Dienstleistungen - 146084-2020

26/03/2020    S61    Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

die Slowakei-Hlohovec: Straßenreinigung und Straßenkehrdienste

2020/S 061-146084

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Mesto Hlohovec
Nationale Identifikationsnummer: 00312509
Postanschrift: M. R. Štefánika 1
Ort: Hlohovec
NUTS-Code: SK021 Trnavský kraj
Postleitzahl: 920 01
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Ing. Martina Miklovičová
E-Mail: martina.miklovicova@hlohovec.sk
Telefon: +421 333813384

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.hlohovec.sk

Adresse des Beschafferprofils: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4729

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Agentur/Amt auf regionaler oder lokaler Ebene
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Čistenie miestnych komunikácií, chodníkov, spevnených plôch verejných priestranstiev a ich zimná údržba na území mesta Hlohovec

Referenznummer der Bekanntmachung: 7472/2020/232/MIK
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90610000 Straßenreinigung und Straßenkehrdienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmetom zákazky je čistenie miestnych komunikácií, chodníkov, spevnených plôch verejných priestranstiev a ich zimná údržba na území mesta Hlohovec, na obdobie od 1. apríla 2020 do 31. marca 2023 v nasledovnom rozsahu:

— bežné čistenie

— čistenie silne znečistených úsekov

— polievanie, kropenie komunikácií

— ručné čistenie spevnených rigolov a odtokového potrubia

— čistenie autobusových zastávok

— čistenie chodníkov, miestnych komunikácií, verejného priestranstva a priľahlej zelene po jarmokoch a predajných akciách

— úložné odpadov z čistenia

— posyp inertným, chemickým alebo zmiešaným materiálom

— pluhovanie a odhŕňanie snehu z miestnych komunikácií, chodníkov a spevnených plôch verejného priestranstva -odvoz snehu z miestnych komunikácií, chodníkov a spevnených plôch verejného priestranstva

— technológia zabezpečenia zjazdnosti miestnych komunikácií, chodníkov a spevnených plôch verejného priestranstva. Pod zimnou údržbou sa rozumie zabezpečenie zjazdnosti a schodnosti miestnych komunikácií, priľahlých chodníkov a spevnených plôch verejných priestranstiev (verejné parkoviská a obratiská, zariadenia na zabezpečenie a zaistenie priechodov pre chodcov, podchody a priechodové lávky) v meste Hlohovec vrátane m. č. Šulekovo a zabezpečovanie odstraňovania závad v ich zjazdnosti a schodnosti, v súlade s platnými právnymi predpismi, Operačným plánom zimnej údržby mesta Hlohovec a podmienkami dojednanými v zmluve. Pre účel tejto zákazky zimná údržba zahŕňa najmä nasledovné činnosti: Pluhovanie, odhŕňanie, odstraňovanie a odvoz snehu, odstraňovanie poľadovice, ľadu a námrazy, posyp inertným, chemickým alebo zmiešaným materiálom, uvoľňovanie kanalizačných vpustí pre zabezpečenie odtoku vody z topiaceho sa snehu a ľadu pri odmäku. Základným dokumentom pre poskytovanie služby je Operačný plán zimnej údržby v textovej a grafickej podobe, ktorý je súčasťou súťažných podkladov. Aktualizovaný Operačný plán zimnej údržby v textovej a grafickej podobe, poskytne verejný obstarávateľ uchádzačovi najneskôr 14 dní pred začatím termínu zimnej údržby. Do ceny jednotlivých služieb je nutné zahrnúť zimnú pohotovosť.

Podrobný popis predmetu zákazky sa nachádza v súťažných podkladoch.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90620000 Schneeräumung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK021 Trnavský kraj
Hauptort der Ausführung:

Katastrálne územie Hlohovec katastrálne územie Šulekovo

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Predmetom zákazky je čistenie miestnych komunikácií, chodníkov, spevnených plôch verejných priestranstiev a ich zimná údržba na území mesta Hlohovec, na obdobie od 1. apríla 2020 do 31. marca 2023 v nasledovnom rozsahu:

— bežné čistenie

— čistenie silne znečistených úsekov

— polievanie, kropenie komunikácií

— ručné čistenie spevnených rigolov a odtokového potrubia

— čistenie autobusových zastávok

— čistenie chodníkov, miestnych komunikácií, verejného priestranstva a priľahlej zelene po jarmokoch a predajných akciách

— úložné odpadov z čistenia

— posyp inertným, chemickým alebo zmiešaným materiálom

— pluhovanie a odhŕňanie snehu z miestnych komunikácií, chodníkov a spevnených plôch verejného priestranstva -odvoz snehu z miestnych komunikácií, chodníkov a spevnených plôch verejného priestranstva

— technológia zabezpečenia zjazdnosti miestnych komunikácií, chodníkov a spevnených plôch verejného priestranstva. Pod zimnou údržbou sa rozumie zabezpečenie zjazdnosti a schodnosti miestnych komunikácií, priľahlých chodníkov a spevnených plôch verejných priestranstiev (verejné parkoviská a obratiská, zariadenia na zabezpečenie a zaistenie priechodov pre chodcov, podchody a priechodové lávky) v meste Hlohovec vrátane m. č. Šulekovo a zabezpečovanie odstraňovania závad v ich zjazdnosti a schodnosti, v súlade s platnými právnymi predpismi, Operačným plánom zimnej údržby mesta Hlohovec a podmienkami dojednanými v zmluve. Pre účel tejto zákazky zimná údržba zahŕňa najmä nasledovné činnosti: Pluhovanie, odhŕňanie, odstraňovanie a odvoz snehu, odstraňovanie poľadovice, ľadu a námrazy, posyp inertným, chemickým alebo zmiešaným materiálom, uvoľňovanie kanalizačných vpustí pre zabezpečenie odtoku vody z topiaceho sa snehu a ľadu pri odmäku. Základným dokumentom pre poskytovanie služby je Operačný plán zimnej údržby v textovej a grafickej podobe, ktorý je súčasťou súťažných podkladov. Aktualizovaný Operačný plán zimnej údržby v textovej a grafickej podobe, poskytne verejný obstarávateľ uchádzačovi najneskôr 14 dní pred začatím termínu zimnej údržby. Do ceny jednotlivých služieb je nutné zahrnúť zimnú pohotovosť.

Podrobný popis predmetu zákazky sa nachádza v súťažných podkladoch.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 029-067501
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Čistenie miestnych komunikácií, chodníkov, spevnených plôch verejných priestranstiev a ich zimná údržba na území mesta Hlohovec

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Verejný obstarávateľ ruší použitý postup verejného obstarávania podľa § 57 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, nakoľko v lehote na predkladanie ponúk bola predložená jedna ponuka a cena ponuky uchádzača prevýšila predpokladanú hodnotu zákazky, ktorá je 1 015 521,71 EUR bez DPH. Ponuka uchádzača bola 1 278 283,67 EUR bez DPH.

Zadávanie zákazky bude predmetom opätovného uverejnenia v upravenom rozsahu.

Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 820 05
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 820 05
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
23/03/2020