Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

Helfen Sie uns, die TED-Website zu verbessern, indem Sie an dieser kurzen Umfrage teilnehmen!

Dienstleistungen - 145844-2020

26/03/2020    S61    Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Schweden-Stockholm: Installation von Fernmeldeanlagen

2020/S 061-145844

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: LOCUM Aktiebolag
Nationale Identifikationsnummer: 556438-7909
Postanschrift: Box 17201
Ort: Stockholm
NUTS-Code: SE
Postleitzahl: 104 62
Land: Schweden
E-Mail: cassandra.schon@affarsconcept.se
Telefon: +46 725348278

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.locum.se/

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://www.e-avrop.com/locum/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=51403
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://www.e-avrop.com/locum/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=51403
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Agentur/Amt auf regionaler oder lokaler Ebene
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Ramavtal för Installation och Service av Fastighetsnät

Referenznummer der Bekanntmachung: LOC 2019-1117
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45314000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Ramavtalet omfattar installation- och servicearbeten i fastighetsnät. Fastighetsnätet är ett fysiskt nät som är bärare av all slags data och telekommunikation. Upphandlingen är indelad i tre delområden (anbudsområden) enligt nedan:

Delområde 1 - Serviceområde Norr

Delområde 2 - Serviceområde Söder

Delområde 3 - Större installationsarbeten

Anbud får lämnas på ett, två eller samtliga delområden. För mer information om respektive delområde, se upphandlingsdokumenten.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 88 000 000.00 SEK
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
Maximale Anzahl an Losen, die an einen Bieter vergeben werden können: 2
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Delområde 1 - Serviceområde Norr

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45314000
32400000
32410000
32412000
32412100
45215140
45314300
45314320
50330000
50000000
45232332
45232000
50312300
45232300
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SE
NUTS-Code: SE110
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Delområde 1 omfattar, inom aktuellt serviceområde: Servicearbeten i fastighetsnät såsom felsökning, korskoppling, anslutning och provning av apparater (såsom telefoner, datorer, accesspunkter) samt avhjälpande arbeten etc. Mindre installationsarbeten t.ex. nya eller kompletterande installationer som beräknas uppgå till ett värde om högst 200 000 SEK.

För mer information, se upphandlingsdokumenten.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 21 600 000.00 SEK
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Beställaren äger rätt att förlänga ramavtalstiden med ytterligare två år, med ett år i taget. Förlängning av ramavtalet kommer att ske automatiskt om uppsägning inte påkallas av Beställaren senast tre månader innan ramavtalet löper ut. Ramavtalet kan som längst löpa i fyra år.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Delområde 2 - Serviceområde Söder

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45314000
32400000
32410000
32412000
32412100
45314300
45314320
45232300
50312320
50300000
50312300
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SE
NUTS-Code: SE110
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Delområde 2 omfattar, inom aktuellt serviceområde: Servicearbeten i fastighetsnät såsom felsökning, korskoppling, anslutning och provning av apparater (såsom telefoner, datorer, accesspunkter) samt avhjälpande arbeten etc. Mindre installationsarbeten t.ex. nya eller kompletterande installationer som beräknas uppgå till ett värde om högst 200 000 SEK.

För mer information, se upphandlingsdokumenten.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 26 400 000.00 SEK
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Beställaren äger rätt att förlänga ramavtalstiden med ytterligare två år, med ett år i taget. Förlängning av ramavtalet kommer att ske automatiskt om uppsägning inte påkallas av Beställaren senast tre månader innan ramavtalet löper ut. Ramavtalet kan som längst löpa i fyra år.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Delområde 3 - Större installationsarbeten

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45314000
32400000
32410000
32412000
32412100
45314300
45314320
45232300
50312320
50300000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SE
NUTS-Code: SE110
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Delområde 3 omfattar installationsarbeten (t.ex. nya eller kompletterande installationer) som beräknas uppgå till ett värde högre än 200 000 SEK.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 40 000 000.00 SEK
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Beställaren äger rätt att förlänga ramavtalstiden med ytterligare två år, med ett år i taget. Förlängning av ramavtalet kommer att ske automatiskt om uppsägning inte påkallas av Beställaren senast tre månader innan ramavtalet löper ut. Ramavtalet kan som längst löpa i fyra år.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal. Inom delområde 1 och 2 avser Beställaren att anta två stycken leverantören inom respektive delområde och inom delområde 3 avser beställaren att anta sex stycken leverantörer. Detta förutsätter att detta antal kvalificerade anbud inkommer i upphandlingen. För mer information, se upphandlingsdokumenten.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Anbudsgivaren ska vara registrerad i ett aktiebolags-, handels- eller föreningsregister eller motsvarande register som förs i den stat där anbudsgivarens verksamhet är etablerad (enligt 14 kap 2 § 1 p LOU). Anbudsgivaren ska vid behov kunna tillhandahålla efterfrågad handling (intyg eller bevisning m.m.) till stöd för ovanstående krav på anmodan från Beställaren.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Anbudsgivaren ska ha en stabil ekonomisk och finansiell ställning så att denne med bibehållen kvalitet kan fullgöra uppdrag under hela ramavtalstiden.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

KREDITVÄRDIGHET

Anbudsgivaren ska ha en stabil ekonomisk ställning. Som utgångspunkt för bedömning av ekonomisk stabilitet gäller att företagets riskklassificering enligt ett affärs- och kreditupplysningsföretag inte får understiga bedömningen ”kreditvärdig” vilket motsvaras av Soliditets riskklassificering A. I de fall sämre eller ingen redovisad riskklassificering framgår av Soliditets bedömning ska anbudsgivaren ändå anses uppfylla dessa krav om anbudsgivaren på anmodan av B, lämnat en sådan styrkt förklaring att det anses klarlagt att denne innehar motsvarande stabilitet, t.ex. att anbudsgivaren kan lämna proprieborgen eller liknande säkerhet från annat bolag som klarar kreditkravet, eller att annat ackrediterat kreditinstituts bedömning visar betyg som motsvarar Soliditets riskklassificering A. Anbudsgivaren ska vid behov kunna tillhandahålla efterfrågad handling (intyg eller bevisning m.m.) till stöd för ovanstående krav på anmodan från Beställaren.

OMSÄTTNING

Anbudsgivaren ska ha en omsättning om minst 20 miljoner SEK det senast fastställda räkenskapsåret.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

KRAV PÅ KVALITETSLEDNINGSSYSTEM: Anbudsgivaren ska arbeta enligt ett kvalitetsledningssystem som följer SS-EN ISO 9001:2008, SS-EN ISO 9001:2015, BF9K eller annat likvärdigt kvalitetsledningssystem. Bevis om uppfyllelse utgörs av ett certifikat, alternativt uppvisande av ett dokumenterat systematiskt kvalitetsarbete, d.v.s. kvalitetsledningsrutiner. Dessa ska minst omfatta nedanstående: Kvalitetspolicy för verksamheten, rutiner för internrevision och egenkontroll, rutiner för förebyggande åtgärder, avvikelsehantering och ständiga förbättringar, beskrivning hur man systematiskt arbetar med att hålla en hög kundnöjdhet.

TIDIGARE GENOMFÖRDA UPPDRAG

DELOMRÅDE 1: REFERENSUPPDRAG (FÖRETAGSNIVÅ): Anbudsgivaren ska (om anbud lämnas inom delområde 1) ha genomfört minst två referensuppdrag. Respektive referensuppdrag ska ha omfattat serviceåtgärder såsom korskopplingar, fiber- och kopparinstallationer samt felsökning och/eller felavhjälpande åtgärder samt omfattat utfört arbete till ett värde om minst 200 000 SEK exklusive moms. De två referensuppdragen som lämnas inom delområde 1 ska ha utförts åt två olika kunder. Minst ett av referensuppdragen ska ha utförts i en störningskänslig miljö med pågående verksamhet.

DELOMRÅDE 2: REFERENSUPPDRAG (FÖRETAGSNIVÅ): Anbudsgivaren ska (om anbud lämnas inom delområde 2) ha genomfört minst två referensuppdrag. Respektive referensuppdrag ska ha omfattat serviceåtgärder såsom korskopplingar, fiber- och kopparinstallationer samt felsökning och/eller felavhjälpande åtgärder, omfattat utfört arbete till ett värde om minst 200 000 SEK exklusive moms. De två referensuppdragen som lämnas inom delområde 2 ska ha utförts åt två olika kunder. Minst ett av referensuppdragen ska ha utförts i en störningskänslig miljö med pågående verksamhet.

DELOMRÅDE 3: REFERENSUPPDRAG (FÖRETAGSNIVÅ): Anbudsgivaren ska (om anbud lämnas inom delområde 3) ha genomfört minst två referensuppdrag. Referensuppdrag 1 ha omfattat installationsentreprenader gällande ny och/eller tillbyggnad av fastighetsnät avseende minst två av nämnda nät: områdesnät, stamnät eller spridningsnät och omfattat utfört arbete till ett värde av minst 500 000 SEK. Referensuppdrag 2 ska ha omfattat installationsentreprenader gällande ny och/eller tillbyggnad av fastighetsnät avseende minst två av nämnda nät: områdesnät, stamnät eller spridningsnät och omfattat utfört arbete till ett värde av minst 300 000 SEK. De två referensuppdragen som lämnas inom delområde 3 ska ha utförts åt två olika kunder. Minst ett av referensuppdragen ska ha utförts i en störningskänslig miljö med pågående verksamhet.

Samtliga referensuppdrag ska vara utfört åt extern kund och ha utförts under de tre senaste åren räknat från sista anbudsdag. Med extern kund avses företag/organisation som anbudsgivaren inte utövar

Någon juridisk kontroll över eller som anbudsgivaren själv kontrolleras av.

REFERENSTAGNING REFERENSUPPDRAG

Referenstagning kommer att genomföras för referensuppdragen. För mer information, se upphandlingsdokumenten.

PERSONELLA RESURSER

DELOMRÅDE 1: Arbetsledare (kompetens- och erfarenhetskrav samt krav på referensuppdrag), Ledande montörer (kompetens- och erfarenhetskrav), Servicetekniker (kompetens- och erfarenhetskrav).

DELOMRÅDE 2: Arbetsledare (kompetens- och erfarenhetskrav samt krav på referensuppdrag), Ledande montörer (kompetens- och erfarenhetskrav), Servicetekniker (kompetens- och erfarenhetskrav).

DELOMRÅDE 3:• Arbetsledare (kompetens- och erfarenhetskrav samt krav på referensuppdrag), Ledande montörer (kompetens- och erfarenhetskrav), Installationstekniker (kompetens- och erfarenhetskrav).

För mer information om kraven på de personella resurserna, se upphandlingsdokumenten.

För samtliga krav, hänvisas till upphandlingsdokumenten.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

KRAV PÅ KVALITETSLEDNINGSSYSTEM: Anbudsgivaren ska arbeta enligt ett kvalitetsledningssystem som följer SS-EN ISO 9001:2008, SS-EN ISO 9001:2015, BF9K eller annat likvärdigt kvalitetsledningssystem. Bevis om uppfyllelse utgörs av ett certifikat, alternativt uppvisande av ett dokumenterat systematiskt kvalitetsarbete, d.v.s. kvalitetsledningsrutiner. Dessa ska minst omfatta nedanstående: Kvalitetspolicy för verksamheten, rutiner för internrevision och egenkontroll, rutiner för förebyggande åtgärder, avvikelsehantering och ständiga förbättringar, beskrivning hur man systematiskt arbetar med att hålla en hög kundnöjdhet.

TIDIGARE GENOMFÖRDA UPPDRAG

DELOMRÅDE 1: REFERENSUPPDRAG (FÖRETAGSNIVÅ): Anbudsgivaren ska (om anbud lämnas inom delområde 1) ha genomfört minst två referensuppdrag. Respektive referensuppdrag ska ha omfattat serviceåtgärder såsom korskopplingar, fiber- och kopparinstallationer samt felsökning och/eller felavhjälpande åtgärder samt omfattat utfört arbete till ett värde om minst 200 000 SEK exklusive moms. De två referensuppdragen som lämnas inom delområde 1 ska ha utförts åt två olika kunder. Minst ett av referensuppdragen ska ha utförts i en störningskänslig miljö med pågående verksamhet.

DELOMRÅDE 2: REFERENSUPPDRAG (FÖRETAGSNIVÅ): Anbudsgivaren ska (om anbud lämnas inom delområde 2) ha genomfört minst två referensuppdrag. Respektive referensuppdrag ska ha omfattat serviceåtgärder såsom korskopplingar, fiber- och kopparinstallationer samt felsökning och/eller felavhjälpande åtgärder, omfattat utfört arbete till ett värde om minst 200 000 SEK exklusive moms. De två referensuppdragen som lämnas inom delområde 2 ska ha utförts åt två olika kunder. Minst ett av referensuppdragen ska ha utförts i en störningskänslig miljö med pågående verksamhet.

DELOMRÅDE 3: REFERENSUPPDRAG (FÖRETAGSNIVÅ): Anbudsgivaren ska (om anbud lämnas inom delområde 3) ha genomfört minst två referensuppdrag. Referensuppdrag 1 ha omfattat installationsentreprenader gällande ny och/eller tillbyggnad av fastighetsnät avseende minst två av nämnda nät: områdesnät, stamnät eller spridningsnät och omfattat utfört arbete till ett värde av minst 500 000 SEK. Referensuppdrag 2 ska ha omfattat installationsentreprenader gällande ny och/eller tillbyggnad av fastighetsnät avseende minst två av nämnda nät: områdesnät, stamnät eller spridningsnät och omfattat utfört arbete till ett värde av minst 300 000 SEK. De två referensuppdragen som lämnas inom delområde 3 ska ha utförts åt två olika kunder. Minst ett av referensuppdragen ska ha utförts i en störningskänslig miljö med pågående verksamhet.

Samtliga referensuppdrag ska vara utfört åt extern kund och ha utförts under de tre senaste åren räknat från sista anbudsdag. Med extern kund avses företag/organisation som anbudsgivaren inte utövar

Någon juridisk kontroll över eller som anbudsgivaren själv kontrolleras av.

REFERENSTAGNING REFERENSUPPDRAG

Referenstagning kommer att genomföras för referensuppdragen. För mer information, se upphandlingsdokumenten.

PERSONELLA RESURSER

DELOMRÅDE 1: Arbetsledare (kompetens- och erfarenhetskrav samt krav på referensuppdrag), Ledande montörer (kompetens- och erfarenhetskrav), Servicetekniker (kompetens- och erfarenhetskrav).

DELOMRÅDE 2: Arbetsledare (kompetens- och erfarenhetskrav samt krav på referensuppdrag), Ledande montörer (kompetens- och erfarenhetskrav), Servicetekniker (kompetens- och erfarenhetskrav).

DELOMRÅDE 3:• Arbetsledare (kompetens- och erfarenhetskrav samt krav på referensuppdrag), Ledande montörer (kompetens- och erfarenhetskrav), Installationstekniker (kompetens- och erfarenhetskrav).

För mer information om kraven på de personella resurserna, se upphandlingsdokumenten.

För samtliga krav, hänvisas till upphandlingsdokumenten.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 28/04/2020
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Schwedisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 25/10/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 29/04/2020
Ortszeit: 00:00

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Aufträge werden elektronisch erteilt
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Förvaltningsrätten i Stockholm och migrationsdomstol
Ort: Stockholm
Postleitzahl: 115 76
Land: Schweden
E-Mail: forvaltningsrattenistockholm@dom.se
Telefon: +46 8-56168000
Fax: +46 8-56168001

Internet-Adresse: http://www.forvaltningsrattenistockholm.domstol.se

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Förvaltningsrätten i Stockholm
Ort: Stockholm
Land: Schweden
E-Mail: forvaltningsrattenistockholm@dom.se
Telefon: +46 8-56168000

Internet-Adresse: http://www.forvaltningsrattenistockholm.domstol.se

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
24/03/2020