Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

Helfen Sie uns, die TED-Website zu verbessern, indem Sie an dieser kurzen Umfrage teilnehmen!

Lieferungen - 145484-2020

26/03/2020    S61    Lieferungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

die Slowakei-Košice: Informationstafeln

2020/S 061-145484

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: eurobus, a.s.
Nationale Identifikationsnummer: 36211079
Postanschrift: Staničné námestie 9
Ort: Košice-mestská časť Staré Mesto
NUTS-Code: SK042
Postleitzahl: 042 04
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): PhDr. Matúš Džuppa
E-Mail: doprava@ekoauris.sk
Telefon: +421 904281818

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.eurobus.sk

Adresse des Beschafferprofils: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2508

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: podľa § 8 ods. 1 písm. a) zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Prímestská doprava

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Informačné zabezpečenie prestupných uzlov Košice a Spišská Nová Ves a autobusových zastávok v mestách Spišská Nová Ves a Smižany

Referenznummer der Bekanntmachung: EUROBUS-IZ uzly SNV_KE-2018
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
35261000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Opis položiek predmetu zákazky:

Predmet zákazky sa skladá z nasledovných logických celkov:

— Logický celok 1: Vnútorný informačný LCD panel

— Logický celok 2: Vnútorný informačný kiosk

— Logický celok 3: Verejná WIFI sieť

— Logický celok 4: Vonkajší 3-riadkový informačný LED panel

— Logický celok 5: Vonkajší 22-riadkový informačný LED panel

— Logický celok 6: Zástavkový vonkajší 2 a 4-riadkový informačný LED panel s ukotveným stojanom

— Logický celok 7: Inštalácia a montáž

— Logický celok 8: Školenie

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v prílohe č. 2 súťažných podkladov.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
48000000
72400000
51411000
80511000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK042
Hauptort der Ausführung:

— eurobus, a.s. Staničné námestie č. 9, 042 04 Košice,SLOVENSKO,

— eurobus, a.s. Dopravný závod, Duklianska 47, 052 63 Spišská Nová Ves, SLOVENSKO.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Logický celok/Položka predmetu zákazky/Popis položky/Merná jednotka/MJ/Množstvo MJ

1/Vnútorný informačný panel 65"/položka v zmysle Opisu predmetu zákazky/ks/8

2/Vnútorný informačný kiosk/položka v zmysle Opisu predmetu zákazky/ks/2

3/Verejná wifi sieť/položka v zmysle Opisu predmetu zákazky/ks/2

4/Vonkajší 3-riadkový informačný panel/položka v zmysle Opisu predmetu zákazky/ks/51

5/Vonkajší 22-riadkový informačný panel/položka v zmysle Opisu predmetu zákazky/ks/1

6/Zastávkový panelový informačný systém/LED informačný panel 2-riadkový/ks/8

Zastávkový panelový informačný systém/LED informačný panel 4-riadkový/ks/7

Zastávkový panelový informačný systém/Stojan pod LED panel/ks/15

7/Inštalácia a montáž/položka v zmysle Opisu predmetu zákazky/balík služieb/1

8/Školenie/položka v zmysle Opisu predmetu zákazky/ks/1

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

NFP302011K750

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zákazka mala byť financovaná:

— z vlastných finančných prostriedkov verejného obstarávateľa, resp. úverov

— zo štátneho rozpočtu,

— poskytnutím NFP z fondov Európskej únie: kód projektu v ITMS2014NFP302011K750 realizovaného v rámci výzvy kód IROP-P01-SC121-2016-12 na predkladanie žiadostí o NFP, vyhlásenej dňa 6. decembra 2016, Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v rámci Operačného programu - Integrovaný regionálny operačný program.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 245-560526
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation
Der öffentliche Auftraggeber vergibt keine weiteren Aufträge auf der Grundlage der vorstehenden Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Predmetná verejná súťaž bola zrušená na základe rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 820 05
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 820 05
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
23/03/2020