Helfen Sie uns, die TED-Website zu verbessern, indem Sie an dieser kurzen Umfrage teilnehmen!

Lieferungen - 145587-2020

26/03/2020    S61    Lieferungen - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

die Slowakei-Nitra: Lehrmittel und -geräte

2020/S 061-145587

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2020/S 044-103436)

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Nitriansky samosprávny kraj
Nationale Identifikationsnummer: 37861298
Postanschrift: Rázusova 2/A
Ort: Nitra
NUTS-Code: SK023
Postleitzahl: 949 01
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Mgr. Andrea Kopasová
E-Mail: andrea.kopasova@unsk.sk
Telefon: +421 376925901

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://unsk.sk

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Modernizácia materiálno technického vybavenia odborných pracovísk praktického vyučovania a odborný výcvik - SOŠ technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače

Referenznummer der Bekanntmachung: 11807/2019/VO
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
39162200
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmetom zákazky je kúpa zariadení, ktoré sú spojené s modernizáciou materiálovo-technického vybavenia odborných pracovísk praktického vyučovania a odborný výcvik. Predmet zákazky je rozdelený na štyri časti. Uchádzač môže predložiť ponuku na ľubovoľný počet častí. Viac informácií v súťažných podkladoch.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
23/03/2020
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 044-103436

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.7)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Podmienky na otváranie ponúk
Anstatt:
Tag: 01/04/2020
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 21/04/2020
Ortszeit: 10:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

Dôvodom zmeny termínu otvárania ponúk sú mimoriadne opatrenia v súvislosti so šírením vírusu COVID-19 a na to nadväzujúceho vyhlásenia mimoriadneho stavu a zavedenia opatrení týkajúcich sa zákazu, resp. obmedzenia návštev v jednotlivých budovách.