Informieren Sie sich auf unserer COVID-19-Seite über Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedarf an medizinischer Ausrüstung.

Die Konferenz zur Zukunft Europas ist die Gelegenheit, Ihre Ideen zu teilen und Europas Zukunft mitzugestalten. Verschaffen Sie sich Gehör!

Lieferungen - 145666-2020

26/03/2020    S61

România-Bucureşti: Autoturisme

2020/S 061-145666

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Produse

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2020/S 054-127799)

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Inspectoratul de Stat în Construcții – ISC
Număr naţional de înregistrare: 14234699
Adresă: Str. Robescu F. Constantin nr. 23
Localitate: Bucureşti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 030217
Țară: România
Persoană de contact: Elena Ionescu
E-mail: achizitii@isc.gov.ro
Telefon: +40 213181700 / 213181717
Fax: +40 213181717
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.isc.gov.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Achiziție 20 de autoturisme de teren 4x4 cu cap. cil.< 1 600 cmc

Număr de referinţă: 14234699_2020_PAAPD1112235
II.1.2)Cod CPV principal
34110000 Autoturisme
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Inspectoratul de Stat în Construcții – ISC dorește achiziționarea unor autoturisme noi de teren 4x4 care vor fi utilizate în susținerea activităților specifice ale instituției. Obiectul contractului îl constituie achiziția unui număr de 20 de autoturisme de teren 4x4 cu cap. cil.< 1 600 cmc, cu serviciile necesare livrării acestora incluse, precum și servicii de garanție. Termenul-limita pana la care se pot solicita clarificari la documentatia de atribuire: cu 20 de zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire pana in a 11-a zi inainte de termenul-limita stabilit pentru depunerea ofertelor in anuntul de participare.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
24/03/2020
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2020/S 054-127799

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: IV.2.2)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
În loc de:
Data: 22/04/2020
A se citi:
Data: 22/05/2020
Numărul secţiunii: IV.2.7)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Condiții de deschidere a ofertelor
În loc de:
Data: 22/04/2020
A se citi:
Data: 22/05/2020
Numărul secţiunii: IV.2.6)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
În loc de:
Data: 22/10/2020
A se citi:
Data: 22/11/2020
VII.2)Alte informații suplimentare: