Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

Helfen Sie uns, die TED-Website zu verbessern, indem Sie an dieser kurzen Umfrage teilnehmen!

Lieferungen - 145478-2020

26/03/2020    S61    Lieferungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

die Slowakei-Michalovce: Computeranlagen und Zubehör

2020/S 061-145478

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Arriva Michalovce, a.s.
Nationale Identifikationsnummer: 36214078
Postanschrift: Lastomírska 1
Ort: Michalovce
NUTS-Code: SK042
Postleitzahl: 071 80
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Mgr. Petra Guľová
E-Mail: doprava@ekoauris.sk
Telefon: +421 905540890

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.arrivami.sk

Adresse des Beschafferprofils: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/3408

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: podľa § 8 ods. 1 písm. a) zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Prímestská doprava

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Tarifno-informačné zabezpečenie integrovaného dopravného systému autobusov východnej časti Košického samosprávneho kraja

Referenznummer der Bekanntmachung: ARRIVA MI-NZ-VS-2019-TIS
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30200000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Všeobecný popis:

Palubný počítač (PP alebo aj strojček): je zariadenie pre vybavenie cestujúceho cestovným lístkom (CL) s využitím tarifného systému, cestovných poriadkov (CP), vzorových záznamov (VZZ), a pod. PP zároveň ukladá štatistiku vydaných CL, počet osôb, batožiny a pod. na jazdených spojoch. PP za pomoci GPS zaznamenáva čas, trasu, komunikuje online s dispečerským systémom cez GSM/3G/LTE. Štatistika a podklady pre strojček sa nahrávajú a vyčítavajú cez Wifi a GSM/3G/LTE. PP spracováva udalostné operácie.

Tlačiareň palubného počítača: je zariadenie na tlač CL s integrovanou čítačkou BČK, 2D, EMV.

Rozvodová doska (komunikačná doska): je zariadenie umožňujúce komunikáciu PP a ďalších periférií ako sú autobusové tabule, kamerový systém, vozidlové Wifi a pod.

Programové vybavenie zariadení (frontoffice): je operačné a aplikačné programové vybavenie konkrétneho vozidlového zariadenia, ktoré zabezpečuje, že dané zariadenie má nadefinované funkcionality.

Aplikačné programové vybavenie (backoffice alebo aj Dopravný IS) obslužného systému: predstavuje komplex programov, slúžiacich k tvorbe plánov dopravy, taríf, cenníkov a podobne. Svoje výstupy poskytuje dispečerskému systému a ekonomickému IS. Realizuje prípravu dát pre PP a spracovanie dát z PP.

Dispečerský systém: je informačný systém monitoringu a riadenia dopravy v reálnom čase. Používa vstupné dáta z Dopravného IS a dáta z PP.

Ekonomický systém: je podnikový ekonomický IS.

Vybavovací systém tvorený: PP, tlačiarňou s integrovanou čítačkou, vozidlovým kamerovým systémom a vozidlovým Wifi musí zabezpečiť:

— Výdaj CL pre cestujúceho, alebo skupinu cestujúcich podľa aktuálnych cenníkov, taríf, CP, a pod,

— Uchovanie dát o tržbách, kartách, časoch, tarifách a ďalších štatistikách potrebných v doprave a ekonomike pre ďalšie spracovanie,

— Identifikáciu a zaznamenanie prihlásenia vodiča v čase,

— Výdaj počiatočného lístka a konečného lístka na vodiča,

— Prácu s DZVV (denný záznam vozidla), IČV (identifikačné číslo vozidla), Turnusom, Linkou a Spojom,

— Prácu so všetkými tarifnými špecifikami, nastaveniami, odchýlkami pre predaj cestovných dokladov a batožiny,

— Podporné funkcie pre vodiča, ako je tlač zastávok na linke, zoznam cestujúcich, zoznam GPS súradníc na spoji, a podobne.

— Pomocou GPS zaznamenáva pozíciu vozidla a podľa nej prepína východziu zastávku,

— Informáciu o obsaditeľnosti vozidla a počte vystupujúcich cestujúcich na zastávke,

— Komunikáciu s dispečerským systémom online,

— Prácu s kartami cestujúcich v platnej tarife cez integrovanú čítačku bezkontaktných čipových kariet Mifare Classic, Mifare Desfire EV1 a Mifare Desfire EV2. Taktiež sa vyžaduje aj integrovaná čítačka EMV kariet a 2D kódu.

— Komunikáciu čítačky kariet cez jeden, alebo viac SAM modulov s kľúčmi k dopravnej aplikácii, podľa potreby tak, aby bola zabezpečená otvorenosť a kompatibilita systému,

— Tlač CL cez termotlačiareň s informačným displejom pre cestujúceho a jednoduchou výmenou kotúčika papiera,

— Akustickú a vizuálnu signalizáciu pri tlačení CL hradeného kartou,

— Automatickú tlač definovaných informácií pre prepravnú kontrolu po priložení Revízorskej karty,

— Zápis dát, hlavne zmeny zostatku EP do pamäte bezkontaktnej čipovej karty,

— Pružnosť systému pri výmene dát s centrálou, zmene dát Tarifného systému, vyčítanie štatistiky, nahratie CP, cien, a pod,

— Nahrávanie vstupných dát pre vybavovací systém automaticky z Dopravného IS využívaného dopravcom,

— Vyčítavanie a spracovanie výstupných dát z vybavovacieho systému automaticky do Dopravného IS využívaného dopravcom.

— Komunikáciu cez rozhranie Wifi, Ethernet, 3G/4G, RS232/RS485, USB. (tabule a iné periférie)

— Stream z vozidlového kamerového systému na povel vodiča.

Požadované technické a prevádzkové parametre predmetu zákazky musia rešpektovať súčasný stav tarifného a informačného systému Arriva Michalovce, a.s..

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
48000000
35261000
30231100
30232000
30237200
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK042
Hauptort der Ausführung:

Arriva Michalovce, a.s., Lastomírska 1, 071 80 Michalovce, SLOVENSKÁ REPUBLIKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Vzhľadom na značný textový rozsah je podrobný opis predmetu zákazky uvedený v súťažných podkladoch.

Por.č./Položka predmetu zákazky/MJ/Popis položky/počet:

1./Palubný počítač vrátane tlačiarene, komunikačnej jednotky a podstavy pre PAD/súbor/položky v zmysle Opisu predmetu zákazky (Logický celok 1 -4)/197

2./Palubný počítač vrátane tlačiarene, komunikačnej jednotky a podstavy pre MHD/súbor/položky v zmysle Opisu predmetu zákazky (Logický celok 1 -4)/2

3./Perzonifikačné pracovisko - počítač, tlačiareň čipových kariet, fotoaparát, čítačka bezkontaktných čipových kariet, tlačiareň potvrdeniek/súbor/položky v zmysle Opisu predmetu zákazky (Logický celok 5)/6

4./Tabuľa vonkajšia bočná/ks/položka v zmysle Opisu predmetu zákazky (Logický celok 6)/171

5./Tabuľa vonkajšia zadná/ks/položka v zmysle Opisu predmetu zákazky (Logický celok 6)/171

6./Tabuľa vnútorná min 19/ks/položka v zmysle Opisu predmetu zákazky (Logický celok 6)/29

7./Tabuľa vnútorná min 29/ks/položka v zmysle Opisu predmetu zákazky (Logický celok 6)/142

8./Kamery do autobusov/ks/položka v zmysle Opisu predmetu zákazky (Logický celok 7)/171

9./MHD - tabuľa vonkajšia zadná/ks/položka v zmysle Opisu predmetu zákazky (Logický celok 6)/2

10./MHD - tabuľa vnútorná min 19/ks/položka v zmysle Opisu predmetu zákazky (Logický celok 6)/1

11./MHD - tabuľa vnútorná min 29/ks/položka v zmysle Opisu predmetu zákazky (Logický celok 6)/1

12./MHD - kamery/ks/položka v zmysle Opisu predmetu zákazky (Logický celok 7)/2

13./PowerEdge R740 Server alebo ekvivalentt/ks/položka v zmysle Opisu predmetu zákazky (Logický celok 8)/1

14./UPS DELL 2200+NMC alebo ekvivalent/ks/položka v zmysle Opisu predmetu zákazky (Logický celok 8)/1

15./NAS Synology 5xSATA, no HDD alebo ekvivalent/ks/položka v zmysle Opisu predmetu zákazky (Logický celok 8)/1

16./HDD WD 4TB SATA alebo ekvivalent/ks/položka v zmysle Opisu predmetu zákazky (Logický celok 8)/5

17./HDD DELL 2 TB 7.2 K SATA pre T110II alebo ekvivalent/ks/položka v zmysle Opisu predmetu zákazky (Logický celok 8)/4

18./RAM 8GB pre T110II alebo ekvivalent/ks/položka v zmysle Opisu predmetu zákazky (Logický celok 8)/2

19./External USB drive DELL RD 1000 alebo ekvivalent/ks/položka v zmysle Opisu predmetu zákazky (Logický celok 8)/1

20./Switch TP-LINK/ks/položka v zmysle Opisu predmetu zákazky (Logický celok 8)/4

21./TP-LINK TL-SM311LS MiniGbic/SFP modul alebo ekvivalent/ks/položka v zmysle Opisu predmetu zákazky (Logický celok 8)/7

22./Rack 22U+PDU alebo ekvivalent/ks/položka v zmysle Opisu predmetu zákazky (Logický celok 8)/1

23./SW Vmware vSphere 6 Standard+1Y Subsc alebo ekvivalent/ks/položka v zmysle Opisu predmetu zákazky (Logický celok 8)/1

24./SW Veeam Availability Suite ENT alebo ekvivalent/ks/položka v zmysle Opisu predmetu zákazky (Logický celok 8)/1

25./MS Win SVR 2016 Std 2 CORE MVL alebo ekvivalent/ks/položka v zmysle Opisu predmetu zákazky (Logický celok 8)/24

26./MS Win SVR 2016 User CAL MVL alebo ekvivalent/ks/položka v zmysle Opisu predmetu zákazky (Logický celok 8)/70

27./MS Win SVR RDS 2016 User CAL MVL alebo ekvivalent/ks/položka v zmysle Opisu predmetu zákazky (Logický celok 8)/20

28./Wifi do autobusov/ks/položka v zmysle Opisu predmetu zákazky (Logický celok 9)/196

29./MHD - wifi/ks/položka v zmysle Opisu predmetu zákazky (Logický celok 9)/2

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

ITMS 2014NFP302011K752

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program,

Názov projektu: Tarifno-informačné zabezpečenie integrovaného dopravného systému autobusov východnej časti Košického samosprávneho kraja

Kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2016-12,

Trvanie projektu: 36 mesiacov.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 162-397826
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation
Der öffentliche Auftraggeber vergibt keine weiteren Aufträge auf der Grundlage der vorstehenden Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Predmetná verejná súťaž bola zrušená na základe rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 820 05
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 820 05
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
23/03/2020