Dienstleistungen - 146012-2020

26/03/2020    S61

România-Bucureşti: Servicii de exploatare forestieră

2020/S 061-146012

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Regia Națională a Pădurilor – Romsilva R.A.
Număr naţional de înregistrare: RO1590120
Adresă: Str. Petricani nr. 9A, sector 2
Localitate: Bucureşti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 023842
Țară: România
Persoană de contact: Direcția Silvică Suceava – Birou producție
E-mail: daniel.robu@rnp.rosilva.ro
Telefon: +40 213171005
Fax: +40 213169745
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.rosilva.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Alt tip: Regie autonomă
I.5)Activitate principală
Altă activitate: Silvicultură și exploatări forestiere

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Servicii de exploatare forestieră – negociere 2 – DSSV

Număr de referinţă: 2
II.1.2)Cod CPV principal
77211100 Servicii de exploatare forestieră
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Servicii de exploatare forestiera.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 73 210.00 RON
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO215 Suceava
Locul principal de executare:

Subunitatile Directiei Silvice Suceava.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Servicii de exploatare forestiera.

Ocolul Silvic Dolhasca.

Lot, partida/nr. sumal:

— 238 937 1589189;

— 239 938 1589182;

— 241 940 1589164;

— 257 956 1593934;

— 258 957 1593925;

— 262 961 1597233;

— 263 962 1597225;

— 264 963 1597228.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Atribuirea unui contract fără publicarea prealabilă a unei invitaţii la procedura concurenţială de ofertare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în cazurile enumerate mai jos
  • Nicio ofertă sau nicio ofertă/cerere de participare adecvată ca răspuns la o procedură restrânsă
  • Extremă urgenţă determinată de evenimente care nu puteau fi prevăzute de către autoritatea contractantă şi în conformitate cu condiţiile stricte prevăzute de directivă
Explicaţie:

Conform prevederilor art. 104 alin. (1) lit. c) din Legea 98/2016, deoarece serviciile de exploatare forestiera sunt pentru exploatarea partizilor de produse accidentale si de igiena, conform adresei nr. 5830/20.4.2018 a Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice.

IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 3869
Titlu:

Servicii de exploatare forestieră – negociere 2 – DSSV

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
21/02/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Cenin Com
Număr naţional de înregistrare: 8862419
Adresă: Comuna Dolhești Nr. 354
Localitate: Dolheștii Mici
Cod NUTS: RO215 Suceava
Cod poștal: 727181
Țară: România
E-mail: ionel_daraba@yahoo.com
Telefon: +40 740165529
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 7 348 301.85 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 73 210.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul Suceava
Adresă: Str. Ștefan cel Mare nr. 62
Localitate: Suceava
Cod poștal: 720062
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
24/03/2020