzahl: 974 09
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Ing. Martin Chachula
E-Mail: chachula@eurodotacie.sk
Telefon: +421 415665268

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.detskanemocnica.sk

Adresse des Beschafferprofils: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/9183

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zdravotnícke zariadenia

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33100000 Medizinische Geräte
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmetom zákazky je nákup nového, nerepasovaného a nepoužívaného zdravotníckeho nábytku:

— hybridný novorodenecký inkubátor [1 ks]

— neonatologické vyhrievané lôžko [2 ks]

— transportný inkubátor [1 ks]

— VRA Vizuálna audiometria + audiometer [1 ks]

— ručný autoretorefraktometer [1 ks]

— systém na meranie pH a impedancie v tráviacom trakte [1 ks]

— rektálny manometer [1 ks]

— monitorovacia a vyhodnocovacia stanica EKG Holterovského monitorovania [1 ks]

— transportný USG prístroj [4 ks]

— USG pre oftalmológiu [1 ks]

— systém na dezinfekciu vzduchu ultrafialovým žiarením, otvorený, priamy [1 komplet]

— lôžková rampa nástenná [92 ks]

— stropný statív pevný [4 ks]

— stropný operačný statív anestéziologický 1-ramenný [2 ks]

— stropný operačný statív chirurgický 2-ramenný [1 ks]

Predmet zákazky je rozdelený do viacerých častí, pričom uchádzač môže predložiť cenovú ponuku na jednu alebo viaceré časti predmetu zákazky.

Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Hybribný novorodenecký inkubátor

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33152000 Inkubatoren
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK032 Banskobystrický kraj
Hauptort der Ausführung:

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica

Námestie L. Svobodu 4, 974 09 Banská Bystrica, SLOVENSKO

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Predmetom zákazky je nákup nového, nerepasovaného a nepoužívaného zdravotníckeho nábytku:

— hybridný novorodenecký inkubátor [1 ks]

Predmet zákazky je rozdelený do viacerých častí, pričom uchádzač môže predložiť cenovú ponuku na jednu alebo viaceré časti predmetu zákazky.

Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

302021S888

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zábezpeka pre danú časť predmetu zákazky sa nevyžaduje.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Neonatologické vyhrievané lôžko

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33152000 Inkubatoren
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK032 Banskobystrický kraj
Hauptort der Ausführung:

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica

Námestie L. Svobodu 4, 974 09 Banská Bystrica, SLOVENSKO

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Predmetom zákazky je nákup nového, nerepasovaného a nepoužívaného zdravotníckeho nábytku:

— neonatologické vyhrievané lôžko [2 ks]

Predmet zákazky je rozdelený do viacerých častí, pričom uchádzač môže predložiť cenovú ponuku na jednu alebo viaceré časti predmetu zákazky.

Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

302021S888

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zábezpeka pre danú časť predmetu zákazky sa nevyžaduje.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Transportný inkubátor

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33152000 Inkubatoren
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK032 Banskobystrický kraj
Hauptort der Ausführung:

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica

Námestie L. Svobodu 4, 974 09 Banská Bystrica, SLOVENSKO

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Predmetom zákazky je nákup nového, nerepasovaného a nepoužívaného zdravotníckeho nábytku:

— transportný inkubátor [1 ks]

Predmet zákazky je rozdelený do viacerých častí, pričom uchádzač môže predložiť cenovú ponuku na jednu alebo viaceré časti predmetu zákazky.

Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

302021S888

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zábezpeka pre danú časť predmetu zákazky sa nevyžaduje.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Vizuálna audiometria

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33121400 Audiometer
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK032 Banskobystrický kraj
Hauptort der Ausführung:

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica

Námestie L. Svobodu 4, 974 09 Banská Bystrica, SLOVENSKO

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Predmetom zákazky je nákup nového, nerepasovaného a nepoužívaného zdravotníckeho nábytku:

— VRA Vizuálna audiometria + audiometer [1 ks]

Predmet zákazky je rozdelený do viacerých častí, pričom uchádzač môže predložiť cenovú ponuku na jednu alebo viaceré časti predmetu zákazky.

Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

302021S888

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zábezpeka pre danú časť predmetu zákazky sa nevyžaduje.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Ručný autoretorefraktometer

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
38300000 Messinstrumente
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK032 Banskobystrický kraj
Hauptort der Ausführung:

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica

Námestie L. Svobodu 4, 974 09 Banská Bystrica, SLOVENSKO

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Predmetom zákazky je nákup nového, nerepasovaného a nepoužívaného zdravotníckeho nábytku:

— ručný autoretorefraktometer [1 ks]

Predmet zákazky je rozdelený do viacerých častí, pričom uchádzač môže predložiť cenovú ponuku na jednu alebo viaceré časti predmetu zákazky.

Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

302021S888

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zábezpeka pre danú časť predmetu zákazky sa nevyžaduje.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Systém na meranie pH a impedancie v trávaicom trakte

Los-Nr.: 6
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
38416000 PH-Meter
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK032 Banskobystrický kraj
Hauptort der Ausführung:

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica

Námestie L. Svobodu 4, 974 09 Banská Bystrica, SLOVENSKO

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Predmetom zákazky je nákup nového, nerepasovaného a nepoužívaného zdravotníckeho nábytku:

— systém na meranie pH a impedancie v tráviacom trakte [1 ks]

Predmet zákazky je rozdelený do viacerých častí, pričom uchádzač môže predložiť cenovú ponuku na jednu alebo viaceré časti predmetu zákazky.

Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

302021S888

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zábezpeka pre danú časť predmetu zákazky sa nevyžaduje.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Rektálny manometer

Los-Nr.: 7
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
38425100 Druckmesser
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK032 Banskobystrický kraj
Hauptort der Ausführung:

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica

Námestie L. Svobodu 4, 974 09 Banská Bystrica, SLOVENSKO

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Predmetom zákazky je nákup nového, nerepasovaného a nepoužívaného zdravotníckeho nábytku:

— rektálny manometer [1 ks]

Predmet zákazky je rozdelený do viacerých častí, pričom uchádzač môže predložiť cenovú ponuku na jednu alebo viaceré časti predmetu zákazky.

Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

302021S888

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zábezpeka pre danú časť predmetu zákazky sa nevyžaduje.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

EKG Holterovské monitorovanie

Los-Nr.: 8
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33112340 Echokardiografen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK032 Banskobystrický kraj
Hauptort der Ausführung:

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica

Námestie L. Svobodu 4, 974 09 Banská Bystrica, SLOVENSKO

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Predmetom zákazky je nákup nového, nerepasovaného a nepoužívaného zdravotníckeho nábytku:

— monitorovacia a vyhodnocovacia stanica EKG Holterovského monitorovania [1 ks]

Predmet zákazky je rozdelený do viacerých častí, pričom uchádzač môže predložiť cenovú ponuku na jednu alebo viaceré časti predmetu zákazky.

Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

302021S888

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zábezpeka pre danú časť predmetu zákazky sa nevyžaduje.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Transportný USG

Los-Nr.: 9
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
38434210 Sonometer
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK032 Banskobystrický kraj
Hauptort der Ausführung:

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica

Námestie L. Svobodu 4, 974 09 Banská Bystrica, SLOVENSKO

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Predmetom zákazky je nákup nového, nerepasovaného a nepoužívaného zdravotníckeho nábytku:

— transportný USG prístroj [4 ks]

Predmet zákazky je rozdelený do viacerých častí, pričom uchádzač môže predložiť cenovú ponuku na jednu alebo viaceré časti predmetu zákazky.

Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

302021S888

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zábezpeka pre danú časť predmetu zákazky sa vyžaduje vo výške 5 000,00 EUR. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

USG pre oftalmológiu

Los-Nr.: 10
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
38434210 Sonometer
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK032 Banskobystrický kraj
Hauptort der Ausführung:

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica

Námestie L. Svobodu 4, 974 09 Banská Bystrica, SLOVENSKO

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Predmetom zákazky je nákup nového, nerepasovaného a nepoužívaného zdravotníckeho nábytku:

— USG pre oftalmológiu [1 ks]

Predmet zákazky je rozdelený do viacerých častí, pričom uchádzač môže predložiť cenovú ponuku na jednu alebo viaceré časti predmetu zákazky.

Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

302021S888

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zábezpeka pre danú časť predmetu zákazky sa nevyžaduje.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Systém na dezinfekciu vzduchu

Los-Nr.: 11
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
39811200 Luftreiniger
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK032 Banskobystrický kraj
Hauptort der Ausführung:

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica

Námestie L. Svobodu 4, 974 09 Banská Bystrica, SLOVENSKO

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Predmetom zákazky je nákup nového, nerepasovaného a nepoužívaného zdravotníckeho nábytku:

— systém na dezinfekciu vzduchu ultrafialovým žiarením, otvorený, priamy [1 komplet]

Predmet zákazky je rozdelený do viacerých častí, pričom uchádzač môže predložiť cenovú ponuku na jednu alebo viaceré časti predmetu zákazky.

Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

302021S888

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zábezpeka pre danú časť predmetu zákazky sa nevyžaduje.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Závesné systémy

Los-Nr.: 12
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33192300 Möbel für ärztliche Zwecke, außer Betten und Tischen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK032 Banskobystrický kraj
Hauptort der Ausführung:

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica

Námestie L. Svobodu 4, 974 09 Banská Bystrica, SLOVENSKO

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Predmetom zákazky je nákup nového, nerepasovaného a nepoužívaného zdravotníckeho nábytku:

— lôžková rampa nástenná [92 ks]

— stropný statív pevný [4 ks]

— stropný operačný statív anestéziologický 1-ramenný [2 ks]

— stropný operačný statív chirurgický 2-ramenný [1 ks]

Predmet zákazky je rozdelený do viacerých častí, pričom uchádzač môže predložiť cenovú ponuku na jednu alebo viaceré časti predmetu zákazky.

Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

302021S888

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zábezpeka pre danú časť predmetu zákazky sa vyžaduje vo výške 15 000,00 EUR. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wurde durchgeführt
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 200-485607
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 3
Bezeichnung des Auftrags:

Transportný inkubátor

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 4
Bezeichnung des Auftrags:

Vizuálna audiometria

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 11
Bezeichnung des Auftrags:

Systém na dezinfekciu vzduchu

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Pre časť 3: § 57 ods. 1 písm. b) ZVO

Pre časť 4: § 57 ods. 1 písm. b) ZVO

Pre časť 11: § 57 ods. 1 písm. a) ZVO

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 820 05
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

V zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 820 05
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
24/03/2020