Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

Helfen Sie uns, die TED-Website zu verbessern, indem Sie an dieser kurzen Umfrage teilnehmen!

Lieferungen - 145586-2020

26/03/2020    S61    Lieferungen - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

Polen-Zagórz: Photovoltaische Solarmodule/Solarzellen

2020/S 061-145586

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2020/S 032-074543)

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Zagórz
Postanschrift: ul. 3 Maja 2
Ort: Zagórz
NUTS-Code: PL82
Postleitzahl: 38-540
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Aleksandra Osiecka-Stróżak
E-Mail: zp@zagorz.pl
Telefon: +48 134622062
Fax: +48 134622062

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.zagorz.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz kotłowni na biomasę w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Zagórz”

Referenznummer der Bekanntmachung: PZP.271.6.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
09331200
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz kotłowni na biomasę w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Zagórz. Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach projektu pn.: „Wsparcie rozwoju OZE na terenie gminy Zagórz poprzez wyposażenie budynków użyteczności publicznej w kotły na biomasę i panele fotowoltaiczne” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa podkarpackiego na lata 2014–2020.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
24/03/2020
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 032-074543

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: II.2.4
Los-Nr.: 2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Opis zamówienia
Anstatt:

Część 2 zamówienia – „Zaprojektowanie, dostawa i montaż kotłowni na biomasę w budynku Domu Ludowego w Łukowem”, obejmująca: 1) opracowanie indywidualnej inwentaryzacji obiektu umożliwiającej wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej obejmującej swoim zakresem dostawę i montaż kotła na biomasę wraz z budową zbiornika na paliwo stałe o pojemności minimum 250 dm3.Uwaga!!! Wykonawca zobowiązany jest do budowy zbiornika na paliwo o takiej pojemności aby zapewnić ciągłość pracy pieca przez 30 dni. 2) Dostawa z montażem wraz z dodatkowymi robotami budowlanymi dotyczy lokalizacji - Dom Ludowy / Łukowe 69, 38-516 Tarnawa Dolna – minimalna zainstalowana moc kotła – 30 kW; 3) uzyskanie i aktualizacja map geodezyjnych do celów projektowych, 4) opracowanie projektu budowlanego dla wszystkich branż obejmujących cały zakres realizowanego zadania na podstawie PFU pn. „Montaż kotłów na biomasę na obiektach użyteczności publicznej” w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę z uzyskaniem niezbędnych do realizacji decyzji, opinii, uzgodnień, pozwoleń, itp. UWAGA!!! PFU zawiera wytyczne dotyczące zaprojektowania, dostawy i montażu kotłów w różnych lokalizacjach. Wykonawca zobowiązany jest jedynie do wykonania prac w lokalizacji - Dom Ludowy / Łukowe 69, 38-516 Tarnawa Dolna. 5) opracowanie projektów wykonawczych dla wszystkich branż obejmujących cały zakres realizowanego zadania, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, planu organizacji budowy i technologii robót, 6) wykonanie robót rozbiórkowych oraz budowlano-montażowych na podstawie w/w projektów i specyfikacji technicznych, 7) przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji oraz opracowanie instrukcji obsługi i konserwacji kotłowni

muss es heißen:

Część 2 zamówienia – „Zaprojektowanie, dostawa i montaż kotłowni na biomasę w budynku Domu Ludowego w Łukowem”, obejmująca:

1) opracowanie indywidualnej inwentaryzacji obiektu umożliwiającej wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej obejmującej swoim zakresem dostawę i montaż kotła na biomasę wraz z budową zbiornika na paliwo stałe o pojemności minimum 250 dm3. Uwaga! Wykonawca zobowiązany jest do budowy zbiornika na paliwo o takiej pojemności aby zapewnić ciągłość pracy pieca przez min. 6 miesięcy;

2) dostawę z montażem wraz z dodatkowymi robotami budowlanymi dotyczy lokalizacji – Dom Ludowy / Łukowe 69, 38-516 Tarnawa Dolna – minimalna zainstalowana moc kotła – 30 kW;

3) uzyskanie i aktualizacja map geodezyjnych do celów projektowych;

4) opracowanie projektu budowlanego dla wszystkich branż obejmujących cały zakres realizowanego zadania na podstawie PFU pn. „Montaż kotłów na biomasę na obiektach użyteczności publicznej” w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę z uzyskaniem niezbędnych do realizacji decyzji, opinii, uzgodnień, pozwoleń, itp. Uwaga! PFU zawiera wytyczne dotyczące zaprojektowania, dostawy i montażu kotłów w różnych lokalizacjach. Wykonawca zobowiązany jest jedynie do wykonania prac w lokalizacji – Dom Ludowy / Łukowe 69, 38-516 Tarnawa Dolna;

5) opracowanie projektów wykonawczych dla wszystkich branż obejmujących cały zakres realizowanego zadania, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, planu organizacji budowy i technologii robót;

6) wykonanie robót rozbiórkowych oraz budowlano-montażowych na podstawie ww. projektów i specyfikacji technicznych;

7) przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji oraz opracowanie instrukcji obsługi i konserwacji kotłowni.

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Los-Nr.: 1, 2, 3
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 30/03/2020
Ortszeit: 09:00
muss es heißen:
Tag: 09/04/2020
Ortszeit: 09:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Los-Nr.: 1, 2, 3
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 30/03/2020
Ortszeit: 12:00
muss es heißen:
Tag: 09/04/2020
Ortszeit: 12:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: