Lieferungen - 145624-2020

26/03/2020    S61

Danmark-Ballerup: Navigationsinstrumenter

2020/S 061-145624

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Varer

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2020/S 044-103333)

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Danish Defence Acquisition and Logistics Organization
CVR-nummer: 16-28-71-80
Postadresse: Lautrupbjerg 1-5
By: Ballerup
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 2750
Land: Danmark
Kontaktperson: Christian Friis
E-mail: fmi-ja-s211@mil.dk
Telefon: +45 72814291
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.fmi.dk

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Anskaffelse af manøvre- og autopilot til Thetis-klassen

II.1.2)Hoved-CPV-kode
38110000 Navigationsinstrumenter
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

FMI ønsker at anskaffe 4 nye manøvre- og autopiloter til installation på Forsvarets 4 skibe af Thetis-klassen. Manøvre- og autopiloterne skal erstatte de nuværende manøvre- og autopiloter som er installeret på skibene. Manøvrepiloten anvendes til manøvrering af skibets ror, og autopiloten anvendes ved længere forlægninger.

Der er 4 manøvrepositioner på hvert skib, og skibet skal kunne styres fra én manøvreposition uden bemanding af de øvrige manøvrepositioner.

Tilbudsgiver skal ligeledes fjerne eksisterende manøvre- og autopilot på skibene forestå installationen på hvert enkelt skib i henhold til FMI instruktioner og kravene fastsat i kontrakten. Tilbudsgiver er ligeledes forpligtet til at udføre accepttest på skibene.

I forbindelse med anskaffelsen er der ligeledes indlagt en option på træning og uddannelse såfremt FMI skulle vurdere dette relevant.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
24/03/2020
VI.6)Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 044-103333

Del VII: Ændringer

VII.1)Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2)Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: IV.2.7)
I stedet for:
Dato: 31/03/2020
Tidspunkt: 13:00
Læses:
Dato: 14/04/2020
Tidspunkt: 13:00
VII.2)Yderligere supplerende oplysninger: